Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Katalog informacij javnega značaja

Zbornica na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja in Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja objavlja Katalog informacij javnega značaja, ki je dostopen na zborničnih spletnih straneh, v tiskani obliki pa na sedežu zbornice, Dunajska cesta 162, Ljubljana.

Pravna podlaga

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa:Zdravniška zbornica Slovenije
Skrajšan naziv:ZZS
Naslov:Dunajska cesta 162
Pošta:1000 Ljubljana
Telefon:01 307 21 00
Telefaks:01 307 21 09
E-pošta:gp.zzs@zzs-mcs.si
Predsednik ZZS:dr. Zdenka Čebašek-Travnik, dr. med.,
Odgovorna oseba:

Iztok Kos, dr. med.

Datum prve objave kataloga:30.6.2007
Datum zadnje spremembe:22.4.2011
Katalog je dostopen na spletnem naslovu:http://www.zdravniskazbornica.si
Druge oblike kataloga:/

Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

Organigram in podatki o organizaciji organa


Organi zbornice so:

 • skupščina zbornice s predsednikom in podpredsednikom skupščine ter skupščinskim svetom, regijskimi odbori in regijskimi odbori v razširjeni sestavi,
 • predsednik zbornice, ki je tudi član in predsednik izvršilnega odbora,
 • izvršilni odbor zbornice z dvema podpredsednikoma zbornice, od katerih je eden predsednik odbora za zobozdravstvo, posameznimi odbori in svetom za izobraževanje zdravnikov,
 • razsodišče in tožilec zbornice,
 • nadzorni odbor,
 • komisija za volitve in imenovanja.

Uradna oseba, pristojna za posredovanje informacij javnega značaja

Kontakt uradne osebe:

Klara Zupančič, mag. prav.

 

Zdravniška zbornica Slovenije

Dunajska cesta 162

1000 Ljubljana

Tel.: 01 307 21 00

Faks: 01 307 21 09

E-pošta: gp.zzs@zzs-mcs.siVrste upravnih postopkov, ki jih vodi ZZS

 


Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

/

Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

 • Seznam specializacij in pooblaščenih izvajalcev - še manjka povezava

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

 • opis dostopa preko spleta: za brskanje po naših spletnih straneh potrebujete spletni brskalnik,
 • opis "fizičnega" dostopa z navedbo uradnih ur, prostora in načina seznanitve z informacijo: Dunajska cesta 162, 1000 Ljubljana. Uradne ure: ponedeljek, sreda in petek od 9. do 12. ure, četrtek od 13. do 16. ure,
 • opis dostopa za ljudi s posebnimi potrebami v skladu s 15. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja: dostopnost do informacij javnega značaja na spletu je zagotovljena tudi v tekstovni obliki.

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja:

 • informacije o postopku včlanitve v zbornico,
 • informacije o postopku odobritve specializacije,
 • informacije o sredstvih, namenjenih za financiranje posameznega specializanta,
 • informacije o postopku in pogojih za pridobitev licence,
 • informacije o postopkih priznavanja v tujini pridobljenega specialističnega naslova,
 • informacije o postopku in pogojih za pridobitev mnenja zbornice k podelitvi koncesije,
 • informacije o možnostih pritožbe v primeru suma storitve strokovne medicinske napake,
 • informacije o možnostih pritožbe v primeru suma neetičnega ravnanja zdravnika ali zobozdravnika,
 • informacije o skupnem številu zdravnikov in zobozdravnikov, ki opravljajo zdravniško službo,
 • informacije o višini in možnostih oprostitve plačila članarine zbornice.