Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Na podlagi petega odstavka 210. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije zdravniku/doktorju dentalne medicine s statusom specializanta na njegov predlog dodeli 30 receptov za osebno rabo letno, če izpolnjuje vse spodaj navedene pogoje:

  1. je zavarovan na podlagi 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju;
  2. je evidentiran v zbirki podatkov pod zaporedno številko NIJZ 16 »Evidenca gibanja zdravstvenih delavcev in mreža zdravstvenih zavodov« iz Priloge 1 Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/00, 47/15 in 31/18);
  3. ima veljavno licenco Zdravniške zbornice Slovenije ali status zdravnika specializanta ali zdravnika sekundarija z opravljenim strokovnim izpitom in
  4. ima enega od naslednjih statusov:
  • opravlja zdravstvene storitve v okviru mreže javne zdravstvene službe ali
  • ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Ministrstvom za zdravje, Ministrstvom za obrambo, Medicinsko fakulteto, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano, Zavodom Republike Slovenije za transfuzijsko medicino ali Zdravniško zbornico Slovenije.

Zdravnik ima status zdravnika sekundarija z opravljenim strokovnim izpitom v primeru, če po opravljenem strokovnem izpitu opravlja izbirni del sekundariata.

Zdravnikom s statusom zdravnika sekundarija z opravljenim strokovnim izpitom s svetujemo, da zahtevi za dodelitev 30 receptov za osebno rabo predložijo enega izmed naslednjih dokumentov, s katerim pri ZZZS lahko izkažejo status zdravnika sekundarija z opravljenim strokovnim izpitom:

  1. odločba Zdravniške zbornice Slovenije o odobritvi opravljanja izbirnega dela sekundariata ali
  2. pogodbo o zaposlitvi za čas izbirnega dela sekundariata in morebiten aneks k pogodbi o zaposlitvi iz katerega je razvidno, da se pogodba o zaposlitvi podaljša iz razloga daljše opravičljive odsotnosti zdravnika sekundarija z opravljenim strokovnim izpitom (npr. materinski, očetovski in starševski dopust ter druge daljše odsotnosti).

Zdravnik ima status zdravnika sekundarija z opravljenim strokovnim izpitom tudi v primeru opravičljivih odsotnosti z dela, kot so materinski, očetovski in starševski dopust ter druge daljše odsotnosti (npr. odsotnost zaradi bolezni, ki je daljša od 20 zaporednih delovnih dni). V primeru odsotnosti z dela zaradi materinskega, očetovskega in starševskega dopusta, lahko zdravnik sekundarij z opravljenim strokovnim izpitom ZZZS-ju predloži aneks k pogodbi o zaposlitvi oziroma odločbo Centra za socialno delo iz katere izhaja razlog opravičljive odsotnosti z dela in trajanje odsotnosti.

 

V vseh zgoraj navedenih dokumentih lahko zdravniki, ki imajo status zdravnika z opravljenim strokovnim izpitom morebitne občutljive podatke, ki jih ZZZS ne potrebuje za dodelitev receptov za osebno rabo, prekrijejo.

 

Zdravniki, ki sicer imajo opravljen strokovni izpit, nimajo pa statusa zdravnika sekundarija z opravljenim strokovnim izpitom, imajo, ne glede na trenutno ureditev dodeljevanja receptov za osebno rabo, še vedno možnost, da na Zdravniški zbornici Slovenije zaprosijo za bele recepte, na podlagi katerih pa morajo zdravilo plačati sami. To je lahko rešitev za prehodno obdobje v času do pregleda pri osebnem zdravniku, predvsem za zdravila, ki nimajo visoke cene. Bele recepte lahko naročijo preko spletnega obrazca na tej povezavi: tukaj, ali pri gospe Karmen Baš (tel. št.: 01 30 72 134).