Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Članstvo

Članstvo v zbornici je obveza in čast za vse, ki na območju Republike Slovenije opravljajo zdravniško službo oziroma so v postopku pridobitve licence na podlagi prijave. 

Članstvo ni obvezno za zdravnike, državljane drugih držav EU, ki na podlagi zakona opravljajo zdravniško službo občasno ali začasno. 
Članstvo v zbornici je prostovoljno za zdravnike, ki: ne opravljajo zdravniške službe; opravljajo zdravniško službo izven Republike Slovenije, pa imajo v Republiki Sloveniji stalno prebivališče; so upokojeni; so nezaposleni. 

Prostovoljni člani s članstvom sprejmejo vse pravice in obveznosti članov po statutu. 

Pravice članov zbornice so: 

 1. aktivna in pasivna volilna pravica in s tem pravica sodelovanja v vseh organih zbornice; 
 2. pravica do brezplačnih storitev zbornice iz 13. člena statuta skladno z zakonom; 
 3. pravica do drugih storitev, ki se ne financirajo iz članarine, in jih lahko dodatno nudi zbornica;

Dolžnosti članov zbornice so: 

 1. ravnati v skladu z zakoni ter akti in sklepi, ki jih sprejme oziroma izda zbornica; 
 2. redno obveščati zbornico o vseh podatkih, ki jih na podlagi zakona in podzakonskih aktov vodi zbornica.

 

Dejavnost zbornice

 1. sprejetje kodeksa medicinske deontologije, določitev ravnanj, ki pomenijo njegovo kršitev, spremljanje njegovega upoštevanja in preverjanje ravnanja zdravnikov ter ukrepanje v zvezi s kršenjem kodeksa;
 2. načrtovanje, spremljanje in nadzorovanje specializacije in drugih oblik podiplomskega strokovnega izpopolnjevanja svojih članov s preverjanjem usposobljenosti, določanje pogojev za imenovanje mentorjev in njihovo imenovanje;
 3. izvajanje strokovnega nadzora s svetovanjem;
 4. sklepanje pogodb v svojem imenu in na svoj račun ter sklepanje pogodb v svojem imenu in na račun zdravnikov v zadevah, ki jih določajo statut, drugi splošni akti zbornice ali posebno pooblastilo zdravnikov;
 5. sklepanje pogodb v imenu in na račun zdravnikov na podlagi posameznega ali skupinskega pooblastila zdravnikov;
 6. sklepanje kolektivnih pogodb v imenu zasebnih zdravnikov kot delodajalcev;
 7. dajanje mnenj in soglasij v postopkih, sodelovanje v postopkih in izdajanje splošnih in individualnih aktov skladno z zakonom, statutom in akti zbornice;
 8. sodelovanje v postopkih, predpisanih z zakonom in podzakonskimi predpisi;
 9. vodenje evidenc o podjetjih in drugih pravnih osebah zasebnega prava, v katerih se opravlja zdravniška služba;
 10. sodelovanje pri oblikovanju dodiplomskega izobraževalnega programa za zdravnike;
 11. organiziranje in izvajanje strokovnih seminarjev, strokovnih srečanj in drugih oblik  strokovnega izpopolnjevanja;
 12. izvajanje znanstvene in raziskovalne dejavnosti v zvezi z nalogami zbornice;
 13. zastopanje poklicnih in socialnih interesov zdravnikov;
 14. svetovanje, dajanje pomoči in zastopanje interesov svojih članov na pravnem, ekonomskem, analitskem, finančnem in drugih področjih, ki so v zvezi z opravljanjem zdravniške službe;
 15. soodločanje pri določanju izhodišč za sklepanje pogodb z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije in drugimi zavarovalnicami ter zastopanje interesov zasebnih zdravnikov pri sklepanju pogodb med njimi in drugimi pravnimi subjekti;
 16. oblikovanje in upravljanje skrbstvenega sklada članov zbornice in zagotavljanje pomoči svojim članom in njihovim družinam;
 17. preprečevanje opravljanja zdravniške službe na nedovoljen način;
 18. spremljanje potreb po zdravnikih, nudenje pomoči nezaposlenim zdravnikom pri iskanju zaposlitve ter pomoč pri zagotavljanju nadomeščanja za čas odsotnosti;
 19. izvajanje založniške in izdajateljske dejavnosti: izdajanje in zalaganje obrazcev in listin, izdajanje in zalaganje glasila zbornice, knjig in drugih publikacij;
 20. spodbujanje sodelovanja med člani ter obravnavanje in pomirjanje medsebojnih sporov; 
 21. spodbujanje kulturne in družabne dejavnosti svojih članov, organiziranje in izvajanje kulturnih,športnih in drugih družabnih prireditev in dejavnosti;
 22. opravljanje vseh tistih drugih dejavnosti, ki so podpora za opravljanje temeljnih dejavnosti;
 23. določanje predstavnikov ZZS za pogajanja in druge dogovore z institucijami na področju zdravstva;
 24. opravljanje drugih nalog v skladu z zakonskimi predpisi, statutom in drugimi splošnimi akti zbornice.