Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

 

Na podlagi petega odstavka 210. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije zdravniku/doktorju dentalne medicine na njegov predlog dodeli 30 receptov za osebno rabo letno, če izpolnjuje vse spodaj navedene pogoje:

  1. je zavarovan na podlagi 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju;
  2. je evidentiran v zbirki podatkov pod zaporedno številko NIJZ 16 »Evidenca gibanja zdravstvenih delavcev in mreža zdravstvenih zavodov« iz Priloge 1 Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/00, 47/15 in 31/18);
  3. ima veljavno licenco Zdravniške zbornice Slovenije ali status zdravnika specializanta ali zdravnika sekundarija z opravljenim strokovnim izpitom in
  4. je upokojenec s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, zavarovan na podlagi 10. točke prvega odstavka 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki je imel neposredno pred pridobitvijo pravice do pokojnine enega izmed naslednjih statusov:
  • zdravstvene storitve je opravljal v okviru mreže javne zdravstvene službe ali
  • imel je sklenjeno pogodbo o zaposlitvi z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Ministrstvom za zdravje, Ministrstvom za obrambo, Medicinsko fakulteto, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano, Zavodom Republike Slovenije za transfuzijsko medicino ali Zdravniško zbornico Slovenije.

 

V primeru, da je bila zdravniku/doktorju dentalne medicine s strani Zdravniške zbornice Slovenije v preteklosti podeljena trajna licenca (t.j. licenca brez omejitve trajanja), lahko zahtevi za dodelitev receptov za osebno rabo predložijo Potrdilo Zdravniške zbornice Slovenije, iz katerega izhaja, da je bila zdravniku/doktorju dentalne medicine izdana licenca brez omejitve trajanja. V kolikor zdravnik/doktor dentalne medicine potrdila ne najde, lahko za posredovanje kopije potrdila o trajni licenci zaprosi Zdravniško zbornico Slovenije (gospo Ivano Paradžik, e-naslov: ivana.paradzik@zzs-mcs.si; tel. št. 01 30 72 184). V tem primeru bo opravljen vpogled v arhiv, zdravniku/doktorju dentalne medicine, ki je imetnik trajne licence, pa bo kopija potrdila posredovana po pošti ali na elektronski naslov.

V primeru, da je upokojenemu zdravniku/doktorju dentalne medicine veljavnost licence potekla, do dodelitve receptov na podlagi 210. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja žal ni upravičen. Zdravniška zbornica Slovenije si je prizadevala za spremembo 210. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja na način, da ZZZS dodeli zdravniku/doktorju dentalne medicine na njegov predlog 30 receptov letno, če je evidentiran v zbirki podatkov pod zaporedno številko 16 »Evidenca gibanja zdravstvenih delavcev in mreža zdravstvenih zavodov«, ima opravljen strokovni izpit in je član zbornice. Glede upokojenih zdravnikov/doktorjev dentalne medicine, ki nimajo veljavne licence je ZZZS pojasnil, da ti zdravniki/doktorji dentalne medicine niso več aktivni v klinični praksi, zato je vztrajanje pri merilu licence po mnenju ZZZS utemeljeno predvsem z vidika varnosti. Z navedenim argumentom ZZZS se Zdravniška zbornica Slovenije ne strinja, zato se bo še naprej trudila doseči popolno odpravo diskriminacije na tem področju ter razširiti pravico do receptov za osebno rabo na vse statuse zdravnikov.

Upokojeni zdravniki/doktorji dentalne medicine imajo, ne glede na trenutno ureditev dodeljevanja receptov za osebno rabo, še vedno možnost, da na Zdravniški zbornici Slovenije zaprosijo za bele recepte, na podlagi katerih pa morajo zdravilo plačati sami. To je lahko rešitev za prehodno obdobje v času do pregleda pri osebnem zdravniku, predvsem za zdravila, ki nimajo visoke cene. Bele recepte lahko naročijo preko spletnega obrazca na tej povezavi: tukaj, ali pri gospe Karmen Baš (tel. št.: 01 30 72 134).