Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Usklajevanje dovoljenj za opravljanje zdravstvene dejavnosti in vpisov v register zasebnih zdravstvenih delavcev

ROK za uskladitev je: 12. 4. 2019
Novela Zakona o zdravstveni dejavnosti iz leta 2017 je Ministrstvu za zdravje naložila sprejem pravilnika, v katerem bodo določene vse vrste zdravstvene dejavnosti, ki so lahko navedene v dovoljenjih za opravljanje dejavnosti, ki jih ministrstvo izdaja izvajalcem.  
Ministrstvo za zdravje je na tej podlagi sprejelo Pravilnik o vrstah zdravstvene dejavnosti (Uradni list RS, št. 63/18), ki je začel veljati 12. 10. 2018.

Na koga se pravilnik nanaša?
Pravilnik se nanaša na vse izvajalce zdravstvene dejavnosti (javne zavode, zasebne zdravnike – fizične osebe, ki samostojno opravljajo poklicno dejavnost, zavode, gospodarske družbe in s. p.-je). To pomeni: da se pravilnik nanaša tudi na zasebne zdravnike in zobozdravnike (fizične osebe, ki samostojno opravljajo poklicno dejavnost), ki so ta status pridobili z registracijo (odločbo, ki pravi, da se zdravnika ali zobozdravnika v registru vodi kot zasebnika) pri Zdravniški zbornici Slovenije (od leta 2000) do 17. 12. 2017 ter za zasebne zdravnike in zobozdravnike, ki so ta status pridobili z odločbo (o vpisu v register zasebnih zdravstvenih delavcev) Ministrstva za zdravje (okvirno v obdobju od 1991 do 2000 in po 17. 12. 2017).

Kaj morajo izvajalci ukreniti v zvezi s pravilnikom?
Novi izvajalci bodo v vlogah za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti navedli dejavnosti iz pravilnika. Obstoječi izvajalci, torej izvajalci, ki so dovoljenje za opravljanje dejavnosti (ali status zasebnega zdravnika z registracijo pri zbornici oz. Ministrstvu za zdravje) pridobili pred uveljavitvijo pravilnika, morajo vlogo za uskladitev vrste zdravstvene dejavnosti, za katero imajo dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti, oziroma za uskladitev vpisa v register zasebnih zdravstvenih delavcev z vrstami zdravstvene dejavnosti, kot so določene v zgoraj navedenem pravilniku, vložiti v šestih mesecih od uveljavitve pravilnika. Vloge za uskladitev dovoljenj z vrstami zdravstvene dejavnosti iz pravilnika je torej na Ministrstvo za zdravje treba vložiti do 12. 4. 2019. 

Kako je z določitvijo odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti?
Pomembno: V svojih pojasnilih ministrstvo vse izvajalce, ki že izpolnjujejo pogoje za uskladitev odgovornih nosilcev zdravstvene dejavnosti, poziva, da to storijo istočasno z uskladitvijo vrst zdravstvene dejavnosti v dovoljenjih. Zdravniška zbornica zato izvajalce seznanja z določbo 2. odstavka 39. člena ZZDej-K, ki pravi: »Izvajalci zdravstvene dejavnosti iz prejšnjega odstavka, ki v dovoljenju za opravljanje zdravstvene dejavnosti nimajo navedenega odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti ali niso v registru zasebnih zdravstvenih delavcev sami navedeni kot odgovorni nosilec zdravstvene dejavnosti ali v dovoljenju navedeni odgovorni nosilec zdravstvene dejavnosti oziroma zasebni zdravstveni delavec, ki je sočasno odgovorni nosilec zdravstvene dejavnosti, ne izpolnjuje pogojev iz 3.a člena zakona, morajo v roku treh let od uveljavitve tega zakona vložiti tudi vlogo za dopolnitev izdanega dovoljenja oziroma vpisa v register zasebnih zdravstvenih delavcev z določitvijo odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti.« 
Navedeno pomeni, da lahko izvajalci (kljub pozivu ministrstva) v celoti izkoristijo tri-letni zakonski rok za uskladitev dovoljenj z navedbo odgovornih nosilcev zdravstvene dejavnosti, ki se izteče 17. 12. 2020. 

Zgoraj navedeni izvajalci morajo torej do 12. 4. 2019 vložiti vlogo za uskladitev dovoljenja (oz. vpis v register zasebnih zdravstvenih delavcev) z vrstami zdravstvene dejavnosti, ki jih opravljajo, rok za vložitev vloge za določitev odgovornih nosilcev zdravstvene dejavnosti pa je 17. 12. 2020.

Kontakt: V primeru dodatnih vprašanj kontaktirajte Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije na tel. številki: (01) 478 60 01 ali (01) 478 69 00, oziroma si oglejte njihovo spletno stran.


Zdravniška zbornica Slovenije