Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Or use account in...

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

KONTAKTNA TELEFONSKA  ŠTEVILKA ZA POGOVOR V UKRAJINSKEM JEZIKU

Ob četrtkih, med 10.00 in 12.00 uro lahko pokličete na telefonsko številko: +386 69 92 04 75,  za pogovor ali informacije v ukrajinskem jeziku.

KAKO LAHKO V SLOVENIJI PRIDOBIM LICENCO ZA SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE ZDRAVNIŠKE SLUŽBE?

1. Zobozdravniki (doktorji dentalne medicine)

Zobozdravniki iz Ukrajine, ki želite v Sloveniji pridobiti licenco, se morate najprej obrniti na Ministrstvo za zdravjehttp://www.mz.gov.si  (e-naslov: gp.mz@gov.si) ter tam sprožiti postopek priznanja v tujini pridobljene poklicne izobrazbe oziroma kvalifikacije.

Ministrstvo za zdravje bo v svojem postopku odločilo, katere pogoje je treba izpolniti za priznanje. Svetujemo vam, da glede tega sledite podanim napotilom ministrstva.

V kolikor vam bo s strani Ministrstva za zdravje naloženo opravljanje pripravništva in/ali strokovnega izpita, se glede tega obrnite na Zdravniško zbornico Slovenije.

Pred pričetkom opravljanja pripravništva se morate vpisati v register zdravnikov pri zbornici. Pripravništvo se zaključi s strokovnim izpitom, ki se opravlja pri zbornici. Pogoj za pristop k strokovnemu izpitu je izkazano znanje slovenskega jezika za zdravnike na ravni C1 ustno ter pisanje na ravni B2 Skupnega evropskega jezikovnega okvira.

Po opravljenem strokovnem izpitu vam bo zbornica po uradni dolžnosti podelila licenco, na podlagi katere boste lahko samostojno opravljali zobozdravniško službo.


2. Zdravniki

Spodaj vam predstavljamo različne situacije. Prosimo, da preverite, katera izmed njih velja za vas.

    a. Zdravniki specialisti, ki imate v zadnjih 10 letih najmanj 7 let delovnih izkušenj na specialističnem področju

Zdravniki specialisti iz Ukrajine z delovnimi izkušnjami, ki želite v Sloveniji pridobiti licenco, se morate najprej obrniti na Ministrstvo za zdravjehttp://www.mz.gov.si  (e-naslov: gp.mz@gov.si) ter tam sprožiti postopek priznanja kvalifikacije.

Ministrstvo za zdravje bo v svojem postopku odločilo, katere pogoje je treba izpolniti za priznanje. Svetujemo vam, da glede tega sledite podanim napotilom ministrstva.

V kolikor vam s strani Ministrstva za zdravje naloženo opravljanje strokovnega izpita, se glede tega obrnite na Zdravniško zbornico Slovenije. Pogoj za pristop k strokovnemu izpitu je izkazano znanje slovenskega jezika za zdravnike na ravni C1 ustno ter pisanje na ravni B2 Skupnega evropskega jezikovnega okvira.

Po opravljenem strokovnem izpitu lahko pri zbornici zaprosite za priznanje specialističnega naslova, pridobljenega v Ukrajini. Pred pričetkom tega postopka se morate vpisati v register zdravnikov pri zbornici. Zbornica bo v postopku odločila, katere pogoje je treba izpolniti za priznanje.

Po priznanju specialističnega naslova vam bo zbornica po uradni dolžnosti podelila licenco, na podlagi katere boste lahko samostojno opravljali zdravniško službo.

 

    b. Zdravniki specialisti brez ustreznega števila let delovnih izkušenj (v zadnjih 10 letih nimate vsaj 7 let delovnih izkušenj na specialističnem področju)

Zdravniki specialisti iz Ukrajine, ki nimate zadostnih delovnih izkušenj, in želite v Sloveniji pridobiti licenco, se morate najprej obrniti na Ministrstvo za zdravjehttp://www.mz.gov.si  (e-naslov: gp.mz@gov.si) ter tam sprožiti postopek priznanja kvalifikacije.

Ministrstvo za zdravje bo v svojem postopku odločilo, katere pogoje je treba izpolniti za priznanje. Svetujemo vam, da glede tega sledite podanim napotilom ministrstva.

V kolikor vam s strani Ministrstva za zdravje naloženo opravljanje pripravništva in/ali strokovnega izpita, se glede tega obrnite na Zdravniško zbornico Slovenije. Pred pričetkom opravljanja pripravništva se morate vpisati v register zdravnikov pri zbornici. Pripravništvo se zaključi s strokovnim izpitom, ki se opravlja pri zbornici. Pogoj za pristop k strokovnemu izpitu je izkazano znanje slovenskega jezika za zdravnike na ravni C1 ustno ter pisanje na ravni B2 Skupnega evropskega jezikovnega okvira.

Po opravljenem strokovnem izpitu lahko pri zbornici zaprosite za priznanje specialističnega naslova, pridobljenega v Ukrajini. Pred pričetkom tega postopka se morate vpisati v register zdravnikov pri zbornici, v kolikor še niste bili prej vpisani. Zbornica bo v postopku odločila, katere pogoje je treba izpolniti za priznanje.

Po priznanju specialističnega naslova vam bo zbornica po uradni dolžnosti podelila licenco, na podlagi katere boste lahko samostojno opravljali zdravniško službo.

 

    c. Zdravniki, ki vam je bila poklicna kvalifikacija, pridobljena v Ukrajini, že priznana v eni izmed držav članic Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora ali v Švicarski konfederaciji

Zdravniki iz Ukrajine, ki vam je bila poklicna kvalifikacija že priznana v EU, in želite v Sloveniji pridobiti licenco, se morate najprej obrniti na Ministrstvo za zdravje, http://www.mz.gov.si (e-naslov: gp.mz@gov.si), ter tam sprožiti postopek priznanja poklicne kvalifikacije.

Ministrstvo za zdravje vam bo v svojem postopku izdalo odločbo o priznanju poklicne kvalifikacije.

Po prejemu odločbe o priznanju poklicne kvalifikacije lahko po predhodnem vpisu v register zdravnikov pri zbornici vložite vlogo za podelitev licence. Zbornica vam bo po prejemu vaše popolne vloge podelila licenco, na podlagi katere boste lahko samostojno opravljali zdravniško službo.

КОНТАКТНИЙ ТЕЛЕФОН ДЛЯ РОЗМОВИ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

По четвергам з 10:00 до 12:00 ви можете зателефонувати за номером телефону: +386 69 92 04 75, для розмови чи інформації українською мовою.

ЯК Я МОЖУ ОТРИМАТИ ЛІЦЕНЗІЮ НА САМОСТІЙНЕ НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ В СЛОВЕНІЇ?

1. Лікарі-стоматологи (лікарі стоматології)

Стоматологи з України, які бажають отримати ліцензію в Словенії, повинні спочатку звернутися до Міністерства охорони здоров’я, http://www.mz.gov.si  (електронна адреса: gp.mz@gov.si) і там ініціювати процес визнання у професійній освіті або кваліфікації, отриманій за кордоном.

У своїй процедурі Міністерство охорони здоров’я вирішить, яким умовам необхідно відповідати для визнання. Радимо дотримуватися вказівок Міністерства щодо цього.

Якщо Міністерство охорони здоров’я вимагає від вас пройти стажування та/або скласти професійний іспит, зверніться з цього приводу до Медичної асоціації Словенії.

Перед початком інтернатури необхідно зареєструватися в реєстрі лікарів при Палаті. Завершується стажування професійним іспитом, який проводиться на базі палати.  Передумовою для складання професійного іспиту є продемонстроване знання словенської мови для лікарів на рівні C1 усно та письмово на рівні B2 Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти.

Після складання професійного іспиту палата за посадою видасть вам ліцензію, на підставі якої ви зможете самостійно займатися стоматологічною практикою.

 

2. Лікарі

Нижче ми представляємо різні ситуації. Будь ласка, перевірте, який із них підходить вам.

    a. Лікарі-спеціалісти, які мають стаж роботи за спеціальністю не менше 7 років за останні 10 років

Медики з України з досвідом роботи, які бажають отримати ліцензію в Словенії, повинні спочатку звернутися до Міністерства охорони здоров’я http://www.mz.gov.si  (електронна адреса: gp.mz@gov.si) і там ініціювати процес визнання кваліфікації.

У своїй процедурі Міністерство охорони здоров’я вирішить, яким умовам необхідно відповідати для визнання. Радимо дотримуватися вказівок Міністерства щодо цього.

Якщо Міністерство охорони здоров’я вимагає від вас скласти професійний іспит, зверніться до Медичної асоціації Словенії. Передумовою для складання професійного іспиту є продемонстроване знання словенської мови для лікарів на рівні C1 усно та письмово на рівні B2 Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти.

Після складання фахового іспиту ви можете подати до палати заяву про визнання звання спеціаліста, отриманого в Україні. Перед початком цієї процедури необхідно зареєструватися в реєстрі лікарів при Палаті. У процесі палата вирішить, які умови мають бути виконані для визнання.

Після визнання звання спеціаліста палата за посадою видасть вам ліцензію, на підставі якої ви зможете виконувати медичну роботу самостійно.

 

    b. Медичні спеціалісти без достатньої кількості років досвіду роботи (ви не маєте принаймні 7 років досвіду роботи за спеціальністю за останні 10 років)

Медики з України, які не мають достатнього досвіду роботи та бажають отримати ліцензію в Словенії, повинні спочатку звернутися до Міністерства охорони здоров’я, http://www.mz.gov.si (e-mail: gp.mz@gov.si) і розпочніть там процес визнання кваліфікації.

У своїй процедурі Міністерство охорони здоров’я вирішить, яким умовам необхідно відповідати для визнання. Радимо дотримуватися вказівок Міністерства щодо цього.

Якщо Міністерство охорони здоров’я наказало вам пройти стажування та/або професійний іспит, будь ласка, зверніться з цього приводу до Медичної асоціації Словенії. Перед початком інтернатури необхідно зареєструватися в реєстрі лікарів при Палаті. Завершується стажування професійним іспитом, який проводиться на базі палати. Передумовою для складання професійного іспиту є продемонстроване знання словенської мови для лікарів на рівні C1 усно та письмово на рівні B2 Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти.

Після складання фахового іспиту ви можете подати до палати заяву про визнання звання спеціаліста, отриманого в Україні. Перед початком цієї процедури необхідно зареєструватися в реєстрі лікарів при Палаті, якщо раніше не були. У процесі палата вирішить, які умови мають бути виконані для визнання.

Після визнання звання спеціаліста палата за посадою видасть вам ліцензію, на підставі якої ви зможете виконувати медичну роботу самостійно.

 

    c. Лікарі, чия професійна кваліфікація, отримана в Україні, вже визнана в одній із держав-членів Європейського Союзу чи Європейської економічної зони чи Швейцарської Конфедерації

Лікарі з України, чия професійна кваліфікація вже визнана в ЄС, і бажають отримати ліцензію в Словенії, повинні спочатку звернутися до Міністерства охорони здоров’я, http://www.mz.gov.si  (електронна адреса: gp.mz@gov.si), і розпочати там процес визнання професійної кваліфікації.

У своїй процедурі МОЗ видасть вам рішення про визнання вашої професійної кваліфікації.

Після отримання рішення про визнання професійної кваліфікації Ви можете подати заяву про видачу ліцензії після попередньої реєстрації в реєстрі лікарів при Палаті. Після отримання повної заявки палата видасть вам ліцензію, яка дозволить вам займатися самостійною медичною практикою.

Postopki priznanja v tujini pridobljene poklicne izobrazbe ali poklicne kvalifikacije

 

Ministrstvo vodi več različnih postopkov priznanja v tujini pridobljene poklicne izobrazbe ali poklicne kvalifikacije, in sicer v odvisnosti od tega, ali je vlagatelj v tujini pridobil zgolj izobrazbo ali tudi ustrezno kvalifikacijo za samostojno opravljanje poklica, ali je kvalifikacijo pridobil v državi članici Evropske unije ali v tretji državi, koliko ima delovnih izkušenj in ali ima ponudbo zdravstvenega zavoda za delo v Republiki Sloveniji. 

V nadaljevanju podajamo informacije glede postopkov, ki so relevantni za zdravnike in doktorje dentalne medicine iz Ukrajine.

1. Če je bila kandidatu poklicna kvalifikacija, pridobljena v Ukrajini, že priznana v eni izmed držav članic evropske unije ali evropskega gospodarskega prostora ali v švicarski konfederaciji.

2. Če ima kandidat ponudbo za delo v Republiki Sloveniji v skladu z odredbo o zgornji meji števila ponudba za delo v republiki Sloveniji za tekoče leto (v 2022 le za zdravnike in zdravnike specialiste)

3. Izdaja dovoljenja za opravljanje zdravniške službe, če na terciarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji ni mogoče zagotoviti neprekinjene nujne zdravniške pomoči (t.i. vabljeni zdravnik)

CELOTEN DOKUMENT >>>

(PRENOS V PDF) Vloga za avtomatično priznanje poklicne kvalifikacije na podlagi usklajenih minimalnih pogojih usposobljenosti >>>

(PRENOS V PDF) VLOGA ZA PRIZNANJE POKLICNE KVALIFIKACIJE >>>

OPOMBA:  Potrebno je izpolniti in oddati vlogo v slovenskem jeziku, ukrajinski prevod je samo  v informacijo.

Vljudno vabimo ukrajinske zdravnice in zdravnike k sodelovanju v PRO BONO AMBULANTI v Ljubljani, Mislejeva 3, kot strokovne prevajalce in svetovalce.

Zaradi lažje komunikacije je zaželjeno znanje angleškega ali slovenskega jezika.

V kolikor vas sodelovanje zanima, lahko kontaktirate:
ga. Alenka Ugrin Vatovec
PRO BONO AMBULANTA
tel. številka: 01 437 91 82
e- naslov:  alenka.ugrin-vatovec@filantropija.si

Uradne ure:
v ponedeljek, torek, sreda, petek- od 8.00 do 14.00 v četrtek- od 13.00 do 18.00

Vodja PRO BONO AMBULANTE
Vida Drame Orožim, dr. med.,
spec. nevrologije in psihiatrije

 

Навчання лікарів в інтернатурі

 

У зв’язку з інформацією про процедури, які є актуальними для лікарів та стоматологів з України, повідомляємо наступне.

1. Якщо професійна кваліфікація кандидата, здобута в Україні, вже була підтверджена в одній із держав-членів Європейського Союзу, чи Європейського економічного простору, чи у Швейцарії, то процедура розгляду його заяви буде ґрунтуватися на правовій основі.

2. Якщо кандидат має запрошення на роботу в Республіці Словенія відповідно до наказу про максимальну кількість відкритих вакансій в Республіці Словенія на поточний рік (у 2022 році лише для лікарів і лікарів-спеціалістів), то процедура розгляду його заяви буде ґрунтуватися на Правовій основі.

3. Видача ліцензії на виконання діяльності з медичної практики, якщо на третинному рівні медичної допомоги в Республіці Словенія неможливо забезпечити надання безперервної невідкладної медичної допомоги (так званий «запрошений лікар»).

ДОКУМЕНТ>>>

Заява на автоматичне визнання професійної кваліфікації відповідно до узгоджених мінімальних умов професійної підготовки >>>

ВИЗНАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ>>>

ПРИМІТКА: Заяву необхідно заповнити словенською мовою! Український переклад призначений лише для ознайомлення та розуміння змісту.

 


запрошуємо українських лікарів брати участь у діяльності амбулаторії «PRO BONO» в місті Любляні, вул. Міслейєва, буд. 3, в якості професійних перекладачів та консультантів.

Для полегшення спілкування бажаним є знання англійської або словенської мов.


Якщо ви зацікавлені в такій співпраці, просимо звертатися до:
пані Аленки Угрин Ватовець
Амбулаторія «PRO BONO»
тел.: 01 437 91 82
e-пошта: alenka.ugrin-vatovec@filantropija.si

Години прийому:
понеділок, вівторок, середа, п'ятниця - з 8.00 до 14.00 четвер – з 13.00 до 18.00

Завідуюча  Амбулаторії «PRO BONO»
Віда Драма Орожім, лікар-невролог, психіатр

Багатомовний посібник для полегшення спілкування у сфері охорони здоров’я/Večjezični priročnik za lažje sporazumevanje v zdravstvu

 LINK >>>


Перші 500 слів по словенськи/Prvih 500 po slovensko

ukrajina_slovar

Перші 500 слів по словенськи Для допомоги в інтеграції до словенського суспільного життя

LINK >>>

Prvih 500 po slovensko za vaše lažje vključevanje v slovensko okolje

LINK>>>


Pomoč ukrajinskim državljanom v Sloveniji/Допомога громадянам України у Словенії

pexels-oleg-magni-2058128Republika Slovenija in njeni državljani toplo pozdravljamo državljane Ukrajine, ki bežijo pred vojno. Zagotovili bomo nastanitev, hrano in drugo potrebno pomoč za vključitev v družbo. Več >>>

У ці складні часи Республіка Словенія та її громадяни з теплом зустрічають українських громадян, що тікають від війни. Ми готові надати вам проживання, харчування та все інше, що буде необхідним.

Link >>>


The European Commission has published a Recommendation on the professional recognition of qualifications for people fleeing Ukraine.

ukrajina_slikica

The European Commission has published a Recommendation on the professional recognition of qualifications for people fleeing Ukraine. It aims to provide competent authorities with guidance and practical advice to ensure a quick, fair and flexible recognition process.

 

It covers issues such as:

  • A resource hub on Ukrainian qualifications where information can be shared
  • An eTranslation tool to meet the demand for quick and reliable translation from Ukrainian
  • Advice on taking a flexible approach on how to assess recognition applications in such a case, including the option of reissuing diplomas in a digital format

The full Recommendation can be viewed here: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32022H0554