Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Razpis s področja medicine

Skladno z določili Zakona o zdravniški službi in Pravilnika o vrstah, vsebini, trajanju in poteku specializacij zdravnikov Zdravniška zbornica Slovenije dne 3. 10. 2023 objavlja razpis specializacij s področja medicine (za posamezne izvajalce, za območje celotne države in za znanega plačnika). Razpisni rok: 26. 10. 2023.

Drugi javni razpis specializacij zdravnikov 2023 za posamezne izvajalce in za območje celotne države

Drugi javni razpis specializacij zdravnikov 2023 za posamezna specialistična področja z znanim plačnikom

Kandidate obveščamo, da je lahko plačnik specializacije na javnem razpisu z znanim plačnikom izvajalec zdravstvene dejavnosti ali druga pravna ali fizična oseba iz lastnih sredstev. Plačnika specializacije si kandidati najdete sami. 

Pojasnilo nacionalnega koordinatorja za specializacijo iz dermatovenerologije, izr. prof. dr. Igorja Bartenjeva, dr. med., spec., v zvezi s številom razpisanih mest za znanega plačnika, je dostopno na naslednji povezavi: Dopis

Vljudno prosimo, da si pred prijavo na razpis specializacij natančno preberete določila razpisa in najpogostejša vprašanja in odgovore, ki jih najdete na: Najpogostejša vprašanja in odgovori >>>.

Kandidatom svetujemo, da z zaprosilom za oddajo mnenja na standardiziranem obrazcu ne odlašajo in le-tega dosedanjim mentorjem posredujejo pravočasno, saj se mnenja, ki bodo oddana po zaključku razpisnega roka ne bodo upoštevala. V primeru težav lahko kandidati pišejo na e-naslov: podpora@zzs-mcs.si. Podpora bo kandidatom na voljo do 26. 10. 2023 do 13:00.

Kandidate obveščamo, da se mora na podlagi sklepa Sveta za izobraževanje zdravnikov št. 16/25/2023 specializantu, ki je izbran na razpisu za posameznega izvajalca, za glavnega mentorja tekom specializacije obvezno določiti mentorja, ki je zaposlen pri izvajalcu, za katerega je bil kandidat izbran, seveda ob predpostavki, da izvajalec ima veljavno imenovanega glavnega mentorja, slednji pa ima prosto mesto.

Kandidate, ki boste strokovni izpit opravljali 25. 10. 2023 ali 26. 10. 2023, obveščamo, da vam potrdila o opravljenem strokovnem izpitu ni treba priložiti k vlogi, saj bo podatek o opravljenem strokovnem izpitu zbornica pridobila iz uradnih evidenc.

DODATNE INFORMACIJE dobite IZKLJUČNO PO ELEKTRONSKI POŠTI na naslovu: Klara Zupančič do vključno 25. 10. 2023.

 

Stanje prijav JRS 2023-02

Razpis s področja dentalne medicine

Skladno z določili Zakona o zdravniški službi in Pravilnika o vrstah, vsebini, trajanju in poteku specializacij zdravnikov Zdravniška zbornica Slovenije dne 3. 10. 2023 objavlja razpis specializacij s področja dentalne medicine (za posamezne izvajalce in za območje celotne države). Razpisni rok: 26. 10. 2023.

Pri oddaji vloge bodite pozorni na to, da Mnenja mentorjev predložite na predpisanem obrazcu "Mnenje o kandidatu za prijavo na razpis specializacij s področja dentalne medicine", ki se nahaja spodaj na povezavi "DRUGE INFORMACIJE IN OBRAZCI". 

Drugi javni razpis specializacij s področja dentalne medicine 2023 za posamezne izvajalce in za območje celotne države

Drugi javni razpis specializacij doktorjev dentalne medicine 2023 za posamezna specialistična področja dentalne medicine z znanim plačnikom

Kandidate obveščamo, da je lahko plačnik specializacije na javnem razpisu z znanim plačnikom izvajalec zdravstvene dejavnosti ali druga pravna ali fizična oseba iz lastnih sredstev. Plačnika specializacije si kandidati najdete sami. 

Vljudno prosimo, da si pred prijavo na razpis specializacij natančno preberete določila razpisa.

Kandidate, ki so zaključili študij dentalne medicine in opravili strokovni izpit, obveščamo, da se lahko prijavijo tudi na naslednje specializacije: javno zdravje, sodna medicina in maksilofacialna kirurgija. Natančnejša navodila, informacije in podatek o tem ali so navedene specializacije razpisane ter število razpisanih mest najdete v razpisnem besedilu »Prvi javni razpis specializacij zdravnikov 2023 za posamezne izvajalce in za območje celotne države«.

Kandidate, ki boste strokovni izpit opravljali 25. 10. 2023 ali 26. 10. 2023, obveščamo, da vam potrdila o opravljenem strokovnem izpitu ni treba priložiti k vlogi, saj bo podatek o opravljenem strokovnem izpitu zbornica pridobila iz uradnih evidenc.

DODATNE INFORMACIJE dobite IZKLJUČNO PO ELEKTRONSKI POŠTI na naslovu: Klara Zupančič do vključno 25. 10. 2023. Prosimo, da v sporočilu navedete, da se vprašanje nanaša na razpis specializacij s področja dentalne medicine.

Stanje prijav JRS 2023-02 DENT. MED.