Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Katalog informacij javnega značaja

Zbornica na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja in Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja objavlja Katalog informacij javnega značaja.

Pravna podlaga

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa:Zdravniška zbornica Slovenije
Skrajšan naziv:ZZS
Naslov:Dunajska cesta 162
Pošta:1000 Ljubljana
Telefon:01 307 21 00
Telefaks:01 307 21 09
E-pošta:gp.zzs@zzs-mcs.si
Predsednik ZZS:prof. dr. Bojana Beović, dr. med.,
Odgovorna oseba:

Tina Šapec, univ. dipl. prav.

Datum prve objave kataloga:30. 6. 2007
Datum zadnje spremembe:12. 5. 2022
Katalog je dostopen na spletnem naslovu:http://www.zdravniskazbornica.si

 

Osnovni podatki o organu in delovna področja

Organigram in podatki o organizaciji organa

Organigram oddelkov in strokovnih služb zbornice

O organih zbornice si lahko preberete več na tej povezavi.

 

Na zbornici delujejo naslednji oddelki in strokovne službe:

Oddelek za pravne zadeve

Vodja oddelka: Peter Renčel

Tel.: 01 307 21 21

E-pošta: Peter Renčel

Oddelek za finance in računovodstvo

Vodja oddelka: mag. Nevenka Novak

Tel.: 01 30 72 131

E-pošta: Nevenka Novak

Oddelek za specializacije

Vodja oddelka: Tina Šapec

Tel.: 01 307 21 03

E-pošta: Tina Šapec

Oddelek za pripravništvo, sekundariat, licence in register zdravnikov

Vodja oddelka: Barbara Galuf Zajc

Tel.: 01 307 21 81

E-pošta: Barbara Galuf Zajc

Oddelek za odnose z javnostmi

Vodja oddelka: Jure Brankovič

Tel.: 01 307 21 53

E-pošta: pr@zzs-mcs.si

Oddelek za informatiko

Vodja oddelka: Maja Horvat

Tel.: 01 30 72 171

E-pošta: Maja Horvat

Služba za zdravstveno ekonomiko, plan in analize

Vodja službe: Nika Sokolič

Tel.: 01 30 72 141

E-pošta: Nika Sokolič

Služba za kongresno dejavnost

Vodja službe: Andreja Stepišnik

Tel.: 01 307 21 94

E-pošta: Andreja Stepišnik

Služba za splošne zadeve (glavna pisarna)

Vodja službe: Katja Martinc

Tel.: 01 30 72 102

E-pošta: Katja Martinc

Služba za osebno podporo članom

Vodje službe: Vesna Habe Pranjič

Tel.: 01 30 72 123

E-pošta: Vesna Habe Pranjič


Uradna oseba, pristojna za posredovanje informacij javnega značaja

Kontakt uradne osebe:

Anže Kimovec, oddelek za pravne zadeve

Naslov: Dunajska cesta 162, 1000 Ljubljana

Tel.: 01 307 21 29

E-pošta: anze.kimovec@zzs-mcs.si


Predpisi in drugi pomembni dokumenti z delovnega področja zbornice

Predpisi, ki urejajo delovno področje zbornice, akti zbornice in stališča zbornice glede predlogov predpisov so dostopni na tej povezavi.

Analize in statistike so dostopne na tej povezavi.

Druge pomembne dokumente s področja delovanj zbornice lahko najdete v arhivu novic.


Vrste upravnih postopkov, ki jih vodi ZZS


Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

 • Register zdravnikov (metapodatki)
 • Evidenca izvedenih strokovnih nadzorov s svetovanjem in odrejenih ukrepih (metapodatki)

Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

/


Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

 • opis dostopa preko spleta: za brskanje po naših spletnih straneh potrebujete spletni brskalnik,
 • opis "fizičnega" dostopa z navedbo uradnih ur, prostora in načina seznanitve z informacijo: Dunajska cesta 162, 1000 Ljubljana. Uradne ure: ponedeljek, sreda in petek od 9. do 12. ure, četrtek od 13. do 16. ure,
 • opis dostopa za ljudi s posebnimi potrebami v skladu s 15. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja: dostopnost do informacij javnega značaja na spletu je zagotovljena tudi v tekstovni obliki,
 • opis delnega dostopa: v skladu z 19. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Stroški posredovanja informacij javnega značaja

Če je dostop do večjega obsega dokumentov povezan tudi z večjimi materialnimi stroški, zbornica lahko zaračuna le-te skladno s 17. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.


Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

 • informacije o postopku včlanitve v zbornico,
 • informacije o postopku odobritve specializacije,
 • informacije o sredstvih, namenjenih za financiranje posameznega specializanta,
 • informacije o postopku in pogojih za pridobitev licence,
 • informacije o postopkih priznavanja v tujini pridobljenega specialističnega naslova,
 • informacije o postopku in pogojih za pridobitev mnenja zbornice k podelitvi koncesije,
 • informacije o možnostih pritožbe v primeru suma storitve strokovne medicinske napake,
 • informacije o možnostih pritožbe v primeru suma neetičnega ravnanja zdravnika ali zobozdravnika,
 • informacije o skupnem številu zdravnikov in zobozdravnikov, ki opravljajo zdravniško službo,
 • informacije o višini in možnostih oprostitve plačila članarine zbornice.