Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Razpis s področja medicine

Skladno z določili Zakona o zdravniški službi in Pravilnika o vrstah, vsebini, trajanju in poteku specializacij zdravnikov Zdravniška zbornica Slovenije dne 27. 3. 2024 objavlja razpis specializacij s področja medicine (za posamezne izvajalce, za območje celotne države in za znanega plačnika).   

Razpisni rok: 11. 4. 2024.

Prvi javni razpis specializacij zdravnikov 2024 za posamezne izvajalce in za območje celotne države

Prvi javni razpis specializacij zdravnikov 2024 za posamezna specialistična področja z znanim plačnikom

Kandidate obveščamo, da je lahko plačnik specializacije na javnem razpisu z znanim plačnikom izvajalec zdravstvene dejavnosti ali druga pravna ali fizična oseba iz lastnih sredstev. Plačnika specializacije si kandidati najdete sami. 

Vljudno prosimo, da si pred prijavo na razpis specializacij natančno preberete določila razpisa in najpogostejša vprašanja in odgovore, ki jih najdete na: Najpogostejša vprašanja in odgovori >>>.

Kandidatom svetujemo, da z zaprosilom za oddajo mnenja na standardiziranem obrazcu ne odlašajo in le-tega dosedanjim mentorjem posredujejo pravočasno, saj se mnenja, ki bodo oddana po zaključku razpisnega roka ne bodo upoštevala. V primeru težav lahko kandidati pišejo na e-naslov: podpora@zzs-mcs.si. Podpora bo kandidatom na voljo do 11. 4. 2024 do 13:00. >>>video navodila

 

 

Kandidate obveščamo, da se mora na podlagi sklepa Sveta za izobraževanje zdravnikov št. 16/25/2023 specializantu, ki je izbran na razpisu za posameznega izvajalca, za glavnega mentorja tekom specializacije obvezno določiti mentorja, ki je zaposlen pri izvajalcu, za katerega je bil kandidat izbran, seveda ob predpostavki, da izvajalec ima veljavno imenovanega glavnega mentorja, slednji pa ima prosto mesto.

 

Pojasnjujemo, da v skladu s tretjim odstavkom 18. člena Zakona o zdravniški službi minister, pristojen za zdravje, na podlagi predloga petčlanskega odbora za načrtovanje specializacij, ki deluje v okviru Ministrstva za zdravje, za potrebe mreže javne zdravstvene službe določi število posameznih vrst specializacij za območje celotne države oziroma za posamezne izvajalce zdravstvene dejavnosti (tj. celotna tabela, ki je v razpisnem besedilu za posamezne izvajalce in za območje celotne države del poglavja »I. VRSTE IN ŠTEVILO SPECIALIZACIJ«) ter zbornici naloži objavo javnega razpisa. V skladu z veljavno zakonodajo besedilo razpisnega besedila pripravi zbornica, prav tako pa zbornica objavi tudi celoten razpis.

DODATNE INFORMACIJE dobite IZKLJUČNO PO ELEKTRONSKI POŠTI na naslovu: Klara Zupančič do vključno 10. 4. 2024.

 

Kandidate, ki ste zbornici sporočili varni elektronski predal (VEP) za vročanje, obveščamo, da vam bo zbornica vsa upravna pisanja (vabila na izbirni postopek, odločbe, sklepe ipd.) vročala na VEP, ki ga beležimo v registru zdravnikov, zato prosimo, da slednjega redno spremljate.

Stanje prijav JRS 2024-01

Stanje prijav na JRS 2024-01 na dan 11.7.2024*

Stanje prijav na JRS 2024-01 z znanim plačnikom na dan 19.6.2024*

Predstavniki izvajalcev JRS 2024-01

Rok za prenos vloge je do vključno dne 15.7.2024 do 23:59.

*Stanje prijav se lahko dnevno spreminja, saj Zbornica o vlogah odloča skladno z določili Zakona o splošnem upravnem postopku, zato so mogoče tudi naknadne spremembe stanja prijav (npr. pravnomočnost sklepa o ustavitvi postopka, sklepa o zavrženju ipd.).

Seznam mentorjev, koordinatorjev, nadzornikov kakovosti za specializacije zdravnikov

Ime in priimek Vrsta specializacije Ustanova Območna enota
asist. dr. Tatjana Gelebeševa Mateska, dr. med. abdominalna kirurgija IATROS - DR. KOŠOROK d.o.o. Ljubljana
dr. Erik Brecelj, dr. med. abdominalna kirurgija Onkološki inštitut Ljubljana Ljubljana
asist. Nina Vraneš, dr. med. abdominalna kirurgija SB Novo mesto Novo mesto
Miha Petrič, dr. med. abdominalna kirurgija UKC Ljubljana Kirurška klinika Ljubljana
Primož Sever, dr. med. abdominalna kirurgija UKC Ljubljana Kirurška klinika KO za abdominalno kirurgijo Ljubljana
doc. dr. Jurij Janež, dr. med. abdominalna kirurgija UKC Ljubljana Kirurška klinika KO za abdominalno kirurgijo Ljubljana
izr. prof. dr. Tadeja Pintar, dr. med. abdominalna kirurgija UKC Ljubljana Kirurška klinika KO za abdominalno kirurgijo Ljubljana
doc. dr. Gregor Norčič, dr. med. abdominalna kirurgija UKC Ljubljana Kirurška klinika KO za abdominalno kirurgijo Ljubljana
doc. dr. Jan Grosek, dr. med., svet. abdominalna kirurgija UKC Ljubljana Kirurška klinika KO za abdominalno kirurgijo Ljubljana
izr. prof. dr. Aleš Tomažič, dr. med. abdominalna kirurgija UKC Ljubljana Kirurška klinika KO za abdominalno kirurgijo Ljubljana
izr. prof. dr. Blaž Trotovšek, dr. med. abdominalna kirurgija UKC Ljubljana Kirurška klinika KO za abdominalno kirurgijo Ljubljana
prim. prof. dr. Stojan Potrč, dr. med., spec. abdominalna kirurgija UKC Maribor Maribor
doc. dr. Matjaž Horvat, dr. med. abdominalna kirurgija UKC Maribor Maribor
doc. dr. Árpád Ivánecz, dr. med. abdominalna kirurgija UKC Maribor Maribor
doc. dr. Tomaž Jagrič, dr. med. abdominalna kirurgija UKC Maribor Maribor
Maja Šturm, dr. med. abdominalna kirurgija UKC Maribor Maribor
izr. prof. Bojan Krebs, dr. med. abdominalna kirurgija UKC Maribor Maribor
asist. dr. Dean Rumpf, dr. med. abdominalna kirurgija UKC Maribor Maribor
doc. dr. Renato Eržen, dr. med. alergologija in klinična imunologija (odrasli) Bolnišnica Topolšica Ravne na Koroškem
asist. Nisera Bajrović, dr. med. alergologija in klinična imunologija (odrasli) Gorenjska regija Kranj
doc. dr. Renato Eržen, dr. med. alergologija in klinična imunologija (odrasli) MEDI PULMO, d.o.o. Ljubljana
dr. Peter Kopač, dr. med. alergologija in klinična imunologija (odrasli) Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Kranj
prof. dr. Mitja Košnik, dr. med., v. svet. alergologija in klinična imunologija (odrasli) Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Kranj
doc. dr. Mihaela Zidarn, dr. med. alergologija in klinična imunologija (odrasli) Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Kranj
Katja Adamič, dr. med. alergologija in klinična imunologija (odrasli) Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Kranj
asist. dr. Miodrag Žunić, dr. med. anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina Miodrag Žunić, s.p., specialistična zdravstvena dejavnost Maribor
doc. dr. Iztok Potočnik, dr. med. anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina Onkološki inštitut Ljubljana Ljubljana
dr. Nada Rotovnik Kozjek, dr. med. anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina Onkološki inštitut Ljubljana Ljubljana
dr. Milena Kerin Povšič, dr. med. anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina Onkološki inštitut Ljubljana Ljubljana
dr. Branka Stražišar, dr. med. anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina Onkološki inštitut Ljubljana Ljubljana
Ana Pekle Golež, dr. med. anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina Onkološki inštitut Ljubljana Ljubljana
Nataša Fonda, dr. med. anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina Ortopedska bolnišnica Valdoltra Koper
Andreja Pražnikar, dr. med. anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina Ortopedska bolnišnica Valdoltra Koper
Nataša Pirc, dr. med. anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina SB Brežice Krško
Tanja Kuprivec Sajovic, dr. med. anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina SB Celje Celje
Aleš Stopar, dr. med. anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina SB Celje Celje
Boris Ban, dr. med. anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina SB Celje Celje
Dragan Dević, dr. med. anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina SB Celje Oddelek za anestezijo, intenz.med. operativnih strok in terapijo bolečine Celje
Aida Bešić-Jazavac, dr. med., Republika Hrvaška anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina SB Celje Oddelek za anestezijo, intenz.med. operativnih strok in terapijo bolečine Celje
Irena Uranjek, dr. med. anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina SB Celje Oddelek za anestezijo, intenz.med. operativnih strok in terapijo bolečine Celje
Polona Mazi Blaznik, dr. med. anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina SB Celje Oddelek za anestezijo, intenz.med. operativnih strok in terapijo bolečine Celje
dr. Anton Jošt, dr. med. anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina SB Celje Oddelek za anestezijo, intenz.med. operativnih strok in terapijo bolečine Celje
Nataliya Detkova, dr. med. anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina SB dr. Franca Derganca Nova Gorica Nova Gorica
Edyta Čerkini, dr. med. anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina SB dr. Franca Derganca Nova Gorica Nova Gorica
Jan Petrinja, dr. med. anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina SB dr. Franca Derganca Nova Gorica Nova Gorica
Karmen Pišek Šuta, dr. med. anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina SB dr. Jožeta Potrča Ptuj Maribor
Barbara Pečovnik, dr. med. anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina SB dr. Jožeta Potrča Ptuj Maribor
Nenad Živković, dr. med. anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina SB dr. Jožeta Potrča Ptuj Maribor
Tea Priman, dr. med. anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina SB Izola Koper
Barbara Kosmina Štefančič, dr. med. anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina SB Izola Oddelek za kirurgijo Odsek za anesteziologijo in reanimacijo Koper
Simona Spasović, dr. med. anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina SB Izola Oddelek za kirurgijo Odsek za anesteziologijo in reanimacijo Koper
Mara Škoti Bončina anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina SB Izola Oddelek za kirurgijo Odsek za anesteziologijo in reanimacijo Koper
Andraž Nastran, dr. med. anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina SB Jesenice Kranj
Hana Hollan, dr. med. anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina SB Jesenice Kranj
Anka Markelj Smrdel, dr. med., spec. anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina SB Jesenice Kranj
Irena Drožina, dr. med., spec. anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina SB Murska Sobota Murska Sobota
Goran Larnsak, dr. med. anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina SB Murska Sobota Murska Sobota
Daniel Grabar, dr. med. anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina SB Murska Sobota Murska Sobota
Mojca Šimonka, dr. med. anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina SB Murska Sobota Oddelek za perioperativno medicino Murska Sobota
Janez Dolinar, dr. med. anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina SB Novo mesto Novo mesto
Silva Ostojić Kapš, dr. med., spec. anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina SB Novo mesto Novo mesto
Renata Hribar, dr. med., spec. anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina SB Novo mesto Novo mesto
Darja Zupančič, dr. med. anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina SB Novo mesto Novo mesto
Božena Jerković Parać, dr. med., spec. anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina SB Slovenj Gradec Ravne na Koroškem
Janez Kompan, dr. med. anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina SB Slovenj Gradec Ravne na Koroškem
Silva Zupančič, dr. med., spec. anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina SB Slovenj Gradec Ravne na Koroškem
asist. Sergeja Kozar, dr. med., spec. anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina SB Slovenj Gradec Ravne na Koroškem
Aleksandar Bilić, dr. med., spec. anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina SB Slovenj Gradec Ravne na Koroškem
Rok Popič, dr. med. anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina SB Slovenj Gradec Ravne na Koroškem
Uroš Valcl, dr. med. anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina SB Slovenj Gradec Ravne na Koroškem
asist. Katja Kalan Uštar, dr. med. anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina SB Trbovlje Oddelek za anesteziologijo in reanimacijo Ljubljana
Dragica Bečanović-Slavnić, dr. med. anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina UKC Ljubljana Ljubljana
Andriy Grynyuk, dr. med. anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina UKC Ljubljana Ljubljana
Dragoslav Leković, dr. med. anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina UKC Ljubljana Ljubljana
Darja Krevh Golubić, dr. med. anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina UKC Ljubljana Kirurška klinika KO za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok Ljubljana
Anita Mrvar Brečko, dr. med. anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina UKC Ljubljana Kirurška klinika KO za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok Ljubljana
Helena Omejc, dr. med. anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina UKC Ljubljana Kirurška klinika KO za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok Ljubljana
doc. dr. Janez Benedik, dr. med. anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina UKC Ljubljana Kirurška klinika KO za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok Ljubljana
doc. dr. Alenka Spindler Vesel, dr. med. anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina UKC Ljubljana Kirurška klinika KO za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok Ljubljana
asist. Nina Pirc, dr. med. anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina UKC Ljubljana Kirurška klinika KO za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok Ljubljana
doc. dr. Jasmina Markovič Božič, dr. med. anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina UKC Ljubljana Kirurška klinika KO za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok Ljubljana
Špela Pirtovšek Štupnik, dr. med. anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina UKC Ljubljana Kirurška klinika KO za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok Ljubljana
prim. mag. Rade Stanić, dr. med. anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina UKC Ljubljana Kirurška klinika KO za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok Ljubljana
Polona Mušič, dr. med. anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina UKC Ljubljana Kirurška klinika KO za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok Ljubljana
prim. Dušan Vlahović, dr. med. anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina UKC Ljubljana Kirurška klinika KO za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok Ljubljana
dr. Suada Fileković Ribarič, dr. med., spec. anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina UKC Ljubljana Kirurška klinika KO za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok Ljubljana
doc. dr. Peter Poredoš, dr. med. anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina UKC Ljubljana Kirurška klinika KO za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok Ljubljana
asist. Sergej Godec, dr. med. anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina UKC Ljubljana Kirurška klinika KO za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok Ljubljana
izr. prof. dr. Tomislav Mirković, dr. med. anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina UKC Ljubljana Kirurška klinika KO za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok Ljubljana
Michael Jožef Gradišek, dr. med., spec. anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina UKC Ljubljana Kirurška klinika KO za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok Ljubljana
Andrej Gorkič, dr. med. anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina UKC Ljubljana Kirurška klinika KO za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok Ljubljana
dr. Iva Blajić, dr. med. anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina UKC Ljubljana Kirurška klinika KO za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok Ljubljana
Goran Jeglič, dr. med. anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina UKC Ljubljana Kirurška klinika KO za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok Ljubljana
prof. dr. Tatjana Stopar Pintarič, dr. med. anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina UKC Ljubljana Kirurška klinika KO za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok Ljubljana
asist. dr. Gordan Mijovski, dr. med., spec. anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina UKC Ljubljana Kirurška klinika KO za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok Ljubljana
Saša Živković anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina UKC Ljubljana Kirurška klinika KO za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok Ljubljana
Dejan Pirc, dr. med. anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina UKC Ljubljana Kirurška klinika KO za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok Ljubljana
izr. prof. dr. Primož Gradišek, dr. med. anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina UKC Ljubljana Kirurška klinika KO za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok Ljubljana
Elizabeta Špela Mušič, dr. med. anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina UKC Ljubljana Kirurška klinika KO za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok Ljubljana
izr. prof. dr. Maja Šoštarič, dr. med. anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina UKC Ljubljana Kirurška klinika KO za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok Ljubljana
asist. Nina Pirc, dr. med. anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina UKC Ljubljana Kirurška klinika KO za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok Ljubljana
Sabina Štivan, dr. med. anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina UKC Ljubljana Kirurška klinika KO za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok Ljubljana
doc. dr. Jasmina Markovič Božič, dr. med. anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina UKC Ljubljana Kirurška klinika KO za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok Ljubljana
doc. dr. Alenka Spindler Vesel, dr. med. anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina UKC Ljubljana Kirurška klinika KO za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok Ljubljana
Helena Omejc, dr. med. anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina UKC Ljubljana Kirurška klinika KO za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok Ljubljana
asist. dr. Darja Šervicl Kuchler, dr. med., spec. anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina UKC Ljubljana Kirurška klinika KO za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok Ljubljana
Mojca Drnovšek Globokar, dr. med. anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina UKC Ljubljana Kirurška klinika KO za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok Ljubljana
Anita Mrvar Brečko, dr. med. anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina UKC Ljubljana Kirurška klinika KO za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok Ljubljana
Gorazd Požlep, dr. med. anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina UKC Ljubljana Kirurška klinika KO za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok Ljubljana
doc. dr. Neli Vintar, dr. med. anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina UKC Ljubljana Kirurška klinika KO za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok Ljubljana
Jelena Berger, dr. med., spec. anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina UKC Ljubljana Kirurška klinika KO za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok Ljubljana
dr. Andreas Kupsch anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina UKC Ljubljana Kirurška klinika KO za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok Ljubljana
Ženja Tomažinčič, dr. med. anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina UKC Ljubljana Kirurška klinika KO za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok Ljubljana
asist. dr. Marko Žličar, dr. med. anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina UKC Ljubljana Kirurška klinika KO za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok Ljubljana
prim. dr. Nina Kosmač, dr. med., spec. anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina UKC Ljubljana Kirurška klinika KO za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok Ljubljana
Katarina Marušič Gaser, dr. med. anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina UKC Ljubljana Kirurška klinika KO za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok Ljubljana
Eleonora Ivanova, dr. med., spec. anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina UKC Ljubljana Kirurška klinika KO za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok Ljubljana
Martina Gubina, dr. med. anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina UKC Ljubljana Kirurška klinika KO za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok Ljubljana
Simona Vrečič Slabe, dr. med. anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina UKC Ljubljana Kirurška klinika KO za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok Ljubljana
dr. Lea Andjelković Juvan, dr. med. anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina UKC Ljubljana Kirurška klinika KO za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok Ljubljana
asist. dr. Gordana Taleska Štupica anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina UKC Ljubljana Kirurška klinika KO za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok Ljubljana
prof. dr. Vesna Novak Janković, dr. med. anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina UKC Ljubljana Medicinski simulacijski center Ljubljana
doc. dr. Marko Zdravković, dr. med. anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina UKC Maribor Maribor
doc. dr. Andreja Möller Petrun, dr. med., DESA anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina UKC Maribor Maribor
asist. Nives Matkovič Lonzarić, dr. med. anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina UKC Maribor Maribor
dr. Irena Osojnik, dr. med. anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina UKC Maribor Maribor
Bronja Klobasa Koželj, dr. med. anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina UKC Maribor Maribor
prof. dr. Mirt Kamenik, dr. med. anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina UKC Maribor Maribor
Vesna Sok, dr. med. anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina UKC Maribor Maribor
asist. dr. Jožica Wagner Kovačec, dr. med. anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina UKC Maribor Maribor
Ira Skok anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina UKC Maribor Maribor
Darjan Kos, dr. med. anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina UKC Maribor Maribor
Bojana Drobnjak, dr. med. anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina UKC Maribor Maribor
Katerina Blaževska Berro, dr. med. anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina UKC Maribor Maribor
izr. prof. dr. Dušan Mekiš, dr. med. anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina UKC Maribor Maribor
asist. dr. Miodrag Žunić, dr. med. anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina UKC Maribor Oddelek za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečin Maribor
doc. dr. Iztok Potočnik, dr. med. anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta Ljubljana
doc. dr. Andreja Möller Petrun, dr. med., DESA anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina Univerza v Mariboru Medicinska fakulteta Maribor
izr. prof. dr. Igor Bartenjev, dr. med., spec. dermatovenerologija DERMATOLOGIJA BARTENJEV družba za intelektualne dejavnosti, d.o.o. Ljubljana
doc. dr. Nada Kecelj Leskovec, dr. med. dermatovenerologija Nada Kecelj Leskovec zdravstvena dejavnost s.p. Ljubljana
Nataša Koser Kolar, dr. med. dermatovenerologija SB Celje Dermatovenerološki oddelek Celje
Katarina Šmuc Berger, dr. med. dermatovenerologija SB Izola Koper
prim. mag. Valerija Balkovec, dr. med. dermatovenerologija SB Novo mesto Novo mesto
asist. dr. Aleksandra Bergant Suhodolčan, dr. med. dermatovenerologija UKC Ljubljana Ljubljana
Neža Stopajnik, dr. med. dermatovenerologija UKC Ljubljana Ljubljana
doc. dr. Mateja Starbek Zorko, dr. med. dermatovenerologija UKC Ljubljana Dermatovenerološka klinika Ljubljana
Maja Benko, dr. med. dermatovenerologija UKC Ljubljana Dermatovenerološka klinika Ljubljana
prof. dr. Tomaž Lunder, dr. med. dermatovenerologija UKC Ljubljana Dermatovenerološka klinika Ljubljana
Olga Točkova, dr. med., spec. dermatovenerologija UKC Ljubljana Dermatovenerološka klinika Ljubljana
izr. prof. dr. Mateja Dolenc Voljč, dr. med. dermatovenerologija UKC Ljubljana Dermatovenerološka klinika Ljubljana
prim. doc. dr. Tanja Planinšek Ručigaj, dr. med., v. svet. dermatovenerologija UKC Ljubljana Dermatovenerološka klinika Ljubljana
Andreja Murnik Rauh, dr. med., spec. dermatovenerologija UKC Ljubljana Dermatovenerološka klinika Ljubljana
Maruška Marovt, dr. med. dermatovenerologija UKC Maribor Maribor
Aleksandra Dugonik, dr. med. dermatovenerologija UKC Maribor Maribor
prim. mag. Pij Bogomir Marko, dr. med. dermatovenerologija UKC Maribor Maribor
doc. dr. Katarina Trčko, dr. med., spec. dermatovenerologija UKC Maribor Maribor
Vesna Breznik, dr. med. dermatovenerologija UKC Maribor Maribor
Irena Peteln dermatovenerologija UKC Maribor Oddelek za kožne in spolne bolezni Maribor
izr. prof. dr. Igor Bartenjev, dr. med., spec. dermatovenerologija Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta Ljubljana
doc. dr. Nada Kecelj Leskovec, dr. med. dermatovenerologija Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta Ljubljana
Igor Mihajlović, dr. med., spec. družinska medicina AMBULANTA IGOR MIHAJLOVIĆ, zdravstvene in druge storitve, d.o.o. Ravne na Koroškem
Branko Jerković, dr. med. družinska medicina AMBULANTA JERKOVIĆ, zdravstvene storitve in svetovanje, d.o.o. Maribor
Branko Košir, dr. med., spec. družinska medicina Ambulanta Košir d.o.o. Kranj
Alenka Simonič, dr. med. družinska medicina Ambulanta splošne medicine, Alenka SIMONIČ s.p. Murska Sobota
Andrej Šubic, dr. med. družinska medicina Ambulanta Šubic, zasebna zdravstvena dejavnost, d. o. o. Kranj
Marko Možina, dr. med. družinska medicina Ambulanta Šubic, zasebna zdravstvena dejavnost, d. o. o. Kranj
Tanja Ješe, dr. med. družinska medicina Ambulanta Šubic, zasebna zdravstvena dejavnost, d. o. o. Kranj
Tatjana Peharc, dr. med., spec. družinska medicina Ambulanta Vita d.o.o. Kranj
Lidija Letonja Jaušovec, dr. med. družinska medicina AMBULANTA ZA VSE GENERACIJE, zdravstvene storitve in svetovanje, d.o.o. Maribor
Ksenija Ljubojevič Džaferovič, dr. med. družinska medicina AMIGDALA, družba za zdravstvene, druge storitve in svetovanje, d.o.o. Maribor
Miha Lukač, dr. med. družinska medicina AMIGDALA, družba za zdravstvene, druge storitve in svetovanje, d.o.o. Maribor
Lucia Koritnik Hanuščaková, dr. med. družinska medicina Aristotel, zdravstveni center d.o.o. Krško
Vesna Pekarović Džakulin, dr. med. družinska medicina Diagnostični center Šentjur, d. o. o. Celje
dr. Anja Černe, dr. med. družinska medicina DRUŽINSKA MEDICINA DR. ANJA ČERNE - ZASEBNA ZDRAVNICA Ljubljana
Nataša Žagar Arkar, dr. med. družinska medicina DRUŽINSKA MEDICINA ŽAGAR, d.o.o. Novo mesto
Erna Sajovic Roglič, dr. med. družinska medicina Erna Sajovic Roglič, dr.med. - Zasebna ambulanta družinske medicine Ljubljana
Jaka Strel, dr. med. družinska medicina Fitlab, zavod za celostno zdravstveno in kineziološko obravnavo PE Arcus medici Kranj
Ivan Pecev, dr. med. družinska medicina Fitlab, zavod za celostno zdravstveno in kineziološko obravnavo PE Arcus medici Kranj
Karmen Pahor, dr. med., spec. družinska medicina GAIA MED, klinika za splošno medicino in osteoporozo, d.o.o. Koper
prim. prof. dr. Danica Rotar Pavlič, dr. med. družinska medicina GALENIA, ambulantna diagnostika in zdravljenje, d.o.o., PE Ambulanta družinske medicine, Ljubljana
Polonca Vobovnik Grobelnik, dr. med. družinska medicina Gerontološka in splošna ambulanta Polonca Vobovnik Grobelnik Maribor
prim. dr. Andrej Kravos, dr. med. družinska medicina KLAROS zdravstvo, izobraževanje, svetovanje, d.o.o. Celje
Brigita Artiček Mesarec, dr. med. družinska medicina KLAROS zdravstvo, izobraževanje, svetovanje, d.o.o. Celje
Janez Koprivec, dr. med. družinska medicina KOPRIVEC, DRUŽINSKA MEDICINA, D.O.O. PE Gorenja vas Kranj
Tadeja Mantel Hauptman, dr. med. družinska medicina Lantana - Zdravstvene storitve, d.o.o. Ljubljana
prim. dr. Rade Iljaž, dr. med. družinska medicina Medicina Iljaž d.o.o. Krško
Mitja Mataln, dr. med. družinska medicina Medicina Mataln, zdravstvene storitve in svetovanje, d.o.o. Celje
prof. dr. Zalika Klemenc Ketiš, dr. med. družinska medicina Medicinska fakulteta UM Katedra za družinsko medicino
Jana Mrvar, dr. med. družinska medicina Medicinski center Krka, d.o.o. Novo mesto
asist. Klemen Pašić, dr. med. družinska medicina MEDIKUS, zdravstvena dejavnost, d.o.o. Maribor
Mojca Sporiš Novak, dr. med. družinska medicina Medim, ambulanta družinske medicine in ostale storitve, d.o.o. Kranj
Melanija Nikić Gačeša, dr. med. družinska medicina Melanija Nikić Gačeša, dr. med. Ljubljana
Marija Milović Mihajlović, dr. med. družinska medicina MENS MEDICA, zdravstvene in druge storitve, d.o.o. Maribor
Nina Lokovšek, dr. med., spec. družinska medicina Nina Lokovšek, dr. med. Ljubljana
Aleksander Šosterič, dr. med., spec. družinska medicina Ordinacija splošne medicine - Šosterič Aleksander Maribor
Bernarda Ferjan, dr. med. družinska medicina Osnovno zdravstvo Gorenjske ZD Bled Kranj
mag. Leopold Zonik, dr. med. družinska medicina Osnovno zdravstvo Gorenjske ZD Bled Kranj
Selma Brence Černezel, dr. med. družinska medicina Osnovno zdravstvo Gorenjske ZD Bohinj Kranj
Maja Robič, dr. med. družinska medicina Osnovno zdravstvo Gorenjske ZD Jesenice Kranj
Urška Vogelnik, dr. med. družinska medicina Osnovno zdravstvo Gorenjske ZD Jesenice Kranj
prim. Marjeta Zupančič, dr. med. družinska medicina Osnovno zdravstvo Gorenjske ZD Jesenice Kranj
Nataša Kern, dr. med., spec. družinska medicina Osnovno zdravstvo Gorenjske ZD Kranj Kranj
Martina Horžen, dr. med. družinska medicina Osnovno zdravstvo Gorenjske ZD Kranj Kranj
Blaž Makovec, dr. med. družinska medicina Osnovno zdravstvo Gorenjske ZD Kranj Kranj
Tatjana Kitić Jaklič, dr. med. družinska medicina Osnovno zdravstvo Gorenjske ZD Kranj Kranj
Rok Maček, dr. med., spec. družinska medicina Osnovno zdravstvo Gorenjske ZD Kranj Kranj
Marta Štukl Sever, dr. med. družinska medicina Osnovno zdravstvo Gorenjske ZD Kranj Kranj
Simona Kos, dr. med. družinska medicina Osnovno zdravstvo Gorenjske ZD Kranj Kranj
dr. Luka Kristanc, dr. med., dipl. biol. družinska medicina Osnovno zdravstvo Gorenjske ZD Kranj Kranj
Polona Žuber, dr. med. družinska medicina Osnovno zdravstvo Gorenjske ZD Radovljica Kranj
Ana Stare, dr. med. družinska medicina Osnovno zdravstvo Gorenjske ZD Radovljica Kranj
Julija Šter, dr. med. družinska medicina Osnovno zdravstvo Gorenjske ZD Radovljica Kranj
Tanja Leskovar, dr. med. družinska medicina Osnovno zdravstvo Gorenjske ZD Radovljica Kranj
Tina Tomšič, dr. med. družinska medicina Osnovno zdravstvo Gorenjske ZD Radovljica Kranj
Petra Mesec Rodi, dr. med., spec. družinska medicina Osnovno zdravstvo Gorenjske ZD Škofja Loka Kranj
prim. dr. Aleksander Stepanović, dr. med. družinska medicina Osnovno zdravstvo Gorenjske ZD Škofja Loka Kranj
David Končan, dr. med. družinska medicina Osnovno zdravstvo Gorenjske ZD Škofja Loka Kranj
Kristina Taler, dr. med. družinska medicina Osnovno zdravstvo Gorenjske ZD Tržič Kranj
prim. dr. Iztok Tomazin, dr. med. družinska medicina Osnovno zdravstvo Gorenjske ZD Tržič Kranj
Alice Kikel, dr. med., spec. družinska medicina Osnovno zdravstvo Gorenjske ZD Tržič Kranj
Zala Mravljak, dr. med. družinska medicina PACIENT MEDICINSKI CENTER ZREČE D.O.O. podjetje za zdravstvene storitve Celje
dr. Janez Rifel, dr. med. družinska medicina Podjetje v ljubljanski regiji Ljubljana
Marija Štefančič Gašperšič, dr. med. družinska medicina REMEDIA zdravstvo, izobraževanje in socialne storitve d.o.o. Ljubljana
Roman Kralj, dr. med. družinska medicina Roman Kralj - Zasebna ambulanta splošne medicine Ljubljana
Aleksandra Jutreša Prah, dr. med. družinska medicina Roman Kralj - Zasebna ambulanta splošne medicine Ljubljana
doc. dr. Vojislav Ivetić, dr. med., spec. družinska medicina SAVA MED, ZDRAVSTVENE STORITVE IN SVETOVANJE, d.o.o. Maribor
Marko Možina, dr. med. družinska medicina SB Jesenice Kranj
Tomaž Schaubach, dr. med. družinska medicina Schaubach Tomaž, Zasebni zdravnik na področju družinske medicine Maribor
Ina Hegedič, dr. med., spec. družinska medicina SPLOŠNA AMBULANTA Ina Hegedič, dr. med. Maribor
Valerija Šaško, dr. med., spec. družinska medicina Šaško Valerija, Ambulanta Šaško Maribor
Valerija Šaško, dr. med., spec. družinska medicina Šaško Valerija, Ambulanta Šaško Maribor
Laszlo Tenyi, dr. med., spec. družinska medicina Tenyi Laszlo, Dejavnost splošne medicine Maribor
dr. Janez Rifel, dr. med. družinska medicina Tina Modrej Zadnikar, dr. med. adm AMBULANTA DRUŽINSKE MEDICINE Ljubljana
Tamara Elbl, dr. med. družinska medicina Tujina
dr. Janez Rifel, dr. med. družinska medicina Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta Ljubljana
Maja Pelcl Veršič, dr. med., spec. družinska medicina VISAMA, zdravstvo, storitve in izobraževanje, d.o.o. Maribor
Bojana Marič Veit, dr. med., spec. družinska medicina Vita mar, socialno zdravstvene storitve, trgovina in posredništvo d.o.o. Murska Sobota
Damijana Pogačnik Peternel, dr. med. družinska medicina Vitalija, Ambulanta splošne medicine, d.o.o. Kranj
Tatjana Volarić Lavrič, dr. med. družinska medicina VoMed, zdravstvene storitve, d.o.o. Celje
Ana Zamrnik Kolenbrand, dr. med. družinska medicina Zasebni zdravstveni zavod A MEDICINA, družinska medicina Ravne na Koroškem
Liljana Krivec Skrt, dr. med. družinska medicina Zasebni zdravstveni zavod Krivec Kranj
Tihomir Pešić, dr. med. družinska medicina Zasebni zdravstveni zavod Pešić – Izola Koper
Romana Pintar, dr. med. družinska medicina Zavod RR Škofja Loka, Zasebni zdravstveni zavod Kranj
Katja Drole, dr. med. družinska medicina Zavod RR Škofja Loka, Zasebni zdravstveni zavod Kranj
prim. asist. dr. Darinka Klančar, dr. med. družinska medicina Zavod za zdravstvene dejavnosti in svetovanje - eVITA Ljubljana
Mojca Rebol Zadravec, dr. med. družinska medicina Zdrav slog d.o.o., družba za zdravstvene storitve in svetovanje d.o.o. Maribor
Igor Rakuša, dr. med. družinska medicina Zdravstvena ordinacija "dr. Šolman", d.o.o. Maribor
Vesna Lah, dr. med. družinska medicina Zdravstvene storitve in svetovanje, Vesna Lah s.p. Ravne na Koroškem
Simona Samide, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Ajdovščina Nova Gorica
Petra Beravs, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Ajdovščina Nova Gorica
Martina Terbižan Rupnik, dr. med., spec. družinska medicina Zdravstveni dom Ajdovščina Nova Gorica
Belčijah Arifi, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Ajdovščina Nova Gorica
Barbara Krajnik Kete, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Ajdovščina Nova Gorica
Mojca Pibernik, dr. med., spec. družinska medicina Zdravstveni dom Brežice Krško
Zdenka Marinček, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Brežice Krško
Teja Lipovšek Motore, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Brežice Krško
Božica Ljušanin Grbavac družinska medicina Zdravstveni dom Brežice Krško
David Sopotnik, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Celje Celje
Romana Jordan, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Celje Celje
Simona Grasselli, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Celje Celje
Sanja Bulatović, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Celje Celje
Marko Drešček, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Celje Celje
Katarina Skubec Moćić, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Celje Celje
Katja Presečnik Čebular, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Celje Celje
Vesna Arcet Rodič, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Celje Celje
Jožica Fortun Tomažič, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Črnomelj Novo mesto
Mirela Mićić Despotović, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Črnomelj Novo mesto
Petra Jeretina Eržen, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Domžale Ljubljana
Aleksandra Haring, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Domžale Ljubljana
Polona Darja Burja, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Domžale Ljubljana
Darinka Novak, dr. med., spec. družinska medicina Zdravstveni dom Domžale Ljubljana
Polona Darja Burja, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Domžale Ljubljana
Darja Manfreda, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Domžale Ljubljana
Majda Brovč, dr. med., spec. družinska medicina Zdravstveni dom Domžale Ljubljana
Simona Ravnik, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor Maribor
Petrina Lobnik Paul, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor Maribor
Marija Repolusk, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor Maribor
mag. Metka Cerovič, dr. med., spec. družinska medicina Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor Maribor
Tadeja Gajšek, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor Maribor
asist. Dejan Kupnik, dr. med., spec. družinska medicina Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor Maribor
asist. dr. Suzana Kert, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor Maribor
Nataša Naskovska Ilievska, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor Maribor
Maja Arzenšek, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor Maribor
Nataša Maguša Lorber, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor Maribor
Suzana Milanović Ravter, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor Maribor
Miodrag Balat, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor Maribor
Polona Lobnik Rojko, dr. med., spec. družinska medicina Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor Maribor
Edmea Stipčević Bilić, dr. med., spec., mag. znan., Republika Hrvaška družinska medicina Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor Maribor
Karmen Horvat Dreo, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor Maribor
Alenka Potrč, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor Maribor
Danijela Perić, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor Maribor
Petra Lubi, dr. med., spec. družinska medicina Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor Maribor
prim. izr. prof. dr. Ksenija Tušek Bunc, dr. med., v. svet. družinska medicina Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor Maribor
Tadeja Čeh, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor Maribor
Lea Penšek Pen, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor Maribor
Katja Krajnc, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor Maribor
Vesna Vasić, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor Maribor
Dušan Baraga, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom dr. Božidarja Lavriča – Cerknica Ljubljana
Lidija Šmalc, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica Ljubljana
Rok Ravnikar, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik Ljubljana
Judita Trunk, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik Ljubljana
Tjaša Schwarzbartl, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik Ljubljana
Veljko Ignjatović, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Dravograd Ravne na Koroškem
Tamara Elbl, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Gornja Radgona Murska Sobota
Stanislav Malačič, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Gornja Radgona Murska Sobota
asist. Mateja Kokalj Kokot, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Grosuplje Ljubljana
Mojca Klančar Dolinar, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Grosuplje Ljubljana
Janko Dolinar, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Grosuplje Ljubljana
Dušanka Kavšek, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Grosuplje Ljubljana
Darko Taseski, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Grosuplje Ljubljana
Sonja Gruden, dr. med., spec. družinska medicina Zdravstveni dom Grosuplje Ljubljana
Denis Voga, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Grosuplje Ljubljana
Janko Dolinar, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Grosuplje Ljubljana
Darko Taseski, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Grosuplje Ljubljana
Nina Kokalj Oblak, dr. med., spec. družinska medicina Zdravstveni dom Idrija Ljubljana
Borut Kavčič, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Idrija Ljubljana
Nina Kokalj Oblak, dr. med., spec. družinska medicina Zdravstveni dom Idrija Ljubljana
Djordje Fenjveši, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Idrija Ljubljana
Andreja Vinšek Grilj, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Ilirska Bistrica Koper
Sunčana M Šegota, dr. med., spec. družinska medicina Zdravstveni dom Ilirska Bistrica Koper
Vlatka Rokvić, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Ivančna Gorica Ljubljana
Katarina Žirovnik Kuster, dr. med., spec. družinska medicina Zdravstveni dom Ivančna Gorica Ljubljana
Mateja Plut Švigelj, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Ivančna Gorica Ljubljana
Karja Brozina Occhiena, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Izola Koper
Radovan Radulović, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Izola Koper
Astrid Lui Rusjan, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Izola Koper
Polona Vidič, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Kočevje Ljubljana
Sanela Tepšić družinska medicina Zdravstveni dom Koper Koper
Sabina Jurkovnik Radojević, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Koper Koper
Valentino Miljević, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Koper Koper
Miljen Vidaković, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Koper Koper
Ingrid Kus Sotošek, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Krško Krško
Nina Fritz, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Krško Krško
Janja Ojsteršek Radej, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Krško Krško
Stanka Brilej Kokotec, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Krško Krško
Nataša Knez, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Laško Celje
Melita Zlatečan, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Laško Celje
Denis Rituper, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Lenart Maribor
Natalija Sekereš, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Lendava – EH Lendva Murska Sobota
Julijana Hebar Kepe, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Lendava – EH Lendva Murska Sobota
asist. Barbara Jemec Zalar, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Litija Ljubljana
prim. dr. Marko Kolšek, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Litija Ljubljana
Larisa Lovišček, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Ljubljana Ljubljana
Barbara Kerec Juričko, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Ljubljana Ljubljana
Anja Zidanšek, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Ljubljana Enota ZD Bežigrad Ljubljana
Adela Alagić Grcić, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Ljubljana Enota ZD Bežigrad Ljubljana
Amira Hajdarević, dr. med., spec. družinska medicina Zdravstveni dom Ljubljana Enota ZD Bežigrad Ljubljana
Angelika Ulčakar Marjetič, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Ljubljana Enota ZD Bežigrad Ljubljana
Mihaela Strgar Hladnik, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Ljubljana Enota ZD Bežigrad Ljubljana
Nika Šatej, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Ljubljana Enota ZD Bežigrad Ljubljana
Doroteja Drobnič Kovač, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Ljubljana Enota ZD Bežigrad Ljubljana
Mojca Ostanek, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Ljubljana Enota ZD Center Ljubljana
Andreja Janež Ivanc, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Ljubljana Enota ZD Moste Polje Ljubljana
Suzana Makoter Pirc, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Ljubljana Enota ZD Moste Polje Ljubljana
Marja Biščak Hafner, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Ljubljana Enota ZD Moste Polje Ljubljana
Vesna Cimer Babnik, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Ljubljana Enota ZD Moste Polje Ljubljana
Marija Šlajpah, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Ljubljana Enota ZD Moste Polje Ljubljana
Alenka Ponikvar, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Ljubljana Enota ZD Šentvid Ljubljana
prof. dr. Zalika Klemenc Ketiš, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Ljubljana Enota ZD Šentvid Ljubljana
Jarmila Trček Breznikar, dr. med., spec. družinska medicina Zdravstveni dom Ljubljana Enota ZD Šentvid Ljubljana
Andreja Bahovec, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Ljubljana Enota ZD Šiška Ljubljana
Gorazd Žinko, dr. med., spec. družinska medicina Zdravstveni dom Ljubljana Enota ZD Šiška Ljubljana
Blanka Bradeško Kranjčević, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Ljubljana Enota ZD Šiška Ljubljana
dr. Aleksandra Visnovič Poredoš, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Ljubljana Enota ZD Šiška Ljubljana
Alenka Ponikvar, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Ljubljana Enota ZD Šiška Ljubljana
Renata Jakopič Žlahtič, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Ljubljana Enota ZD Šiška Ljubljana
dr. Milena Blaž Kovač, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Ljubljana Enota ZD Šiška Ljubljana
Marjetka Mišič, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Ljubljana Enota ZD Vič Rudnik Ljubljana
Janja Demšar, dr. med., spec. družinska medicina Zdravstveni dom Ljubljana Enota ZD Vič Rudnik Ljubljana
prim. Simona Repar Bornšek, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Ljubljana Enota ZD Vič Rudnik Ljubljana
Barbara Mazej Poredoš, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Ljubljana Enota ZD Vič Rudnik Ljubljana
Karmen Šuštaršič Svetič, dr. med., spec. družinska medicina Zdravstveni dom Ljubljana Enota ZD Vič Rudnik Ljubljana
Simona Šilec, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Ljutomer Murska Sobota
Sašo Duh, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Ljutomer Murska Sobota
Špela Albreht, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Logatec Ljubljana
Andrea Turk Šverko, dr. med., spec. družinska medicina Zdravstveni dom Logatec Ljubljana
Katarina Turk, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Logatec Ljubljana
Branka Štigl, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Medvode Ljubljana
Tanja Tavčar, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Medvode Ljubljana
Marija Sevšek Podobnikar, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Medvode Ljubljana
Tanja Mišmaš, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Metlika Novo mesto
Matjaž Rožman, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Metlika Novo mesto
doc. dr. Staša Vodička, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Murska Sobota Murska Sobota
Sabina Fujs Kuhar, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Murska Sobota Murska Sobota
Suzana Makoter, dr. med., spec. družinska medicina Zdravstveni dom Murska Sobota Murska Sobota
Tjaša Valantič, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Nova Gorica Nova Gorica
Tina Mahkovič, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Nova Gorica Nova Gorica
Nika Ahačič Srednik, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Nova Gorica Nova Gorica
Mateja Fišer, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Nova Gorica Nova Gorica
Helena Dolinar Kante, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Nova Gorica Nova Gorica
Polona Campolunghi Pegan, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Nova Gorica Nova Gorica
asist. mag. Alenka Simonič, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Novo mesto Novo mesto
Mila Mršić družinska medicina Zdravstveni dom Novo mesto Novo mesto
Tamara Černezel, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Ormož Maribor
Alojz Pavčič, dr. med., spec. družinska medicina Zdravstveni dom Postojna Koper
Karin Ivančič, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Postojna Koper
Anka Košmrl, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Postojna Koper
Ana Kermavnar Marinšek, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Postojna Koper
Ana Marinčič Boštjančič, dr. med., spec. družinska medicina Zdravstveni dom Postojna Koper
Andreja Skok, dr. med., spec. družinska medicina Zdravstveni dom Postojna Koper
Božena Galun, dr. med., spec. družinska medicina Zdravstveni dom Ptuj Maribor
Metka Petek Uhan, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Ptuj Maribor
Andrej Lazar, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Ptuj Maribor
Biljana Kesić družinska medicina Zdravstveni dom Radeče Celje
Miro Novak, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Radlje ob Dravi Ravne na Koroškem
Barbara Čreslovnik, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Ravne na Koroškem Ravne na Koroškem
Jožica Megušar Sedelšak, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Ravne na Koroškem Ravne na Koroškem
Zdenka Koželj Rekanović, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Ravne na Koroškem Ravne na Koroškem
Dušan Senica, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Sevnica Krško
Ivana Jelovčan, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Sevnica Krško
Elizabeta Nabergoj, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Sežana Koper
Neda Maraž, dr. med., spec. družinska medicina Zdravstveni dom Sežana Koper
Lucija Hrastelj Prater, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Slovenj Gradec Ravne na Koroškem
asist. Tina Virtič Potočnik, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Slovenj Gradec Ravne na Koroškem
Kristina Kamnik Jug, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Slovenj Gradec Ravne na Koroškem
Anja Ajtnik, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Slovenj Gradec Ravne na Koroškem
Matjaž Črep, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Slovenj Gradec Ravne na Koroškem
Tatjana Hren, dr. med., spec. družinska medicina Zdravstveni dom Slovenska Bistrica Maribor
Janez Emeršič, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Slovenska Bistrica Maribor
Darinka Rupnik, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Slovenska Bistrica Maribor
Alenka Antolinc Košat, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Slovenska Bistrica Maribor
asist. Mihaela Pugelj, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Slovenske Konjice Celje
Anja Hvalc Kolman, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Šentjur Celje
Goran Šiljeg, dr. med., spec. družinska medicina Zdravstveni dom Šentjur Celje
Darja Zupanc Ilek, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Šentjur Celje
Lea Tomplak, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah Celje
Blanka Jug, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah Celje
Bojana Gobec, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah Celje
Andrej Jazbec, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah Celje
Maja Fortunat, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Tolmin Nova Gorica
Maja Gregorčič, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Tolmin Nova Gorica
Andreja Krivec Urbas, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Tolmin Nova Gorica
Mili Bren, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Trbovlje Ljubljana
Mojca Štendler, dr. med., spec. družinska medicina Zdravstveni dom Trbovlje Ljubljana
Aleksandra Jutreša Prah, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Trbovlje Ljubljana
Elizabeta Žlajpah, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Trebnje Novo mesto
Marta Pančur, dr. med., spec. družinska medicina Zdravstveni dom Trebnje Novo mesto
Špela Jenkole, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Trebnje Novo mesto
Marijana Šekli Grozina, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Trebnje Novo mesto
Simona Špital, dr. med., spec. družinska medicina Zdravstveni dom Velenje Ravne na Koroškem
Marta Brunšek Strašek, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Velenje Ravne na Koroškem
Ilijana Markoš Krstulović, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Velenje Ravne na Koroškem
Rok Maček, dr. med., spec. družinska medicina Zdravstveni dom Velenje Ravne na Koroškem
Srđan Mančić, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Vrhnika Ljubljana
Nina Kafel Jere, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Vrhnika Ljubljana
Irena Brenčič Petrovčič, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Vrhnika Ljubljana
asist. dr. Eva Cedilnik Gorup, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Vrhnika Ljubljana
Barbara Pregl, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom za študente Univerze v Ljubljani Ljubljana
Nina Pokorn, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Zagorje ob Savi Ljubljana
Urška Medved, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Zagorje ob Savi Ljubljana
Andreja Podbregar Marš, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Žalec Celje
Alenka Kobal, dr. med. družinska medicina Zdravstveni dom Žalec Celje
prof. dr. Antonija Poplas Susič, dr. med. družinska medicina ZDRAVSTVENI ZAVOD MULTIMEDICUS Ljubljana
prim. asist. Dean Klančič, dr. med. družinska medicina Zdravstveni Zavod Revita Ljubljana
prim. prof. dr. Davorina Petek, dr. med., spec., v. svet. družinska medicina Zdravstveni zavod Zdravje Ljubljana Ljubljana
prim. prof. dr. Marija Petek Šter, dr. med. družinska medicina Zdravstveni zavod Zdravje Ljubljana Ljubljana
Sandra Mijanović, dr. med. družinska medicina Zdravstveni zavod Zdravje Ljubljana Ljubljana
Helena Fabris, dr. med. družinska medicina Zdravstveni zavod Zdravljenje Koper Koper
Irena Roščić, dr. med. družinska medicina Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje Ravne na Koroškem
Sanja Kecman Prodan družinska medicina Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje Ravne na Koroškem
Andreja Podlesnik Moličnik, dr. med. družinska medicina Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje Ravne na Koroškem
Anelija Gaceva družinska medicina Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje Ravne na Koroškem
Aleksandra Jutreša Prah, dr. med. družinska medicina Zupan Manca,dr. med., Zasebna splošna ambulanta spec. spl. med. Ljubljana
GM NNM zdravnik ZZ test družinska medicina ZZS testiranje eLista
Dean Köveš, dr. med. družinska medicina ŽIVA V PARKU, zdravstvene storitve d.o.o. Murska Sobota
prim. asist. mag. Lidija Plaskan, dr. med. fizikalna in rehabilitacijska medicina SB Celje Oddelek za medicinsko rehabilitacijo Celje
Veronika Potočnik, dr. med. fizikalna in rehabilitacijska medicina SB Jesenice Kranj
Neža Rode, dr. med. fizikalna in rehabilitacijska medicina UKC Ljubljana Ljubljana
asist. dr. Maja Frangež, dr. med. fizikalna in rehabilitacijska medicina UKC Ljubljana Ljubljana
doc. dr. Nataša Kos, dr. med. fizikalna in rehabilitacijska medicina UKC Ljubljana Inštitut za medicinsko rehabilitacijo Ljubljana
Vida Bojnec, dr. med. fizikalna in rehabilitacijska medicina UKC Maribor Maribor
doc. dr. Tadeja Hernja Rumpf, dr. med. fizikalna in rehabilitacijska medicina UKC Maribor Maribor
prim. izr. prof. dr. Breda Jesenšek Papež, dr. med. fizikalna in rehabilitacijska medicina UKC Maribor Maribor
dr. Dušan Čelan, dr. med. fizikalna in rehabilitacijska medicina UKC Maribor Maribor
asist. Dragan Lonzarić, dr. med. fizikalna in rehabilitacijska medicina UKC Maribor Maribor
doc. dr. Metka Moharić, dr. med., spec. fizikalna in rehabilitacijska medicina Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta Ljubljana
doc. dr. Nika Goljar, dr. med. fizikalna in rehabilitacijska medicina Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča Ljubljana
doc. dr. Metka Moharić, dr. med., spec. fizikalna in rehabilitacijska medicina Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča Ljubljana
Katarina Cunder, dr. med. fizikalna in rehabilitacijska medicina Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča Ljubljana
asist. Helena Jamnik, dr. med., spec. fizikalna in rehabilitacijska medicina Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča Ljubljana
prof. dr. Helena Burger, dr. med. fizikalna in rehabilitacijska medicina Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča Ljubljana
Daniel Globokar, dr. med. fizikalna in rehabilitacijska medicina Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča Ljubljana
mag. Klemen Grabljevec, dr. med. fizikalna in rehabilitacijska medicina Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča Ljubljana
doc. dr. Katja Groleger Sršen, dr. med. fizikalna in rehabilitacijska medicina Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča Ljubljana
mag. Urška Kidrič Sivec, dr. med., spec. fizikalna in rehabilitacijska medicina Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča Ljubljana
asist. dr. Zala Kuret, dr. med. fizikalna in rehabilitacijska medicina Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča Ljubljana
doc. dr. Nataša Bizovičar, dr. med. fizikalna in rehabilitacijska medicina Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča Ljubljana
doc. dr. Primož Novak, dr. med. fizikalna in rehabilitacijska medicina Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča Ljubljana
doc. dr. Katja Groleger Sršen, dr. med. fizikalna in rehabilitacijska medicina Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča Ljubljana
mag. Klemen Grabljevec, dr. med. fizikalna in rehabilitacijska medicina Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča Ljubljana
prim. Milan Stefanović, dr. med. gastroenterologija Diagnostični center Bled d.o.o. Kranj
prof. dr. Bojan Tepeš, dr. med. gastroenterologija Diagnostični center Rogaška, zdravstvene in druge storitve, d.o.o. Celje
Tamara Marušič, dr. med. gastroenterologija SB Izola Koper
prim. Zdenko Kikec, dr. med. gastroenterologija SB Slovenj Gradec Ravne na Koroškem
Darko Siuka, dr. med. gastroenterologija UKC Ljubljana Ljubljana
doc. dr. Gregor Novak, dr. med. gastroenterologija UKC Ljubljana Interna klinika KO za gastroenterologijo Ljubljana
prof. dr. Borut Štabuc, dr. med. gastroenterologija UKC Ljubljana Interna klinika KO za gastroenterologijo Ljubljana
Marija Ribnikar, dr. med. gastroenterologija UKC Ljubljana Interna klinika KO za gastroenterologijo Ljubljana
dr. Nataša Smrekar, dr. med. gastroenterologija UKC Ljubljana Interna klinika KO za gastroenterologijo Ljubljana
asist. dr. Alojz Šmid, dr. med. gastroenterologija UKC Ljubljana Interna klinika KO za gastroenterologijo Ljubljana
Luka Strniša, dr. med. gastroenterologija UKC Ljubljana Interna klinika KO za gastroenterologijo Ljubljana
Katja Novak, dr. med., spec. gastroenterologija UKC Ljubljana Interna klinika KO za gastroenterologijo Ljubljana
doc. dr. David Drobne, dr. med. gastroenterologija UKC Ljubljana Interna klinika KO za gastroenterologijo Ljubljana
asist. Samo Plut, dr. med. gastroenterologija UKC Ljubljana Interna klinika KO za gastroenterologijo Ljubljana
prim. doc. dr. Maja Šeruga, dr. med. gastroenterologija UKC Maribor Maribor
Andreja Ocepek, dr. med., spec. gastroenterologija UKC Maribor Maribor
mag. Irena Virant, dr. med., spec. ginekologija in porodništvo Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj Kranj
Sabrije Kastrati Lumi, dr. med. ginekologija in porodništvo Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj Kranj
mag. Uršula Reš Muravec, dr. med. ginekologija in porodništvo Bolnišnica za ženske bolezni in porodništvo Postojna Koper
Petra Bavčar, dr. med. ginekologija in porodništvo Bolnišnica za ženske bolezni in porodništvo Postojna Koper
Robert Likar, dr. med., spec. ginekologija in porodništvo Bolnišnica za ženske bolezni in porodništvo Postojna Koper
doc. dr. Tanja Burnik Papler, dr. med. ginekologija in porodništvo Bolnišnica za ženske bolezni in porodništvo Postojna Koper
prof. dr. Nataša Tul Mandić, dr. med. ginekologija in porodništvo Bolnišnica za ženske bolezni in porodništvo Postojna Koper
Simona Čopi, dr. med. ginekologija in porodništvo Gemini, Simona Čopi Murska Sobota
Irena Tonin, dr. med. ginekologija in porodništvo IATROS - DR. KOŠOROK d.o.o. Ljubljana
Suzana Peternelj Marinšek, dr. med., spec. ginekologija in porodništvo KARDIOLOGIJA MARINŠEK & GINEKOLOGIJA PETERNELJ, zdravstvene storitve, svetovanje in izobraževanje d.o.o. Celje
doc. dr. Sebastjan Merlo, dr. med. ginekologija in porodništvo Onkološki inštitut Ljubljana Ljubljana
Andreja Gornjec, dr. med. ginekologija in porodništvo Onkološki inštitut Ljubljana Ljubljana
doc. dr. Nina Kovačević, dr. med. ginekologija in porodništvo Onkološki inštitut Ljubljana Ljubljana
Anamarija Petek, dr. med., spec. ginekologija in porodništvo Osnovno zdravstvo Gorenjske ZD Jesenice Kranj
Boban Gjakov, dr. med. ginekologija in porodništvo SB Brežice Krško
Mateja Vukmanič Pohar, dr. med. ginekologija in porodništvo SB Brežice Krško
Nataša Kočnar, dr. med. ginekologija in porodništvo SB Brežice Ginekološko-porodni oddelek Krško
Ljiljana Pavićević, dr. med. ginekologija in porodništvo SB Celje Ginekološko-porodniški oddelek Celje
prim. Uršula Salobir Gajšek, dr. med. ginekologija in porodništvo SB Celje Ginekološko-porodniški oddelek Celje
mag. Jakob Koren, dr. med. ginekologija in porodništvo SB Celje Ginekološko-porodniški oddelek Celje
Barbara Klančnik, dr. med. ginekologija in porodništvo SB Celje Ginekološko-porodniški oddelek Celje
Jure Klanjšček, dr. med. ginekologija in porodništvo SB dr. Franca Derganca Nova Gorica Nova Gorica
Barbara Venier, dr. med. ginekologija in porodništvo SB dr. Franca Derganca Nova Gorica Nova Gorica
Alenka Zavrtanik Čelan, dr. med. ginekologija in porodništvo SB dr. Franca Derganca Nova Gorica Nova Gorica
mag. Saša Djukanović, dr. med., spec. ginekologija in porodništvo SB dr. Jožeta Potrča Ptuj Maribor
asist. mag. Mateja Marčec, dr. med., spec. ginekologija in porodništvo SB dr. Jožeta Potrča Ptuj Maribor
Damijana Bosilj, dr. med. ginekologija in porodništvo SB dr. Jožeta Potrča Ptuj Ginekološko-porodni oddelek Maribor
mag. Boštjan Lovšin, dr. med. ginekologija in porodništvo SB Izola Koper
dr. Janka Palancsai Šiftar, dr. med. ginekologija in porodništvo SB Izola Koper
Sabina Verem Strahovnik, dr. med., spec. ginekologija in porodništvo SB Izola Koper
Lucija Resman, dr. med. ginekologija in porodništvo SB Jesenice Kranj
Eva Macun, dr. med., spec. ginekologija in porodništvo SB Jesenice Kranj
asist. dr. Luka Roškar, dr. med. ginekologija in porodništvo SB Murska Sobota Ginekološko-porodniški oddelek Murska Sobota
Mirjam Gradecki, dr. med. ginekologija in porodništvo SB Novo mesto Novo mesto
Suzana Glavan, dr. med., spec. ginekologija in porodništvo SB Novo mesto Oddelek za ginekologijo in porodništvo Novo mesto
asist. dr. Gabrijela Simetinger, dr. med. ginekologija in porodništvo SB Novo mesto Oddelek za ginekologijo in porodništvo Novo mesto
asist. dr. Gabrijela Simetinger, dr. med. ginekologija in porodništvo SB Novo mesto Oddelek za ginekologijo in porodništvo Novo mesto
Helena Šavc, dr. med., spec. ginekologija in porodništvo SB Slovenj Gradec Ravne na Koroškem
Katja Juvan, dr. med. ginekologija in porodništvo SB Slovenj Gradec Ravne na Koroškem
Urška Sotenšek, dr. med. ginekologija in porodništvo SB Trbovlje Ljubljana
Marko Culetto, dr. med. ginekologija in porodništvo UKC Ljubljana Ljubljana
doc. dr. Sara Korošec, dr. med., spec. ginekologija in porodništvo UKC Ljubljana Ginekološka klinika EINT Ljubljana
prof. dr. Ksenija Geršak, dr. med., svet. ginekologija in porodništvo UKC Ljubljana Ginekološka klinika EINT Ljubljana
prof. dr. Borut Kobal, dr. med. ginekologija in porodništvo UKC Ljubljana Ginekološka klinika EINT Ljubljana
doc. dr. Leon Meglič, dr. med. ginekologija in porodništvo UKC Ljubljana Ginekološka klinika EINT Ljubljana
asist. dr. Matija Barbič, dr. med. ginekologija in porodništvo UKC Ljubljana Ginekološka klinika EINT Ljubljana
mag. Andrej Zore, dr. med. ginekologija in porodništvo UKC Ljubljana Ginekološka klinika EINT Ljubljana
izr. prof. dr. Miha Lučovnik, dr. med. ginekologija in porodništvo UKC Ljubljana Ginekološka klinika EINT Ljubljana
asist. Vesna Šalamun, dr. med., spec. ginekologija in porodništvo UKC Ljubljana Ginekološka klinika EINT Ljubljana
prim. Branko Cvjetićanin, dr. med. ginekologija in porodništvo UKC Ljubljana Ginekološka klinika EINT Ljubljana
asist. Kristina Drusany Starič, dr. med. ginekologija in porodništvo UKC Ljubljana Ginekološka klinika EINT Ljubljana
prof. dr. Eda Vrtačnik Bokal, dr. med. ginekologija in porodništvo UKC Ljubljana Ginekološka klinika EINT Ljubljana
asist. Andreja Štolfa Gruntar, dr. med. ginekologija in porodništvo UKC Ljubljana Ginekološka klinika EINT Ljubljana
asist. Vesna Fabjan Vodušek, dr. med., spec. ginekologija in porodništvo UKC Ljubljana Ginekološka klinika EINT Ljubljana
mag. Gorazd Kavšek, dr. med. ginekologija in porodništvo UKC Ljubljana Ginekološka klinika EINT Ljubljana
izr. prof. dr. Bojana Pinter, dr. med. ginekologija in porodništvo UKC Ljubljana Ginekološka klinika EINT Ljubljana
prof. dr. Špela Smrkolj, dr. med., spec. ginekologija in porodništvo UKC Ljubljana Ginekološka klinika KO za ginekologijo Ljubljana
doc. dr. Nataša Kenda Šuster, dr. med. ginekologija in porodništvo UKC Ljubljana Ginekološka klinika KO za ginekologijo Ljubljana
prof. dr. Špela Smrkolj, dr. med., spec. ginekologija in porodništvo UKC Ljubljana Ginekološka klinika KO za ginekologijo Ljubljana
doc. dr. Mija Blaganje, dr. med. ginekologija in porodništvo UKC Ljubljana Ginekološka klinika KO za ginekologijo Ljubljana
Mirjam Druškovič, dr. med. ginekologija in porodništvo UKC Ljubljana Ginekološka klinika KO za perinatologijo Ljubljana
asist. mag. Lili Steblovnik, dr. med., spec. ginekologija in porodništvo UKC Ljubljana Ginekološka klinika KO za perinatologijo Ljubljana
Renata Košir Pogačnik, dr. med. ginekologija in porodništvo UKC Ljubljana Ginekološka klinika KO za perinatologijo Ljubljana
dr. Polona Pečlin, dr. med. ginekologija in porodništvo UKC Ljubljana Ginekološka klinika KO za perinatologijo Ljubljana
Senka Imamović Kumalić, dr. med. ginekologija in porodništvo UKC Ljubljana Ginekološka klinika KO za perinatologijo Ljubljana
Marijana Vidmar Šimic, dr. med. ginekologija in porodništvo UKC Ljubljana Ginekološka klinika KO za perinatologijo Ljubljana
znan. sod. doc. dr. Andreja Trojner Bregar, dr. med., spec. ginekologija in porodništvo UKC Ljubljana Ginekološka klinika KO za perinatologijo Ljubljana
doc. dr. Nina Jančar, dr. med. ginekologija in porodništvo UKC Ljubljana Ginekološka klinika KO za reprodukcijo Ljubljana
doc. dr. Helena Ban Frangež, dr. med., spec. ginekologija in porodništvo UKC Ljubljana Ginekološka klinika KO za reprodukcijo Ljubljana
prof. dr. Iztok Takač, dr. med., svet. ginekologija in porodništvo UKC Maribor Maribor
izr. prof. dr. Jure Knez, dr. med. ginekologija in porodništvo UKC Maribor Maribor
izr. prof. dr. Milan Reljič, dr. med. ginekologija in porodništvo UKC Maribor Maribor
doc. dr. Vida Gavrić Lovrec, dr. med. ginekologija in porodništvo UKC Maribor Maribor
Marija Rebolj Stare, dr. med. ginekologija in porodništvo UKC Maribor Maribor
prof. dr. Igor But, dr. med., v. svet. ginekologija in porodništvo UKC Maribor Maribor
doc. dr. Vilma Kovač, dr. med. ginekologija in porodništvo UKC Maribor Maribor
prof. dr. Faris Mujezinović, dr. med. ginekologija in porodništvo UKC Maribor Maribor
prof. dr. Darja Arko, dr. med. ginekologija in porodništvo UKC Maribor Maribor
doc. Andrej Cokan, dr. med. ginekologija in porodništvo UKC Maribor Maribor
doc. dr. Andraž Dovnik, dr. med. ginekologija in porodništvo UKC Maribor Maribor
izr. prof. dr. Branka Žegura Andrić, dr. med. ginekologija in porodništvo UKC Maribor Klinika za ginekologijo in perinatologijo Maribor
prof. dr. Špela Smrkolj, dr. med., spec. ginekologija in porodništvo Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta Ljubljana
prof. dr. Špela Smrkolj, dr. med., spec. ginekologija in porodništvo Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta Ljubljana
Irena Tonin, dr. med. ginekologija in porodništvo Zdravstveni center Dravlje d.o.o. Ljubljana
mag. Uršula Reš Muravec, dr. med. ginekologija in porodništvo Zdravstveni center Dravlje d.o.o. Ljubljana
Unita Zupanc, ginekologija in porodništvo Zdravstveni dom Celje Celje
prim. Danilo Maurič, dr. med. ginekologija in porodništvo Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor Maribor
Tamara Goslar Žiberna, dr. med., spec. ginekologija in porodništvo Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik Ljubljana
asist. Ivan Žebeljan, dr. med., spec. ginekologija in porodništvo Zdravstveni dom Lenart Maribor
Gabrijela Bržan Šimenc, dr. med. ginekologija in porodništvo Zdravstveni dom Ljubljana Ljubljana
asist. dr. Slađana Malić Vončina, dr. med. ginekologija in porodništvo Zdravstveni dom Ljubljana Ljubljana
Tinkara Srnovršnik, dr. med. ginekologija in porodništvo Zdravstveni dom Ljubljana Ljubljana
Jasna Kostanjšek, dr. med. ginekologija in porodništvo Zdravstveni dom Novo mesto Novo mesto
Lidija Kšivanek Goršič, dr. med. ginekologija in porodništvo Zdravstveni dom Ormož Maribor
asist. mag. Alenka Zupančič Pridgar, dr. med. ginekologija in porodništvo Zdravstveni dom Ptuj Maribor
mag. Frenk Krištofelc, dr. med., spec. ginekologija in porodništvo Zdravstveni dom Slovenj Gradec Ravne na Koroškem
Jana Zajc, dr. med. ginekologija in porodništvo Zdravstveni dom Trebnje Novo mesto
asist. Mateja Grat, dr. med. hematologija SB Celje Oddelek za hematologijo in onkologijo Celje
prim. Nataša Fikfak, dr. med. hematologija SB dr. Franca Derganca Nova Gorica Nova Gorica
Irena Umek Bricman, dr. med. hematologija SB Slovenj Gradec Ravne na Koroškem
izr. prof. dr. Irena Preložnik Zupan, dr. med. hematologija UKC Ljubljana Interna klinika Ljubljana
prof. dr. Samo Zver, dr. med. hematologija UKC Ljubljana Interna klinika KO za hematologijo Ljubljana
doc. dr. Matevž Škerget, dr. med. hematologija UKC Ljubljana Interna klinika KO za hematologijo Ljubljana
dr. Barbara Skopec, dr. med., spec. hematologija UKC Ljubljana Interna klinika KO za hematologijo Ljubljana
izr. prof. dr. Matjaž Sever, dr. med., spec. hematologija UKC Ljubljana Interna klinika KO za hematologijo Ljubljana
dr. Tanja Selič Kurinčič, dr. med. infektologija Nacionalni inštitut za javno zdravje Ljubljana
Maja Nose Mijanović, dr. med. infektologija SB Celje Celje
dr. Irena Milotić, dr. med. infektologija SB Celje Oddelek za infekcijske bolezni in vročinska stanja Celje
mag. sc., Republika Hrvaška, Janja Blatnik, dr. med. infektologija SB Celje Oddelek za infekcijske bolezni in vročinska stanja Celje
dr. Emil Pal, dr. med. infektologija SB Murska Sobota Murska Sobota
dr. Petra Rogina Skvarč, dr. med. infektologija SB Novo mesto Novo mesto
dr. Tanja Selič Kurinčič, dr. med. infektologija Thermana d.d. Celje
Andrea Pavlović, dr. med. infektologija UKC Ljubljana Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja Ljubljana
Janja Prah, dr. med. infektologija UKC Ljubljana Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja Ljubljana
Gabriele Turel, dr. med. infektologija UKC Ljubljana Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja Ljubljana
Sergeja Gregorčič, dr. med. infektologija UKC Ljubljana Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja Ljubljana
dr. Jerneja Videčnik, dr. med. infektologija UKC Ljubljana Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja Ljubljana
Natalija Planinc Strunjaš, dr. med. infektologija UKC Ljubljana Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja Ljubljana
Tomaž Vovko, dr. med. infektologija UKC Ljubljana Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja Ljubljana
doc. dr. Kristina Nadrah, dr. med., mag. farm. infektologija UKC Ljubljana Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja Ljubljana
asist. dr. Tadeja Kotar, dr. med., spec. infektologija UKC Ljubljana Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja Ljubljana
asist. dr. Lea Papst, dr. med. infektologija UKC Ljubljana Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja Ljubljana
asist. dr. Tereza Rojko, dr. med. infektologija UKC Ljubljana Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja Ljubljana
asist. dr. Andreja Pikelj Pečnik, dr. med., spec. infektologija UKC Ljubljana Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja Ljubljana
doc. dr. Daša Stupica, dr. med., spec. infektologija UKC Ljubljana Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja Ljubljana
asist. dr. Rajko Saletinger, dr. med. infektologija UKC Ljubljana Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja Ljubljana
dr. Petra Bogovič, dr. med., spec. infektologija UKC Ljubljana Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja Ljubljana
doc. dr. Mateja Logar, dr. med. infektologija UKC Ljubljana Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja Ljubljana
prof. dr. Mojca Matičič, dr. med. infektologija UKC Ljubljana Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja Ljubljana
prof. dr. Bojana Beović, dr. med. infektologija UKC Ljubljana Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja Ljubljana
izr. prof. dr. Tatjana Lejko Zupanc, dr. med. infektologija UKC Ljubljana Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja Ljubljana
doc. dr. Nina Grasselli Kmet, dr. med. infektologija UKC Ljubljana Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja Ljubljana
prim. dr. Božena Kotnik Kevorkijan, dr. med. infektologija UKC Maribor Maribor
mag. Jana Rejc Marko, dr. med. infektologija UKC Maribor Maribor
doc. dr. Nina Gorišek Miksić, dr. med. infektologija UKC Maribor Maribor
doc. dr. Nina Grasselli Kmet, dr. med. infektologija Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta Ljubljana
Barbara Bitežnik, dr. med. infektologija Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Kranj
Andrea Pavlović, dr. med. infektologija UPK Ljubljana Ljubljana
Barbara Hudournik, dr. med., spec. intenzivna medicina ENDOMED Specialistični ambulantni diagnostični center d.o.o. Celje
Miha Mežnar, dr. med. intenzivna medicina ENDOMED Specialistični ambulantni diagnostični center d.o.o. Celje
Barbara Hudournik, dr. med., spec. intenzivna medicina SB Celje Celje
prof. dr. Matej Podbregar, dr. med. intenzivna medicina SB Celje Celje
asist. dr. Roman Parežnik, dr. med. intenzivna medicina SB Celje Oddelek za intenzivno interno medicino Celje
dr. Marko Kmet, dr. med., spec. intenzivna medicina SB Novo mesto Novo mesto
Alenka Goličnik, dr. med. intenzivna medicina UKC Ljubljana Ljubljana
mag. Anja Jazbec, dr. med. intenzivna medicina UKC Ljubljana Interna klinika KO za intenzivno interno medicino Ljubljana
Igor Mark, dr. med. intenzivna medicina UKC Ljubljana Interna klinika KO za intenzivno interno medicino Ljubljana
asist. Milica Lukić, dr. med. intenzivna medicina UKC Ljubljana Interna klinika KO za intenzivno interno medicino Ljubljana
prof. dr. Dušan Štajer, dr. med. intenzivna medicina UKC Ljubljana Interna klinika KO za intenzivno interno medicino Ljubljana
prof. dr. Marko Noč, dr. med. intenzivna medicina UKC Ljubljana Interna klinika KO za intenzivno interno medicino Ljubljana
prim. mag. Rade Stanić, dr. med. intenzivna medicina UKC Ljubljana Kirurška klinika KO za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok Ljubljana
izr. prof. dr. Tomislav Mirković, dr. med. intenzivna medicina UKC Ljubljana Kirurška klinika KO za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok Ljubljana
dr. Suada Fileković Ribarič, dr. med., spec. intenzivna medicina UKC Ljubljana Kirurška klinika KO za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok Ljubljana
izr. prof. dr. Primož Gradišek, dr. med. intenzivna medicina UKC Ljubljana Kirurška klinika KO za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok Ljubljana
Natalija Planinc Strunjaš, dr. med. intenzivna medicina UKC Ljubljana Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja Ljubljana
izr. prof. dr. Matjaž Jereb, dr. med. intenzivna medicina UKC Ljubljana Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja Ljubljana
doc. dr. Nina Grasselli Kmet, dr. med. intenzivna medicina UKC Ljubljana Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja Ljubljana
asist. dr. Nataša Milivojević, dr. med., spec. intenzivna medicina UKC Ljubljana Nevrološka klinika Ljubljana
mag. Simona Šteblaj, dr. med. intenzivna medicina UKC Ljubljana Nevrološka klinika KOVNINT EMK Ljubljana
doc. dr. Petja Fister, dr. med., spec. intenzivna medicina UKC Ljubljana Pediatrična klinika Ljubljana
Barbara Kit, dr. med. intenzivna medicina UKC Maribor Maribor
doc. dr. Martin Marinšek, dr. med. intenzivna medicina UKC Maribor Maribor
asist. mag. Franc Svenšek, dr. med. intenzivna medicina UKC Maribor Maribor
doc. dr. Nina Grasselli Kmet, dr. med. intenzivna medicina Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta Ljubljana
prof. dr. Dušan Štajer, dr. med. intenzivna medicina Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta Ljubljana
asist. Anna Marija Tašev, dr. med. interna medicina Bolnišnica Sežana Koper
Diana Ramšak, dr. med. interna medicina Bolnišnica Topolšica Ravne na Koroškem
dr. Jana Makuc, dr. med. interna medicina Bolnišnica Topolšica Ravne na Koroškem
Jurij Šorli, dr. med. interna medicina Bolnišnica Topolšica Ravne na Koroškem
Boštjan Rožič, dr. med. interna medicina Bolnišnica Topolšica Ravne na Koroškem
Boštjan Birsa, dr. med. interna medicina ENDOMED Specialistični ambulantni diagnostični center d.o.o. Celje
Barbara Hudournik, dr. med., spec. interna medicina ENDOMED Specialistični ambulantni diagnostični center d.o.o. Celje
Miha Mežnar, dr. med. interna medicina ENDOMED Specialistični ambulantni diagnostični center d.o.o. Celje
Jure Zupan, dr. med. interna medicina ENDOMED Specialistični ambulantni diagnostični center d.o.o. Celje
prim. Matej Marinšek, dr. med. interna medicina ENDOMED Specialistični ambulantni diagnostični center d.o.o. Celje
mag. Tomaž Milanez, dr. med. interna medicina Onkološki inštitut Ljubljana Ljubljana
dr. Simona Borštnar, dr. med. interna medicina Onkološki inštitut Ljubljana Ljubljana
dr. Tanja Južnič Šetina, dr. med. interna medicina Onkološki inštitut Ljubljana Ljubljana
prof. dr. Janja Ocvirk, dr. med. interna medicina Onkološki inštitut Ljubljana Ljubljana
Tatjana Martinjak Perčič, dr. med., spec. interna medicina Osnovno zdravstvo Gorenjske ZD Škofja Loka Kranj
Maja Imširović, dr. med. interna medicina SB Brežice Krško
Nataša Ocvirk, dr. med. interna medicina SB Brežice Krško
Vanja Starčević, dr. med. interna medicina SB Brežice Krško
prof. dr. Matej Podbregar, dr. med. interna medicina SB Celje Celje
Lucija Gabršček Parežnik, dr. med. interna medicina SB Celje Celje
Andreja Strmčnik, dr. med., spec. interna medicina SB Celje Celje
Ksenija Rovan Krivec, dr. med. interna medicina SB Celje Celje
Jure Zupan, dr. med. interna medicina SB Celje Celje
Boštjan Birsa, dr. med. interna medicina SB Celje Celje
Barbara Hudournik, dr. med., spec. interna medicina SB Celje Celje
Sergeja Dobravc, dr. med. interna medicina SB Celje Celje
prim. Matej Marinšek, dr. med. interna medicina SB Celje Kardiološki oddelek Celje
asist. dr. Dragan Kovačić, dr. med. interna medicina SB Celje Kardiološki oddelek Celje
Dean Sinožić, dr. med. interna medicina SB Celje Oddelek za angiologijo, endokrinologijo in revmatologijo Celje
Maja Navodnik Preložnik, dr. med. interna medicina SB Celje Oddelek za angiologijo, endokrinologijo in revmatologijo Celje
Andrej Drozg, dr. med. interna medicina SB Celje Oddelek za bolezni ledvic in dializo Celje
Tadeja Pačnik Vižintin, dr. med., spec. interna medicina SB Celje Oddelek za bolezni prebavil Celje
asist. Mateja Grat, dr. med. interna medicina SB Celje Oddelek za hematologijo in onkologijo Celje
Rajko Svilar, dr. med. interna medicina SB dr. Franca Derganca Nova Gorica Nova Gorica
prim. Nataša Fikfak, dr. med. interna medicina SB dr. Franca Derganca Nova Gorica Nova Gorica
Dimitrij Klančič, dr. med. interna medicina SB dr. Franca Derganca Nova Gorica Nova Gorica
Robert Winkler, dr. med. interna medicina SB dr. Franca Derganca Nova Gorica Nova Gorica
prim. izr. prof. dr. Matjaž Klemenc, dr. med. interna medicina SB dr. Franca Derganca Nova Gorica Nova Gorica
Mihael Pagliaruzzi, dr. med. interna medicina SB dr. Jožeta Potrča Ptuj Maribor
Matjaž Brenčič, dr. med., spec. interna medicina SB dr. Jožeta Potrča Ptuj Maribor
Tamara Marušič, dr. med. interna medicina SB Izola Koper
Blaž Berger, dr. med. interna medicina SB Izola Koper
Tamara Marušič, dr. med. interna medicina SB Izola Koper
Bojana Luštrek, dr. med. interna medicina SB Izola Koper
Blanka Mahne, dr. med. interna medicina SB Izola Koper
Tinkara Ravnikar, dr. med., spec. interna medicina SB Izola Koper
Rok Stopar, dr. med., spec. interna medicina SB Izola Koper
Simon Korošec, dr. med., spec. interna medicina SB Izola Koper
asist. dr. Stojan Kariž, dr. med., spec. interna medicina SB Izola Koper
Marko Šluga, dr. med. interna medicina SB Jesenice Kranj
Tomaž Šavli, dr. med. interna medicina SB Jesenice Kranj
Mateja Verdinek, dr. med. interna medicina SB Jesenice Kranj
Zorancho Trpkovski interna medicina SB Murska Sobota Murska Sobota
Nataša Pitz, dr. med., spec. interna medicina SB Murska Sobota Murska Sobota
mag. Dejan Majc, dr. med. interna medicina SB Murska Sobota Murska Sobota
mag. Lea Majc Hodošček, dr. med. interna medicina SB Murska Sobota Murska Sobota
Dušan Kovač, dr. med. interna medicina SB Murska Sobota Murska Sobota
prof. dr. Mitja Lainščak, dr. med. interna medicina SB Murska Sobota Murska Sobota
Darko Rajtman, dr. med. interna medicina SB Murska Sobota Murska Sobota
Urška Bencak Ferko, dr. med. interna medicina SB Murska Sobota Murska Sobota
Feliks Starič, dr. med. interna medicina SB Novo mesto Novo mesto
mag. Vlasta Malnarič Marentič, dr. med., spec. interna medicina SB Novo mesto Novo mesto
asist. mag. Sabina Jakše Hren, dr. med. interna medicina SB Novo mesto Novo mesto
dr. Marko Kmet, dr. med., spec. interna medicina SB Novo mesto Novo mesto
Milita Zajc Forjan, dr. med. interna medicina SB Novo mesto Novo mesto
David Bele, dr. med. interna medicina SB Novo mesto Novo mesto
prim. Iztok Gradecki, dr. med., spec. interna medicina SB Novo mesto Novo mesto
Srečko Stojkovski, dr. med. interna medicina SB Novo mesto Oddelek za pnevmologijo Novo mesto
Frosina Krstanoska, dr. med. interna medicina SB Slovenj Gradec Ravne na Koroškem
prim. Zdenko Kikec, dr. med. interna medicina SB Slovenj Gradec Ravne na Koroškem
Andreja Cokan Vujkovac, dr. med. interna medicina SB Slovenj Gradec Ravne na Koroškem
Betka Popič, dr. med. interna medicina SB Slovenj Gradec Ravne na Koroškem
Maja Pušnik Vrčkovnik, dr. med. interna medicina SB Slovenj Gradec Ravne na Koroškem
prim. Boštjan Leskovar, dr. med. interna medicina SB Trbovlje Ljubljana
Tadeja Jelenko, dr. med. interna medicina SB Trbovlje Ljubljana
Simona Poznič, dr. med. interna medicina SB Trbovlje Ljubljana
izr. prof. dr. Jakob Gubenšek, dr. med. interna medicina UKC Ljubljana Ljubljana
doc. dr. Peter Radšel, dr. med. interna medicina UKC Ljubljana Ljubljana
Gregor Veninšek, dr. med. interna medicina UKC Ljubljana Bolnišnica dr. Petra Držaja Center za geriatrično medicino Ljubljana
asist. Andrej Erhartič, dr. med., spec. interna medicina UKC Ljubljana Bolnišnica dr. Petra Držaja KO za hipertenzijo Ljubljana
mag. Primož Dolenc, dr. med. interna medicina UKC Ljubljana Bolnišnica dr. Petra Držaja KO za hipertenzijo Ljubljana
prim. mag. Barbara Salobir, dr. med., spec. interna medicina UKC Ljubljana Bolnišnica dr. Petra Držaja KO za hipertenzijo Ljubljana
doc. dr. Jana Brguljan Hitij, dr. med., spec. interna medicina UKC Ljubljana Bolnišnica dr. Petra Držaja KO za hipertenzijo Ljubljana
dr. Amela Kabaklić, dr. med. interna medicina UKC Ljubljana Bolnišnica dr. Petra Držaja KO za hipertenzijo Ljubljana
doc. dr. Jana Brguljan Hitij, dr. med., spec. interna medicina UKC Ljubljana Bolnišnica dr. Petra Držaja KO za hipertenzijo Ljubljana
prof. dr. Tomaž Kocjan, dr. med. interna medicina UKC Ljubljana Interna klinika Ljubljana
doc. dr. Špela Tadel Kocjančič, dr. med. interna medicina UKC Ljubljana Interna klinika Ljubljana
dr. Simona Kržišnik Zorman, dr. med. interna medicina UKC Ljubljana Interna klinika Ljubljana
prof. dr. Tomaž Kocjan, dr. med. interna medicina UKC Ljubljana Interna klinika Ljubljana
dr. Renata Okrajšek, dr. med. interna medicina UKC Ljubljana Interna klinika Ljubljana
izr. prof. dr. Miran Šebeštjen, dr. med. interna medicina UKC Ljubljana Interna klinika Ljubljana
izr. prof. dr. Gregor Poglajen, dr. med. interna medicina UKC Ljubljana Interna klinika Ljubljana
izr. prof. dr. Irena Preložnik Zupan, dr. med. interna medicina UKC Ljubljana Interna klinika Ljubljana
doc. dr. Gregor Tratar, dr. med., spec. interna medicina UKC Ljubljana Interna klinika Ljubljana
izr. prof. dr. Miran Brvar, dr. med. interna medicina UKC Ljubljana Interna klinika Center za klinično toksikologijo in farmakologijo Ljubljana
znan. svet. prof. dr. Andrej Janež, dr. med. interna medicina UKC Ljubljana Interna klinika KO za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni, diabetološki oddelek Ljubljana
izr. prof. dr. Draženka Pongrac Barlovič, dr. med. interna medicina UKC Ljubljana Interna klinika KO za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni, diabetološki oddelek Ljubljana
izr. prof. dr. Mojca Jensterle Sever, dr. med. interna medicina UKC Ljubljana Interna klinika KO za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni, endokrinološki oddelek Ljubljana
Nadan Gregorič, dr. med. interna medicina UKC Ljubljana Interna klinika KO za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni, endokrinološki oddelek Ljubljana
izr. prof. dr. Vilma Urbančič Rovan, dr. med. interna medicina UKC Ljubljana Interna klinika KO za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni, endokrinološki oddelek Ljubljana
dr. Nataša Smrekar, dr. med. interna medicina UKC Ljubljana Interna klinika KO za gastroenterologijo Ljubljana
doc. dr. Matevž Škerget, dr. med. interna medicina UKC Ljubljana Interna klinika KO za hematologijo Ljubljana
Karla Rener, dr. med. interna medicina UKC Ljubljana Interna klinika KO za hematologijo Ljubljana
prof. dr. Samo Zver, dr. med. interna medicina UKC Ljubljana Interna klinika KO za hematologijo Ljubljana
doc. dr. Tomaž Goslar, dr. med. interna medicina UKC Ljubljana Interna klinika KO za intenzivno interno medicino Ljubljana
Anja Zupan Mežnar, dr. med. interna medicina UKC Ljubljana Interna klinika KO za kardiologijo Ljubljana
dr. Mojca Bervar, dr. med. interna medicina UKC Ljubljana Interna klinika KO za kardiologijo Ljubljana
dr. Sabina Frljak, dr. med. interna medicina UKC Ljubljana Interna klinika KO za kardiologijo Ljubljana
Jana Ambrožič, dr. med. interna medicina UKC Ljubljana Interna klinika KO za kardiologijo Ljubljana
Gregor Zemljič, dr. med. interna medicina UKC Ljubljana Interna klinika KO za kardiologijo Ljubljana
asist. dr. Miha Čerček, dr. med. interna medicina UKC Ljubljana Interna klinika KO za kardiologijo Ljubljana
asist. dr. Andreja Černe Čerček, dr. med. interna medicina UKC Ljubljana Interna klinika KO za kardiologijo Ljubljana
dr. Janez Toplišek, dr. med. interna medicina UKC Ljubljana Interna klinika KO za kardiologijo Ljubljana
doc. znan. sod. David Žižek, dr. med. interna medicina UKC Ljubljana Interna klinika KO za kardiologijo Ljubljana
asist. mag. Urška Dolores Breskvar Kač, dr. med. interna medicina UKC Ljubljana Interna klinika KO za kardiologijo Ljubljana
Bor Antolič, dr. med. interna medicina UKC Ljubljana Interna klinika KO za kardiologijo Ljubljana
znan. svet. prof. dr. Matjaž Bunc, dr. med. interna medicina UKC Ljubljana Interna klinika KO za kardiologijo Ljubljana
Luka Klemen, dr. med. interna medicina UKC Ljubljana Interna klinika KO za kardiologijo Ljubljana
Aleš Pleskovič, dr. med. interna medicina UKC Ljubljana Interna klinika KO za kardiologijo Ljubljana
prof. dr. Bojan Vrtovec, dr. med. interna medicina UKC Ljubljana Interna klinika KO za kardiologijo Ljubljana
doc. dr. Katja Prokšelj, dr. med. interna medicina UKC Ljubljana Interna klinika KO za kardiologijo Ljubljana
Mojca Močilnik, dr. med. interna medicina UKC Ljubljana Interna klinika KO za kardiologijo Ljubljana
izr. prof. dr. Andreja Marn Pernat, dr. med. interna medicina UKC Ljubljana Interna klinika KO za nefrologijo Ljubljana
doc. dr. Gregor Mlinšek, dr. med., spec. interna medicina UKC Ljubljana Interna klinika KO za nefrologijo Ljubljana
prof. dr. Miha Arnol, dr. med., spec. interna medicina UKC Ljubljana Interna klinika KO za nefrologijo Ljubljana
prof. dr. Jernej Pajek, dr. med., spec. interna medicina UKC Ljubljana Interna klinika KO za nefrologijo Ljubljana
prof. dr. Miha Arnol, dr. med., spec. interna medicina UKC Ljubljana Interna klinika KO za nefrologijo Ljubljana
prof. dr. Jernej Pajek, dr. med., spec. interna medicina UKC Ljubljana Interna klinika KO za nefrologijo Ljubljana
mag. Tomaž Milanez, dr. med. interna medicina UKC Ljubljana Interna klinika KO za nefrologijo - Center za dializo Ljubljana
prim. mag. Matjaž Turel, dr. med. interna medicina UKC Ljubljana Interna klinika KO za pljučne bolezni in alergijo Ljubljana
Marko Miklič, dr. med. interna medicina UKC Ljubljana Interna klinika KO za žilne bolezni Ljubljana
mag. Vinko Boc, dr. med., spec. interna medicina UKC Ljubljana Interna klinika KO za žilne bolezni Ljubljana
Rok Luciano Perme, dr. med. interna medicina UKC Ljubljana Interna klinika KO za žilne bolezni Ljubljana
prof. dr. Borut Jug, dr. med. interna medicina UKC Ljubljana Interna klinika KO za žilne bolezni Ljubljana
doc. dr. Jasna Klen, dr. med. interna medicina UKC Ljubljana Kirurška klinika KO za abdominalno kirurgijo Ljubljana
Matevž Jan, dr. med. interna medicina UKC Ljubljana Kirurška klinika KO za kirurgijo srca in ožilja Ljubljana
doc. dr. Katica Bajuk Studen, dr. med. interna medicina UKC Ljubljana Klinika za nuklearno medicino Oddelek za nuklearno medicinsko diagnostiko (splošno) Ljubljana
prof. dr. Simona Gaberšček, dr. med. interna medicina UKC Ljubljana Klinika za nuklearno medicino Oddelek za nuklearno medicinsko diagnostiko (splošno) Ljubljana
izr. prof. dr. Katja Zaletel, dr. med. interna medicina UKC Ljubljana Klinika za nuklearno medicino Oddelek za nuklearno medicinsko diagnostiko (splošno) Ljubljana
Alenka Strdin Košir, dr. med., spec. interna medicina UKC Maribor Maribor
asist. dr. Davorin Ćeranić, dr. med., spec. interna medicina UKC Maribor Maribor
prim. doc. dr. sc., Republika Hrvaška, Iztok Holc, dr. med. interna medicina UKC Maribor Maribor
prof. dr. Pavel Skok, dr. med. interna medicina UKC Maribor Maribor
asist. mag. Franc Svenšek, dr. med. interna medicina UKC Maribor Maribor
doc. dr. Franjo Husam Naji, dr. med. interna medicina UKC Maribor Maribor
prof. dr. Robert Ekart, dr. med. interna medicina UKC Maribor Maribor
prof. dr. Sebastjan Bevc, dr. med., spec. interna medicina UKC Maribor Maribor
asist. Zlatko Roškar, dr. med. interna medicina UKC Maribor Maribor
doc. dr. Andrej Markota, dr. med. interna medicina UKC Maribor Maribor
Urška Kšela, dr. med. interna medicina UKC Maribor Maribor
Ilonka Osrajnik, dr. med. interna medicina UKC Maribor Maribor
Vesna Ribarič Zupanc, dr. med. interna medicina UKC Maribor Maribor
Gregor Kompara, dr. med., spec. interna medicina UKC Maribor Maribor
Samo Granda, dr. med., spec. interna medicina UKC Maribor Maribor
dr. Igor Balevski, dr. med. interna medicina UKC Maribor Maribor
asist. dr. Igor Krajnc, dr. med. interna medicina UKC Maribor Maribor
doc. dr. David Šuran, dr. med. interna medicina UKC Maribor Maribor
Barbara Krunič, dr. med. interna medicina UKC Maribor Maribor
doc. dr. Martin Marinšek, dr. med. interna medicina UKC Maribor Maribor
Ivana Sokolović, dr. med. interna medicina UKC Maribor Maribor
Marcel Berro, dr. med. interna medicina UKC Maribor Maribor
prim. doc. dr. Maja Šeruga, dr. med. interna medicina UKC Maribor Maribor
Matej Bernhardt, dr. med., spec. interna medicina UKC Maribor Maribor
asist. mag. Franc Svenšek, dr. med. interna medicina UKC Maribor Maribor
prim. doc. dr. sc., Republika Hrvaška, Iztok Holc, dr. med. interna medicina UKC Maribor Maribor
doc. dr. Mitja Krajnc, dr. med. interna medicina UKC Maribor Klinika za interno medicino Maribor
dr. Meta Penko, dr. med. interna medicina UKC Maribor Klinika za interno medicino Odd. za kardiologijo in angiologijo Maribor
asist. Viljemka Nedog, dr. med. interna medicina UKC Maribor Klinika za interno medicino Odd. za kardiologijo in angiologijo Maribor
Tadej Željko, dr. med. interna medicina UKC Maribor Klinika za interno medicino Odd. za kardiologijo in angiologijo Maribor
asist. Nina Glavnik Poznič, dr. med. interna medicina UKC Maribor Klinika za interno medicino Odd. za kardiologijo in angiologijo Maribor
izr. prof. dr. Jakob Gubenšek, dr. med. interna medicina Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta Ljubljana
prof. dr. Mitja Lainščak, dr. med. interna medicina Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta Ljubljana
izr. prof. dr. Vilma Urbančič Rovan, dr. med. interna medicina Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta Ljubljana
doc. dr. Katja Prokšelj, dr. med. interna medicina Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta Katedra za interno medicino Ljubljana
Marjan Kristanc, dr. med. interna medicina Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Kranj
prim. doc. dr. sc., Republika Hrvaška, Robert Marčun, dr. med. interna medicina Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Kranj
Petra Svetina, dr. med. interna medicina Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Kranj
Ivanka Bračun, dr. med. interna medicina Zdravstveni dom Celje Celje
asist. dr. Tjaša Vižintin Cuderman, dr. med., spec. interna medicina Zdravstveni dom Domžale Ljubljana
Katarina Vukelič, dr. med., spec. interna medicina Zdravstveni dom Grosuplje Ljubljana
Marko Boc, dr. med. internistična onkologija Onkološki inštitut Ljubljana Ljubljana
dr. Mojca Unk, dr. med. internistična onkologija Onkološki inštitut Ljubljana Ljubljana
doc. dr. Erik Škof, dr. med. internistična onkologija Onkološki inštitut Ljubljana Ljubljana
dr. Breda Škrbinc, dr. med. internistična onkologija Onkološki inštitut Ljubljana Ljubljana
dr. Neva Volk, dr. med., spec. internistična onkologija Onkološki inštitut Ljubljana Ljubljana
Urška Bokal, dr. med. internistična onkologija Onkološki inštitut Ljubljana Ljubljana
Tanja Ovčariček, dr. med. internistična onkologija Onkološki inštitut Ljubljana Ljubljana
znan. svet. prof. dr. Barbara Jezeršek Novaković, dr. med. internistična onkologija Onkološki inštitut Ljubljana Ljubljana
doc. dr. Erika Matos, dr. med. internistična onkologija Onkološki inštitut Ljubljana Ljubljana
doc. dr. Martina Reberšek, dr. med. internistična onkologija Onkološki inštitut Ljubljana Ljubljana
doc. dr. Domen Ribnikar, dr. med. internistična onkologija Onkološki inštitut Ljubljana Ljubljana
prof. dr. Janja Ocvirk, dr. med. internistična onkologija Onkološki inštitut Ljubljana Ljubljana
dr. Tanja Južnič Šetina, dr. med. internistična onkologija Onkološki inštitut Ljubljana Ljubljana
dr. Simona Borštnar, dr. med. internistična onkologija Onkološki inštitut Ljubljana Ljubljana
doc. dr. Tanja Mesti, dr. med. internistična onkologija Onkološki inštitut Ljubljana Ljubljana
izr. prof. dr. Boštjan Šeruga, dr. med., spec. internistična onkologija Onkološki inštitut Ljubljana Ljubljana
dr. Maja Ebert Moltara, dr. med. internistična onkologija Onkološki inštitut Ljubljana Ljubljana
Jernej Benedik, dr. med., spec. internistična onkologija Onkološki inštitut Ljubljana Ljubljana
doc. dr. Cvetka Grašič Kuhar, dr. med., spec. internistična onkologija Onkološki inštitut Ljubljana Ljubljana
Mojca Humar, dr. med. internistična onkologija SB dr. Franca Derganca Nova Gorica Nova Gorica
Marina Čakš, dr. med. internistična onkologija UKC Maribor Maribor
asist. dr. Nina Fokter Dovnik, dr. med. internistična onkologija UKC Maribor Maribor
Matej Horvat, dr. med. internistična onkologija UKC Maribor Maribor
Maja Ravnik, dr. med. internistična onkologija UKC Maribor Maribor
Andrej Žist, dr. med. internistična onkologija UKC Maribor Oddelek za onkologijo Maribor
doc. dr. Jerneja Farkaš Lainščak, dr. med. javno zdravje Nacionalni inštitut za javno zdravje Ljubljana
Mateja Jandl, dr. med. javno zdravje Nacionalni inštitut za javno zdravje Ljubljana
Peter Otorepec, dr. med., spec. javno zdravje Nacionalni inštitut za javno zdravje Ljubljana
doc. dr. sc., Kraljevina Nizozemska, Tit Albreht, dr. med. javno zdravje Nacionalni inštitut za javno zdravje Ljubljana
Ada Hočevar Grom, dr. med. javno zdravje Nacionalni inštitut za javno zdravje Ljubljana
prim. Polonca Truden Dobrin, dr. med., MSc, spec. javno zdravje Nacionalni inštitut za javno zdravje Ljubljana
prim. dr. Mateja Rok Simon, dr. med. javno zdravje Nacionalni inštitut za javno zdravje Ljubljana
asist. dr. Vesna Viher Hrženjak, dr. med. javno zdravje Nacionalni inštitut za javno zdravje Ljubljana
Zoran Simonović, dr. med. javno zdravje Nacionalni inštitut za javno zdravje Ljubljana
pridr. prof. dr. Marko Vudrag, dr. med. javno zdravje Nacionalni inštitut za javno zdravje Ljubljana
prim. dr. Alenka Trop Skaza, dr. med. javno zdravje Nacionalni inštitut za javno zdravje Ljubljana
prim. asist. Mojca Gabrijelčič Blenkuš, dr. med. javno zdravje Nacionalni inštitut za javno zdravje Ljubljana
Sanja Vuzem, dr. med. javno zdravje Nacionalni inštitut za javno zdravje Ljubljana
izr. prof. dr. Maja Sočan, dr. med. javno zdravje Nacionalni inštitut za javno zdravje Ljubljana
prim. Alenka Hafner, dr. med. javno zdravje Nacionalni inštitut za javno zdravje Ljubljana
mag. Eva Grilc, dr. med. javno zdravje Nacionalni inštitut za javno zdravje Ljubljana
Veronika Učakar, dr. med., spec. javno zdravje Nacionalni inštitut za javno zdravje Ljubljana
Neda Hudopisk, dr. med., spec. javno zdravje Nacionalni inštitut za javno zdravje Ljubljana
Nives Letnar Žbogar, dr. med. javno zdravje Nacionalni inštitut za javno zdravje Ljubljana
Mario Fafangel, dr. med. javno zdravje Nacionalni inštitut za javno zdravje Ljubljana
Ondina Jordan Markočič, dr. med. javno zdravje Nacionalni inštitut za javno zdravje Ljubljana
Nuša Konec Juričič, dr. med. javno zdravje Nacionalni inštitut za javno zdravje Ljubljana
Matej Vinko, dr. med. javno zdravje Nacionalni inštitut za javno zdravje Ljubljana
prim. Alenka Hafner, dr. med. javno zdravje Nacionalni inštitut za javno zdravje Ljubljana
Nadja Šinkovec Zorko, dr. med. javno zdravje Nacionalni inštitut za javno zdravje Ljubljana
Christos Oikonomidis, dr. dent. med., spec. javno zdravje Nacionalni inštitut za javno zdravje OE Maribor Maribor
Martin Ranfl, dr. dent. med. javno zdravje Nacionalni inštitut za javno zdravje OE Murska Sobota Murska Sobota
prof. dr. Vesna Zadnik, dr. med. javno zdravje Onkološki inštitut Ljubljana Ljubljana
doc. dr. Urška Ivanuš, dr. med. javno zdravje Onkološki inštitut Ljubljana Ljubljana
Barbara Mihevc Ponikvar, dr. med. javno zdravje Onkološki inštitut Ljubljana Ljubljana
Sonja Tomšič, dr. med. javno zdravje Onkološki inštitut Ljubljana Ljubljana
doc. dr. sc., Belgija, Mateja Krajc, dr. med., spec. javno zdravje Onkološki inštitut Ljubljana Ljubljana
asist. mag. Pia Vračko, dr. med. javno zdravje Podjetje v ljubljanski regiji Ljubljana
doc. dr. Jerneja Farkaš Lainščak, dr. med. javno zdravje SB Murska Sobota Murska Sobota
doc. dr. Barbara Artnik, dr. dent. med., spec. javno zdravje Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta Katedra za javno zdravje Ljubljana
prim. Matej Marinšek, dr. med. kardiologija in vaskularna medicina ENDOMED Specialistični ambulantni diagnostični center d.o.o. Celje
prim. Matej Marinšek, dr. med. kardiologija in vaskularna medicina SB Celje Kardiološki oddelek Celje
asist. dr. Dragan Kovačić, dr. med. kardiologija in vaskularna medicina SB Celje Kardiološki oddelek Celje
prim. izr. prof. dr. Matjaž Klemenc, dr. med. kardiologija in vaskularna medicina SB dr. Franca Derganca Nova Gorica Nova Gorica
Blanka Mahne, dr. med. kardiologija in vaskularna medicina SB Izola Koper
Tinkara Ravnikar, dr. med., spec. kardiologija in vaskularna medicina SB Izola Koper
mag. Jurij Avramovič Gregorič, dr. med., spec. kardiologija in vaskularna medicina SB Izola Koper
Dušan Kovač, dr. med. kardiologija in vaskularna medicina SB Murska Sobota Murska Sobota
prof. dr. Mitja Lainščak, dr. med. kardiologija in vaskularna medicina SB Murska Sobota Murska Sobota
prim. Iztok Gradecki, dr. med., spec. kardiologija in vaskularna medicina SB Novo mesto Novo mesto
asist. Marko Gričar, dr. med. kardiologija in vaskularna medicina SB Novo mesto Novo mesto
asist. dr. Luka Lipar, dr. med. kardiologija in vaskularna medicina UKC Ljubljana Ljubljana
Miša Fister, dr. med. kardiologija in vaskularna medicina UKC Ljubljana Ljubljana
doc. dr. Peter Radšel, dr. med. kardiologija in vaskularna medicina UKC Ljubljana Ljubljana
prof. dr. Zlatko Fras, dr. med. kardiologija in vaskularna medicina UKC Ljubljana Interna klinika Ljubljana
dr. Renata Okrajšek, dr. med. kardiologija in vaskularna medicina UKC Ljubljana Interna klinika Ljubljana
izr. prof. dr. Miran Šebeštjen, dr. med. kardiologija in vaskularna medicina UKC Ljubljana Interna klinika Ljubljana
prof. dr. Igor Zupan, dr. med. kardiologija in vaskularna medicina UKC Ljubljana Interna klinika Ljubljana
izr. prof. dr. Andrej Pernat, dr. med. kardiologija in vaskularna medicina UKC Ljubljana Interna klinika Ljubljana
izr. prof. dr. Gregor Poglajen, dr. med. kardiologija in vaskularna medicina UKC Ljubljana Interna klinika Ljubljana
doc. dr. Špela Tadel Kocjančič, dr. med. kardiologija in vaskularna medicina UKC Ljubljana Interna klinika Ljubljana
prof. dr. Marko Noč, dr. med. kardiologija in vaskularna medicina UKC Ljubljana Interna klinika KO za intenzivno interno medicino Ljubljana
prof. dr. Marko Noč, dr. med. kardiologija in vaskularna medicina UKC Ljubljana Interna klinika KO za intenzivno interno medicino Ljubljana
doc. dr. Tomaž Goslar, dr. med. kardiologija in vaskularna medicina UKC Ljubljana Interna klinika KO za intenzivno interno medicino Ljubljana
Bor Antolič, dr. med. kardiologija in vaskularna medicina UKC Ljubljana Interna klinika KO za kardiologijo Ljubljana
Anja Zupan Mežnar, dr. med. kardiologija in vaskularna medicina UKC Ljubljana Interna klinika KO za kardiologijo Ljubljana
doc. znan. sod. David Žižek, dr. med. kardiologija in vaskularna medicina UKC Ljubljana Interna klinika KO za kardiologijo Ljubljana
doc. dr. Katja Prokšelj, dr. med. kardiologija in vaskularna medicina UKC Ljubljana Interna klinika KO za kardiologijo Ljubljana
Jure Dolenc, dr. med. kardiologija in vaskularna medicina UKC Ljubljana Interna klinika KO za kardiologijo Ljubljana
znan. svet. prof. dr. Matjaž Bunc, dr. med. kardiologija in vaskularna medicina UKC Ljubljana Interna klinika KO za kardiologijo Ljubljana
dr. Mojca Bervar, dr. med. kardiologija in vaskularna medicina UKC Ljubljana Interna klinika KO za kardiologijo Ljubljana
asist. dr. Andreja Černe Čerček, dr. med. kardiologija in vaskularna medicina UKC Ljubljana Interna klinika KO za kardiologijo Ljubljana
asist. dr. Miha Čerček, dr. med. kardiologija in vaskularna medicina UKC Ljubljana Interna klinika KO za kardiologijo Ljubljana
dr. Janez Toplišek, dr. med. kardiologija in vaskularna medicina UKC Ljubljana Interna klinika KO za kardiologijo Ljubljana
prof. dr. Bojan Vrtovec, dr. med. kardiologija in vaskularna medicina UKC Ljubljana Interna klinika KO za kardiologijo Ljubljana
Jana Ambrožič, dr. med. kardiologija in vaskularna medicina UKC Ljubljana Interna klinika KO za kardiologijo Ljubljana
doc. dr. Marta Cvijić, dr. med. kardiologija in vaskularna medicina UKC Ljubljana Interna klinika KO za kardiologijo Ljubljana
mag. Vinko Boc, dr. med., spec. kardiologija in vaskularna medicina UKC Ljubljana Interna klinika KO za žilne bolezni Ljubljana
prof. dr. Mišo Šabovič, dr. med. kardiologija in vaskularna medicina UKC Ljubljana Interna klinika KO za žilne bolezni Ljubljana
prof. dr. Aleš Blinc, dr. med. kardiologija in vaskularna medicina UKC Ljubljana Interna klinika KO za žilne bolezni Ljubljana
prof. dr. Borut Jug, dr. med. kardiologija in vaskularna medicina UKC Ljubljana Interna klinika KO za žilne bolezni Ljubljana
doc. dr. Monika Štalc, dr. med. kardiologija in vaskularna medicina UKC Ljubljana Klinika za nuklearno medicino Oddelek za nuklearno medicinsko diagnostiko (splošno) Ljubljana
doc. dr. Franjo Husam Naji, dr. med. kardiologija in vaskularna medicina UKC Maribor Maribor
asist. dr. Igor Krajnc, dr. med. kardiologija in vaskularna medicina UKC Maribor Maribor
dr. Igor Balevski, dr. med. kardiologija in vaskularna medicina UKC Maribor Maribor
doc. dr. David Šuran, dr. med. kardiologija in vaskularna medicina UKC Maribor Maribor
asist. mag. Franc Svenšek, dr. med. kardiologija in vaskularna medicina UKC Maribor Maribor
asist. Nina Glavnik Poznič, dr. med. kardiologija in vaskularna medicina UKC Maribor Klinika za interno medicino Odd. za kardiologijo in angiologijo Maribor
prof. dr. Mitja Lainščak, dr. med. kardiologija in vaskularna medicina Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta Ljubljana
doc. dr. Katja Prokšelj, dr. med. kardiologija in vaskularna medicina Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta Katedra za interno medicino Ljubljana
Metka Jazbec Čoh, dr. med. kardiologija in vaskularna medicina Zdravilišče Rogaška - Zdravstvo d.o.o. Celje
asist. Marko Gričar, dr. med. kardiologija in vaskularna medicina Zdravstveni center Lorena d.o.o. Ljubljana
dr. Matija Jelenc, dr. med. kardiovaskularna kirurgija UKC Ljubljana Kirurška klinika KO za kirurgijo srca in ožilja Ljubljana
asist. dr. Nikola Lakič, dr. med., svet. kardiovaskularna kirurgija UKC Ljubljana Kirurška klinika KO za kirurgijo srca in ožilja Ljubljana
doc. dr. Ivan Knežević, dr. med. kardiovaskularna kirurgija UKC Ljubljana Kirurška klinika KO za kirurgijo srca in ožilja Ljubljana
izr. prof. dr. Juš Kšela, dr. med. kardiovaskularna kirurgija UKC Ljubljana Kirurška klinika KO za kirurgijo srca in ožilja Ljubljana
prim. Gorazd Košir, dr. med., spec. kardiovaskularna kirurgija UKC Maribor Maribor
izr. prof. dr. Miha Antonič, dr. med. kardiovaskularna kirurgija UKC Maribor Maribor
izr. prof. dr. Miran Brvar, dr. med. Klinična farmakologija UKC Ljubljana Interna klinika Center za klinično toksikologijo in farmakologijo Ljubljana
prof. dr. Samo Zver, dr. med. Klinična farmakologija UKC Ljubljana Interna klinika KO za hematologijo Ljubljana
doc. dr. Kristina Nadrah, dr. med., mag. farm. Klinična farmakologija UKC Ljubljana Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja Ljubljana
znan. svet. prof. dr. Matjaž Bunc, dr. med. klinična fiziologija UKC Ljubljana Interna klinika KO za kardiologijo Ljubljana
Ana Blatnik, dr. med. klinična genetika Onkološki inštitut Ljubljana Ljubljana
doc. dr. sc., Belgija, Mateja Krajc, dr. med., spec. klinična genetika Onkološki inštitut Ljubljana Ljubljana
prof. dr. Borut Peterlin, dr. med., svet. klinična genetika UKC Ljubljana Klinični inštitut za genomsko medicino Ljubljana
izr. prof. dr. Karin Writzl, dr. med., spec. klinična genetika UKC Ljubljana Klinični inštitut za genomsko medicino Ljubljana
mag. Gorazd Rudolf, dr. med., spec. klinična genetika UKC Ljubljana Klinični inštitut za genomsko medicino Ljubljana
doc. dr. Marija Volk, dr. med. klinična genetika UKC Ljubljana Klinični inštitut za genomsko medicino Ljubljana
dr. Sara Bertok, dr. med. klinična genetika UKC Ljubljana Pediatrična klinika Ljubljana
prim. doc. dr. Irena Grmek Košnik, dr. med., spec. klinična mikrobiologija Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano OE Maribor (sedež) Maribor
Helena Ribič, dr. med. klinična mikrobiologija Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano OE Maribor (sedež) Maribor
izr. prof. dr. Samo Jeverica, dr. med., spec. klinična mikrobiologija SB Izola Koper
prof. dr. Mario Poljak, dr. med. klinična mikrobiologija Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo Ljubljana
izr. prof. dr. Tadeja Matos, dr. med. klinična mikrobiologija Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo Ljubljana
doc. dr. Mateja Pirš, dr. med., spec. klinična mikrobiologija Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo Ljubljana
doc. dr. Polona Maver Vodičar, dr. med. klinična mikrobiologija Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo Ljubljana
prof. dr. Miroslav Petrovec, dr. med. klinična mikrobiologija Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo Ljubljana
prof. dr. Katja Seme, dr. med. klinična mikrobiologija Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo Ljubljana
prof. dr. Alojz Ihan, dr. med. klinična mikrobiologija Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo Ljubljana
dr. Viktorija Tomič, dr. med. klinična mikrobiologija Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Kranj
asist. dr. Tadej Peter Dovšak, dr. med., spec., dr. dent. med. maksilofacialna kirurgija UKC Ljubljana Kirurška klinika KO za maksilofacialno in oralno kirurgijo Ljubljana
prim. asist. Vojko Didanovič, dr. med. maksilofacialna kirurgija UKC Ljubljana Kirurška klinika KO za maksilofacialno in oralno kirurgijo Ljubljana
prof. dr. Nataša Ihan Hren, dr. med., dr. dent. med. maksilofacialna kirurgija UKC Ljubljana Kirurška klinika KO za maksilofacialno in oralno kirurgijo Ljubljana
doc. dr. Andrej Kansky, dr. dent. med. maksilofacialna kirurgija UKC Ljubljana Kirurška klinika KO za maksilofacialno in oralno kirurgijo Ljubljana
mag. Andreja Eberlinc, dr. med. maksilofacialna kirurgija UKC Ljubljana Kirurška klinika KO za maksilofacialno in oralno kirurgijo Ljubljana
asist. Luka Prodnik, dr. med., dr. dent. med. maksilofacialna kirurgija UKC Ljubljana Kirurška klinika KO za maksilofacialno in oralno kirurgijo Ljubljana
Žiga Kovačič, dr. dent. med. maksilofacialna kirurgija UKC Ljubljana Kirurška klinika KO za maksilofacialno in oralno kirurgijo Ljubljana
David Vozlič, dr. med., dr. dent. med. maksilofacialna kirurgija UKC Ljubljana Kirurška klinika KO za maksilofacialno in oralno kirurgijo Ljubljana
asist. Mojca Knez, dr. med., dr. dent. med. maksilofacialna kirurgija UKC Ljubljana Kirurška klinika KO za maksilofacialno in oralno kirurgijo Ljubljana
Vesna Pekarović Džakulin, dr. med. medicina dela, prometa in športa Diagnostični center Šentjur, d. o. o. Celje
Davor Denkovski, dr. med. medicina dela, prometa in športa FITCORP, svetovanje in storitve, d.o.o. Ljubljana
dr. Boris Kopilović, dr. med., spec. medicina dela, prometa in športa Nacionalni inštitut za javno zdravje Ljubljana
Maja Petrovič Šteblaj, dr. med. medicina dela, prometa in športa Osnovno zdravstvo Gorenjske ZD Radovljica Kranj
Janja Kos Kržan, dr. med. medicina dela, prometa in športa Polje harmonije d.o.o. Novo mesto
dr. Andrea Margan, dr. med. medicina dela, prometa in športa UKC Ljubljana Klinični inštitut za medicino dela prometa in športa Ljubljana
doc. dr. Alenka Škerjanc, dr. med. medicina dela, prometa in športa UKC Ljubljana Klinični inštitut za medicino dela prometa in športa Ljubljana
prof. dr. Alenka Franko, dr. med. medicina dela, prometa in športa UKC Ljubljana Klinični inštitut za medicino dela prometa in športa Ljubljana
Martin Kurent, dr. med. medicina dela, prometa in športa UKC Ljubljana Klinični inštitut za medicino dela prometa in športa Ljubljana
izr. prof. dr. Metoda Dodič Fikfak, dr. med. medicina dela, prometa in športa UKC Ljubljana Klinični inštitut za medicino dela prometa in športa Ljubljana
Polonca Kovačič, dr. med., spec. medicina dela, prometa in športa Zdravstveni dom Domžale Ljubljana
Sabina Dietner, dr. med. medicina dela, prometa in športa Zdravstveni dom Ljubljana Ljubljana
mag. Neda Dovjak, dr. med., spec. medicina dela, prometa in športa Zdravstveni dom Ljubljana Enota ZD Center Ljubljana
mag. Stanislav Pušnik, dr. med. medicina dela, prometa in športa Zdravstveni dom Ravne na Koroškem Ravne na Koroškem
Zdenko Šalda, dr. med. medicina dela, prometa in športa Zdravstveni dom Trebnje Novo mesto
dr. Boris Kopilović, dr. med., spec. medicina dela, prometa in športa ZDRAVSTVENI ZAVOD KOPILOVIĆ PORTOROŽ Koper
Maja Mikša Podobnik, dr. med. medicina dela, prometa in športa ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o. Ljubljana
Sergeja Dobravc, dr. med. nefrologija SB Celje Celje
Boštjan Bizjak, dr. med. nefrologija SB Celje Celje
Bojan Novak, dr. med. nefrologija SB Izola Koper
Maja Mrevlje, dr. med. nefrologija SB Izola Koper
Boštjan Kersnič, dr. med. nefrologija SB Novo mesto Interni oddelek Novo mesto
dr. Marija Jesenko, dr. med. nefrologija SB Slovenj Gradec Ravne na Koroškem
asist. dr. Manja Antonič, dr. med. nefrologija SB Trbovlje Ljubljana
doc. dr. Željka Večerić Haler, dr. med. nefrologija UKC Ljubljana Ljubljana
doc. dr. Željka Večerić Haler, dr. med. nefrologija UKC Ljubljana Ljubljana
izr. prof. dr. Jakob Gubenšek, dr. med. nefrologija UKC Ljubljana Ljubljana
prof. dr. Miha Arnol, dr. med., spec. nefrologija UKC Ljubljana Interna klinika KO za nefrologijo Ljubljana
prof. dr. Jadranka Buturović Ponikvar, dr. med., v. svet. nefrologija UKC Ljubljana Interna klinika KO za nefrologijo Ljubljana
prof. dr. Jernej Pajek, dr. med., spec. nefrologija UKC Ljubljana Interna klinika KO za nefrologijo Ljubljana
prof. dr. Damjan Kovač, dr. med., spec. nefrologija UKC Ljubljana Interna klinika KO za nefrologijo Ljubljana
Andreja Aleš Rigler, dr. med. nefrologija UKC Ljubljana Interna klinika KO za nefrologijo Ljubljana
Andrej Škoberne, dr. med. nefrologija UKC Ljubljana Interna klinika KO za nefrologijo Ljubljana
izr. prof. dr. Andreja Marn Pernat, dr. med. nefrologija UKC Ljubljana Interna klinika KO za nefrologijo Ljubljana
prof. dr. Radovan Hojs, dr. med., v. svet. nefrologija UKC Maribor Maribor
prof. dr. Robert Ekart, dr. med. nefrologija UKC Maribor Maribor
izr. prof. dr. Jakob Gubenšek, dr. med. nefrologija Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta Ljubljana
doc. dr. Željka Večerić Haler, dr. med. nefrologija Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta Ljubljana
doc. dr. Željka Večerić Haler, dr. med. nefrologija Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta Ljubljana
mag. Andreja Cerkvenik Škafar, dr. med. neonatologija Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj Kranj
znan. svet. prof. dr. Darja Paro Panjan, dr. med. neonatologija Ljubljanska regija (bolnišnice) Ljubljana
Dušanka Meglič, dr. med. neonatologija SB dr. Jožeta Potrča Ptuj Otroški oddelek Maribor
Tomaž Križnar, dr. med. neonatologija UKC Ljubljana Ginekološka klinika Ljubljana
asist. dr. Lilijana Kornhauser Cerar, dr. med. neonatologija UKC Ljubljana Ginekološka klinika EINT Ljubljana
prof. dr. Štefan Grosek, dr. med., v. svet. neonatologija UKC Ljubljana Ginekološka klinika KO za perinatologijo Ljubljana
doc. dr. Petja Fister, dr. med., spec. neonatologija UKC Ljubljana Pediatrična klinika Ljubljana
doc. dr. Gregor Nosan, dr. med. neonatologija UKC Ljubljana Pediatrična klinika KO za neonatologijo Ljubljana
Jana Lozar Krivec, dr. med. neonatologija UKC Ljubljana Pediatrična klinika KO za neonatologijo Ljubljana
doc. dr. Aneta Soltirovska Šalamon, dr. med. neonatologija UKC Ljubljana Pediatrična klinika KO za neonatologijo Ljubljana
doc. dr. sc., Republika Hrvaška, Milena Treiber, dr. med. neonatologija UKC Maribor Maribor
Bojan Korpar, dr. med. neonatologija UKC Maribor Maribor
Mr. sc., Republika Hrvaška, Mirjana Miksić, dr. med. neonatologija UKC Maribor Maribor
asist. dr. Andreja Štelcar, dr. med. neonatologija UKC Maribor Klinika za pediatrijo Maribor
doc. dr. Tilen Žele, dr. med. nevrokirurgija UKC Ljubljana Ljubljana
asist. dr. Mitja Benedičič, dr. med. nevrokirurgija UKC Ljubljana Ljubljana
asist. dr. Boštjan Matos, dr. med., spec. nevrokirurgija UKC Ljubljana Kirurška klinika KO za nevrokirurgijo Ljubljana
izr. prof. dr. Tomaž Velnar, dr. med. nevrokirurgija UKC Ljubljana Kirurška klinika KO za nevrokirurgijo Ljubljana
prof. dr. Roman Bošnjak, dr. med., svet. nevrokirurgija UKC Ljubljana Kirurška klinika KO za nevrokirurgijo Ljubljana
prof. dr. Borut Prestor, dr. med., svet. nevrokirurgija UKC Ljubljana Kirurška klinika KO za nevrokirurgijo Ljubljana
doc. dr. Janez Ravnik, dr. med., spec. nevrokirurgija UKC Maribor Klinika za kirurgijo Odd. za nevrokirurgijo Maribor
Tomaž Šmigoc, dr. med. nevrokirurgija UKC Maribor Klinika za kirurgijo Odd. za nevrokirurgijo Maribor
izr. prof. dr. Saša Šega Jazbec, dr. med. nevrologija Ljubljanska regija (bolnišnice) Ljubljana
dr. Denis Perko, dr. med. nevrologija Nacionalni inštitut za javno zdravje Ljubljana
Ivana Ribarić nevrologija SB Celje Celje
dr. Lina Savšek, dr. med. nevrologija SB Celje Celje
Helena Skrt, dr. med. nevrologija SB Celje Celje
Iwona Ewa Kosi, dr. med., spec. nevrologija SB Celje Nevrološki oddelek Celje
Nina Ozimic, dr. med. nevrologija SB dr. Franca Derganca Nova Gorica Nova Gorica
dr. Denis Perko, dr. med. nevrologija SB dr. Franca Derganca Nova Gorica Nova Gorica
Lidija Žitnik, dr. med. nevrologija SB dr. Jožeta Potrča Ptuj Maribor
Dominika Novak Pihler, dr. med. nevrologija SB Murska Sobota Murska Sobota
dr. Matej Kolenc, dr. med. nevrologija SB Novo mesto Novo mesto
doc. dr. Dejan Georgiev, dr. med. nevrologija UKC Ljubljana Ljubljana
doc. dr. Rok Berlot, dr. med. nevrologija UKC Ljubljana Ljubljana
Nika Zorko Garbajs, dr. med. nevrologija UKC Ljubljana Nevrološka klinika Ljubljana
asist. dr. Nataša Milivojević, dr. med., spec. nevrologija UKC Ljubljana Nevrološka klinika Ljubljana
Gal Granda, dr. med. nevrologija UKC Ljubljana Nevrološka klinika Ljubljana
doc. dr. Milica Gregorič Kramberger, dr. med., spec. nevrologija UKC Ljubljana Nevrološka klinika Ljubljana
Igor Rigler, dr. med. nevrologija UKC Ljubljana Nevrološka klinika Ljubljana
doc. dr. Zoran Rodi, dr. med. nevrologija UKC Ljubljana Nevrološka klinika KIKN Klinična nevrofiziologija Ljubljana
doc. dr. Blaž Koritnik, dr. med., spec. nevrologija UKC Ljubljana Nevrološka klinika KIKN Klinična nevrofiziologija Ljubljana
prof. dr. Leja Dolenc Grošelj, dr. med., spec. nevrologija UKC Ljubljana Nevrološka klinika KIKN Klinična nevrofiziologija Ljubljana
prof. dr. Simon Podnar, dr. med. nevrologija UKC Ljubljana Nevrološka klinika KIKN Klinična nevrofiziologija Ljubljana
doc. dr. Lea Leonardis, dr. med. nevrologija UKC Ljubljana Nevrološka klinika KIKN Klinična nevrofiziologija Ljubljana
prof. dr. Simon Podnar, dr. med. nevrologija UKC Ljubljana Nevrološka klinika KIKN Klinična nevrofiziologija Ljubljana
Gregor Brecl Jakob, dr. med. nevrologija UKC Ljubljana Nevrološka klinika KIKN Živčno-mišične bolezni Ljubljana
viš. znan. sod. izr. prof. dr. Uroš Rot, dr. med. nevrologija UKC Ljubljana Nevrološka klinika KOBŽ Hospitalni oddelek Ljubljana
prof. dr. Zvezdan Pirtošek, dr. med. nevrologija UKC Ljubljana Nevrološka klinika KOBŽ Hospitalni oddelek Ljubljana
izr. prof. dr. Maja Trošt, dr. med. nevrologija UKC Ljubljana Nevrološka klinika KOBŽ Hospitalni oddelek Ljubljana
prim. mag. Bernard Meglič, dr. med. nevrologija UKC Ljubljana Nevrološka klinika KOBŽ Hospitalni oddelek Ljubljana
Nina Zupančič Križnar, dr. med. nevrologija UKC Ljubljana Nevrološka klinika KOBŽ Hospitalni oddelek Ljubljana
asist. mag. Bogdan Lorber, dr. med., spec. nevrologija UKC Ljubljana Nevrološka klinika KOBŽ Hospitalni oddelek Ljubljana
izr. prof. Maja Kojović, dr. med. nevrologija UKC Ljubljana Nevrološka klinika KOBŽ Hospitalni oddelek Ljubljana
asist. mag. Alenka Horvat Ledinek, dr. med. nevrologija UKC Ljubljana Nevrološka klinika KOBŽ Hospitalni oddelek Ljubljana
doc. Senta Frol, dr. med. nevrologija UKC Ljubljana Nevrološka klinika KOVNINT EMK Ljubljana
dr. Matija Zupan, dr. med. nevrologija UKC Ljubljana Nevrološka klinika KOVNINT EMK Ljubljana
Vid Zgonc, dr. med., spec. nevrologija UKC Ljubljana Nevrološka klinika KOVNINT EMK Ljubljana
Serđo Mofardin, dr. med., spec. nevrologija UKC Ljubljana Nevrološka klinika KOVNINT EMK Ljubljana
izr. prof. dr. Janja Pretnar Oblak, dr. med. nevrologija UKC Ljubljana Nevrološka klinika KOVNINT EMK Ljubljana
dr. Marjan Zaletel, dr. med., v. svet. nevrologija UKC Ljubljana Nevrološka klinika KOVNINT EMK Ljubljana
izr. prof. dr. Janja Pretnar Oblak, dr. med. nevrologija UKC Ljubljana Nevrološka klinika KOVNINT EMK Ljubljana
Gordana Horvat Pinterić, dr. med., spec. nevrologija UKC Maribor Maribor
doc. dr. Marija Menih, dr. med. nevrologija UKC Maribor Maribor
doc. dr. Martin Rakuša, dr. med. nevrologija UKC Maribor Maribor
Jožef Magdič, dr. med. nevrologija UKC Maribor Oddelek za nevrološke bolezni Maribor
Karmen Vizjak Šterman, dr. med. nevrologija UKC Maribor Oddelek za nevrološke bolezni Maribor
izr. prof. dr. Maja Trošt, dr. med. nevrologija Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta Katedra za nevrologijo Ljubljana
dr. Marko Grmek, dr. med. nuklearna medicina Ljubljanska regija (bolnišnice) Ljubljana
dr. Ivana Žagar, dr. med. nuklearna medicina Onkološki inštitut Ljubljana Ljubljana
Damjana Hrastnik, dr. med. nuklearna medicina SB Celje Oddelek za nuklearno medicino Celje
Nives Jugovac, dr. med. nuklearna medicina SB Izola Koper
znan. sod. doc. dr. Luka Ležaić, dr. med., spec. nuklearna medicina UKC Ljubljana Klinika za nuklearno medicino Oddelek za nuklearno medicinsko diagnostiko (splošno) Ljubljana
izr. prof. dr. Katja Zaletel, dr. med. nuklearna medicina UKC Ljubljana Klinika za nuklearno medicino Oddelek za nuklearno medicinsko diagnostiko (splošno) Ljubljana
prof. dr. Simona Gaberšček, dr. med. nuklearna medicina UKC Ljubljana Klinika za nuklearno medicino Oddelek za nuklearno medicinsko diagnostiko (splošno) Ljubljana
doc. dr. Edvard Pirnat, dr. med., spec. nuklearna medicina UKC Ljubljana Klinika za nuklearno medicino Oddelek za nuklearno medicinsko diagnostiko (splošno) Ljubljana
dr. Daša Šfiligoj Planjšek, dr. med. nuklearna medicina UKC Ljubljana Klinika za nuklearno medicino Oddelek za nuklearno medicinsko diagnostiko (splošno) Ljubljana
Danijela Krković, dr. med. nuklearna medicina UKC Maribor Maribor
mag. Kristina Mikek, dr. med. oftalmologija Morela okulisti, d. o. o. Ljubljana
Slavica Podgoršek, dr. med. oftalmologija SB Celje Očesni oddelek Celje
Marko Vrhovec, dr. med. oftalmologija SB Celje Očesni oddelek Celje
Bogdan Gregorčič, dr. med. oftalmologija SB dr. Franca Derganca Nova Gorica Nova Gorica
Marija Pipan Gregorčič, dr. med. oftalmologija SB dr. Franca Derganca Nova Gorica Nova Gorica
Helena Haskaj, dr. med. oftalmologija SB dr. Franca Derganca Nova Gorica Nova Gorica
Stanka Godina Kariž, dr. med. oftalmologija SB Izola Koper
dr. Lejla Peternelj Uran, dr. med. oftalmologija SB Izola Oddelek za kirurgijo Okulistična dejavnost Koper
Mitja Šterman, dr. med. oftalmologija SB Murska Sobota Murska Sobota
Barbara Tratnik Jakljič, dr. med. oftalmologija SB Novo mesto Novo mesto
dr. Ivana Gardašević Topčić, dr. med., spec. oftalmologija SB Novo mesto Očesni oddelek Novo mesto
Ana Pajtler Rošar, dr. med. oftalmologija Specialistično svetovanje, Ana Pajtler Rošar s.p. Ljubljana
Nevena Kaše, dr. med. oftalmologija UKC Ljubljana Očesna klinika Ljubljana
Makedonka Atanasovska Velkovska, dr. med. oftalmologija UKC Ljubljana Očesna klinika Ljubljana
prof. dr. Marko Hawlina, dr. med. oftalmologija UKC Ljubljana Očesna klinika Ljubljana
izr. prof. dr. Nataša Vidovič Valentinčič, dr. med. oftalmologija UKC Ljubljana Očesna klinika Ljubljana
doc. dr. Gregor Hawlina, dr. med. oftalmologija UKC Ljubljana Očesna klinika Ljubljana
dr. Alenka Lavrič Groznik, dr. med. oftalmologija UKC Ljubljana Očesna klinika Ljubljana
asist. Špela Markelj, dr. med. oftalmologija UKC Ljubljana Očesna klinika Ljubljana
doc. dr. Xhevat Lumi, dr. med. oftalmologija UKC Ljubljana Očesna klinika Ljubljana
doc. dr. Mojca Urbančič, dr. med., spec. oftalmologija UKC Ljubljana Očesna klinika Ljubljana
prof. dr. Mojca Globočnik Petrovič, dr. med. oftalmologija UKC Ljubljana Očesna klinika Ljubljana
izr. prof. dr. Manca Tekavčič Pompe, dr. med. oftalmologija UKC Ljubljana Očesna klinika Ljubljana
doc. dr. Martina Jarc Vidmar, dr. med. oftalmologija UKC Ljubljana Očesna klinika Ljubljana
izr. prof. dr. Barbara Cvenkel, dr. med. oftalmologija UKC Ljubljana Očesna klinika Ljubljana
prof. dr. Polona Jaki Mekjavić, dr. med. oftalmologija UKC Ljubljana Očesna klinika Ljubljana
Angela Thaler, dr. med. oftalmologija UKC Ljubljana Očesna klinika Ljubljana
Ana Fakin, dr. med. oftalmologija UKC Ljubljana Očesna klinika Ljubljana
doc. dr. Špela Štunf Pukl, dr. med., spec. oftalmologija UKC Ljubljana Očesna klinika Ljubljana
doc. dr. Mojca Urbančič, dr. med., spec. oftalmologija UKC Ljubljana Očesna klinika Ljubljana
asist. Matejka Masten, dr. med. oftalmologija UKC Maribor Maribor
Tinka Kotnik, dr. med. oftalmologija UKC Maribor Maribor
asist. Katja Kuhta, dr. med. oftalmologija UKC Maribor Maribor
izr. prof. dr. Tomaž Gračner, dr. med. oftalmologija UKC Maribor Maribor
asist. dr. Tomislav Šarenac, dr. med. oftalmologija UKC Maribor Oddelek za očesne bolezni Maribor
Ana Pajtler Rošar, dr. med. oftalmologija Železniški zdravstveni dom Ljubljana Ljubljana
doc. dr. Uroš Smrdel, dr. med. onkologija z radioterapijo Onkološki inštitut Ljubljana Ljubljana
doc. dr. Barbara Šegedin, dr. med., spec. onkologija z radioterapijo Onkološki inštitut Ljubljana Ljubljana
doc. dr. Ivica Ratoša, dr. med. onkologija z radioterapijo Onkološki inštitut Ljubljana Ljubljana
doc. dr. Barbara Helena Zobec Logar, dr. med. onkologija z radioterapijo Onkološki inštitut Ljubljana Ljubljana
asist. mag. Ajra Šečerov Ermenc, dr. med. onkologija z radioterapijo Onkološki inštitut Ljubljana Ljubljana
izr. prof. dr. Vaneja Velenik, dr. med. onkologija z radioterapijo Onkološki inštitut Ljubljana Ljubljana
mag. Franc Anderluh, dr. med. onkologija z radioterapijo Onkološki inštitut Ljubljana Ljubljana
doc. dr. Martina Vrankar, dr. med. onkologija z radioterapijo Onkološki inštitut Ljubljana Ljubljana
doc. dr. Lorna Zadravec Zaletel, dr. med., spec. onkologija z radioterapijo Onkološki inštitut Ljubljana Ljubljana
doc. dr. Tanja Marinko, dr. med., spec. onkologija z radioterapijo Onkološki inštitut Ljubljana Ljubljana
izr. prof. dr. Irena Oblak, dr. med. onkologija z radioterapijo Onkološki inštitut Ljubljana Ljubljana
Marija Skoblar Vidmar, dr. med., spec. onkologija z radioterapijo Onkološki inštitut Ljubljana Ljubljana
doc. Blaž Grošelj, dr. med., DPhil, Združeno kraljestvo onkologija z radioterapijo Onkološki inštitut Ljubljana Ljubljana
prof. dr. Primož Strojan, dr. med. onkologija z radioterapijo Onkološki inštitut Ljubljana Ljubljana
izr. prof. dr. Jasna But Hadžić, dr. med. onkologija z radioterapijo Onkološki inštitut Ljubljana Ljubljana
Danijela Štrbac, dr. med. onkologija z radioterapijo Onkološki inštitut Ljubljana Ljubljana
Nataša Pulko, dr. med. onkologija z radioterapijo UKC Maribor Maribor
prof. dr. Primož Strojan, dr. med. onkologija z radioterapijo Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta Katedra za onkologijo in radioterapijo Ljubljana
prof. dr. Rok Vengust, dr. med. ortopedska kirurgija Kirurški sanatorij Rožna dolina d.o.o Ljubljana
izr. prof. dr. Drago Dolinar, dr. med. ortopedska kirurgija MD medicina d.o.o. Ljubljana
doc. dr. Rihard Trebše, dr. med. ortopedska kirurgija Ortopedska bolnišnica Valdoltra Koper
Benjamin Marjanovič, dr. med. ortopedska kirurgija Ortopedska bolnišnica Valdoltra Koper
dr. Klemen Ravnihar, dr. med., spec. ortopedska kirurgija Ortopedska bolnišnica Valdoltra Koper
dr. Matevž Topolovec, dr. med. ortopedska kirurgija Ortopedska bolnišnica Valdoltra Koper
doc. dr. Janez Mohar, dr. med. ortopedska kirurgija Ortopedska bolnišnica Valdoltra Koper
doc. dr. Simon Kovač, dr. med., spec. ortopedska kirurgija Ortopedska bolnišnica Valdoltra Koper
Jurij Štalc, dr. med. ortopedska kirurgija Ortopedska bolnišnica Valdoltra Koper
dr. Matjaž Sajovic, dr. med. ortopedska kirurgija SB Celje Oddelek za ortopedijo in šp. poškodbe Celje
Igor Vučajnk, dr. med. ortopedska kirurgija SB Celje Oddelek za ortopedijo in šp. poškodbe Celje
Primož Humar, dr. med. ortopedska kirurgija SB dr. Franca Derganca Nova Gorica Ortopedski oddelek Nova Gorica
asist. mag. Tomaž Silvester, dr. med. ortopedska kirurgija SB Jesenice Kranj
Tomaž Brodnik, dr. med. ortopedska kirurgija SB Murska Sobota Murska Sobota
prim. Slavko Kramberger, dr. med. ortopedska kirurgija SB Murska Sobota Murska Sobota
Gregor Kavčič, dr. med. ortopedska kirurgija SB Novo mesto Novo mesto
Stanislav Ovnič, dr. med. ortopedska kirurgija SB Slovenj Gradec Ravne na Koroškem
Ivo Bricman, dr. med. ortopedska kirurgija SB Slovenj Gradec Ravne na Koroškem
doc. dr. Miha Vodičar, dr. med. ortopedska kirurgija UKC Ljubljana Ortopedska klinika Ljubljana
doc. Uroš Meglič, dr. med. ortopedska kirurgija UKC Ljubljana Ortopedska klinika Ljubljana
prof. dr. Matej Drobnič, dr. med., spec. ortopedska kirurgija UKC Ljubljana Ortopedska klinika Ljubljana
izr. prof. dr. Oskar Zupanc, dr. med. ortopedska kirurgija UKC Ljubljana Ortopedska klinika Ljubljana
dr. Tanja Slokar, dr. med. ortopedska kirurgija UKC Ljubljana Ortopedska klinika Ljubljana
doc. dr. Boštjan Kocjančič, dr. med., spec. ortopedska kirurgija UKC Ljubljana Ortopedska klinika Ljubljana
prof. dr. Blaž Mavčič, dr. med., spec. ortopedska kirurgija UKC Ljubljana Ortopedska klinika Ljubljana
znan. sod. doc. dr. Klemen Stražar, dr. med. ortopedska kirurgija UKC Ljubljana Ortopedska klinika Ljubljana
dr. Borut Pompe, dr. med. ortopedska kirurgija UKC Ljubljana Ortopedska klinika Ljubljana
David Martinčič, dr. med. ortopedska kirurgija UKC Ljubljana Ortopedska klinika Ljubljana
dr. Lovro Suhodolčan, dr. med. ortopedska kirurgija UKC Ljubljana Ortopedska klinika Ljubljana
izr. prof. dr. Drago Dolinar, dr. med. ortopedska kirurgija UKC Ljubljana Ortopedska klinika Ljubljana
prof. dr. Matjaž Vogrin, dr. med. ortopedska kirurgija UKC Maribor Maribor
doc. dr. Andrej Moličnik, dr. med. ortopedska kirurgija UKC Maribor Maribor
doc. dr. Matjaž Merc, dr. med. ortopedska kirurgija UKC Maribor Maribor
doc. dr. Zmago Krajnc, dr. med., spec. ortopedska kirurgija UKC Maribor Maribor
doc. dr. Gregor Rečnik, dr. med. ortopedska kirurgija UKC Maribor Klinika za kirurgijo Odd. za ortopedijo Maribor
izr. prof. dr. Samo Karel Fokter, dr. med. ortopedska kirurgija UKC Maribor Klinika za kirurgijo Odd. za ortopedijo Maribor
izr. prof. dr. Drago Dolinar, dr. med. ortopedska kirurgija Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta Ljubljana
asist. dr. Tanja Soklič Košak, dr. med., spec. otorinolaringologija ORL SOKLIČ KOŠAK, medicinski center za nos, sinuse, ušesa in grlo, d.o.o. Ljubljana
dr. Matej Delakorda, dr. med. otorinolaringologija SB Celje Celje
mag. Božidar Kroflič, dr. med. otorinolaringologija SB Celje Oddelek za otorinolaringologijo in cervik. kirurgijo Celje
Leonida Miklavič, dr. med. otorinolaringologija SB dr. Franca Derganca Nova Gorica Nova Gorica
Dunja Savnik Winkler, dr. med. otorinolaringologija SB dr. Franca Derganca Nova Gorica Nova Gorica
Simon Stopar, dr. med. otorinolaringologija SB Izola Koper
viš. znan. sod. prof. dr. Saba Battelino, dr. med. otorinolaringologija UKC Ljubljana Ljubljana
prof. dr. Irena Hočevar Boltežar, dr. med., svet. otorinolaringologija UKC Ljubljana Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo Ljubljana
Imre Boršoš, dr. med. otorinolaringologija UKC Ljubljana Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo Ljubljana
Iztok Fošnarič, dr. med. otorinolaringologija UKC Ljubljana Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo Ljubljana
asist. dr. Tanja Soklič Košak, dr. med., spec. otorinolaringologija UKC Ljubljana Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo Ljubljana
asist. Jure Urbančič, dr. med. otorinolaringologija UKC Ljubljana Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo Ljubljana
doc. dr. Aleš Grošelj, dr. med., spec. otorinolaringologija UKC Ljubljana Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo Ljubljana
doc. dr. Maja Šereg Bahar, dr. med. otorinolaringologija UKC Ljubljana Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo Ljubljana
asist. dr. Klemen Jenko, dr. med. otorinolaringologija UKC Ljubljana Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo Ljubljana
doc. dr. Robert Šifrer, dr. med., spec. otorinolaringologija UKC Ljubljana Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo Ljubljana
doc. dr. Aleksandar Aničin, dr. med. otorinolaringologija UKC Ljubljana Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo Ljubljana
Nina Božanić Urbančič, dr. med. otorinolaringologija UKC Ljubljana Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo Ljubljana
doc. dr. Boštjan Lanišnik, dr. med. otorinolaringologija UKC Maribor Maribor
doc. dr. Alenka Kravos, dr. med., spec. otorinolaringologija UKC Maribor Maribor
izr. prof. dr. Janez Rebol, dr. med. otorinolaringologija UKC Maribor Maribor
viš. znan. sod. prof. dr. Saba Battelino, dr. med. otorinolaringologija Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta Ljubljana
asist. Urša Petja Mrevlje Lozar, dr. med. otroška in mladostniška psihiatrija Daruma d.o.o., Daruma center za otroško in mladostniško psihiatrijo, d.o.o Ljubljana
asist. dr. Jerneja Maček, dr. med. otroška in mladostniška psihiatrija Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna Ljubljana
Bojan Belec, dr. med., spec. otroška in mladostniška psihiatrija Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana Ljubljana
Melita Bokalič, dr. med. otroška in mladostniška psihiatrija UKC Ljubljana Pediatrična klinika Ljubljana
Borče Micev, dr. med. otroška in mladostniška psihiatrija UKC Ljubljana Pediatrična klinika Ljubljana
dr. Marija Anderluh, dr. med. otroška in mladostniška psihiatrija UKC Ljubljana Pediatrična klinika Služba za otroško psihiatrijo Ljubljana
Tina Ferlinc, dr. med. otroška in mladostniška psihiatrija UKC Maribor Maribor
Klavdija Vindiš, dr. med. otroška in mladostniška psihiatrija UKC Maribor Maribor
Nina Šenica, dr. med. otroška in mladostniška psihiatrija UKC Maribor Maribor
izr. prof. dr. Hojka Gregorič Kumperščak, dr. med. otroška in mladostniška psihiatrija UKC Maribor Maribor
izr. prof. dr. Maja Drobnič Radobuljac, dr. med. otroška in mladostniška psihiatrija Univerza v Ljubljani Ljubljana
izr. prof. dr. Maja Drobnič Radobuljac, dr. med. otroška in mladostniška psihiatrija UPK Ljubljana Ljubljana
Jasna Rujević, dr. med., spec. otroška in mladostniška psihiatrija UPK Ljubljana Ljubljana
Barbara Plemeniti Tololeski, dr. med. otroška in mladostniška psihiatrija UPK Ljubljana Ljubljana
Nadja Hriberšek, dr. med., spec. otroška in mladostniška psihiatrija UPK Ljubljana CMZ Ambulanta Ljubljana
Nataša Potočnik Dajčman, dr. med. otroška in mladostniška psihiatrija Zasebna pedopsihiatrična ambulanta Nataša Potočnik-Dajčman dr.med.spec.psih. Maribor
Jože Maučec, dr. med. otroška kirurgija UKC Ljubljana Ljubljana
prim. Diana Gvardijančič, dr. med. otroška kirurgija UKC Ljubljana Kirurška klinika KO za abdominalno kirurgijo Ljubljana
asist. Milena Senica Verbič, dr. med., spec. otroška kirurgija UKC Maribor Klinika za kirurgijo Odd. otroške kirurgije Maribor
doc. dr. Barbara Gnidovec Stražišar, dr. med. otroška nevrologija SB Celje Celje
doc. dr. Natalija Krajnc, dr. med. otroška nevrologija SB Slovenj Gradec Oddelek za pediatrijo Ravne na Koroškem
doc. dr. Mirjana Perković Benedik, dr. med. otroška nevrologija UKC Ljubljana Pediatrična klinika Ljubljana
izr. prof. dr. Zvonka Rener Primec, dr. med. otroška nevrologija UKC Ljubljana Pediatrična klinika Ljubljana
izr. prof. dr. Veronika Kloboves Prevodnik, dr. med. patologija Onkološki inštitut Ljubljana Ljubljana
doc. Gorana Gašljević, dr. med., spec. patologija Onkološki inštitut Ljubljana Ljubljana
dr. Barbara Gazić, dr. med. patologija Onkološki inštitut Ljubljana Ljubljana
prim. izr. prof. dr. Alenka Repše Fokter, dr. med., spec. patologija SB Celje Celje
Simona Šramek Zatler, dr. med. patologija SB Celje Oddelek Celje
asist. Simona Hutter Čelik, dr. med., spec. patologija UKC Maribor Maribor
Branka Ninković Krstonošić, dr. med. patologija UKC Maribor Oddelek za patologijo Maribor
prof. dr. Jože Pižem, dr. med., spec. patologija Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta Inštitut za patologijo Ljubljana
prof. dr. Metka Volavšek, dr. med. patologija Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta Inštitut za patologijo Ljubljana
dr. Ulrika Klopčič, dr. med. patologija Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta Inštitut za patologijo Ljubljana
doc. dr. Jera Jeruc, dr. med. patologija Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta Inštitut za patologijo Ljubljana
asist. dr. Katarina Dimnik, dr. dent. med. patologija Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta Inštitut za patologijo Ljubljana
asist. Branislava Ranković, dr. med. patologija Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta Inštitut za patologijo Ljubljana
prof. dr. Margareta Strojan Fležar, dr. med. patologija Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta Inštitut za patologijo Ljubljana
znan. svet. prof. dr. Boštjan Luzar, dr. med. patologija Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta Inštitut za patologijo Ljubljana
znan. sod. izr. prof. dr. Nika Kojc, dr. med. patologija Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta Inštitut za patologijo Ljubljana
prof. dr. Nina Zidar, dr. med. patologija Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta Katedra za patologijo Ljubljana
asist. Izidor Kern, dr. med. patologija Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Kranj
asist. Mile Kovačević, dr. med. patologija Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Kranj
asist. dr. Matjaž Homšak, dr. med. pediatrija AMBULANTA ČEBELICA, družba za zdravstvene storitve, svetovanje in izobraževanje, d.o.o. Maribor
mag. Andreja Cerkvenik Škafar, dr. med. pediatrija Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj Kranj
Tina Kaparić Kersnik, dr. med. pediatrija Bolnišnica za otroke Šentvid pri Stični Ljubljana
Irena Puntarec Djukanović, dr. med., spec. pediatrija Klinkon zdravstveni zavod Maribor
znan. svet. prof. dr. Darja Paro Panjan, dr. med. pediatrija Ljubljanska regija (bolnišnice) Ljubljana
Iva Kalinšek, dr. med. pediatrija Ljubljanska regija (osnovno zdravstvo) Ljubljana
doc. dr. Mojca Grošelj Grenc, dr. med. pediatrija MOGO zdravstvene storitve Mojca Grošelj Grenc s.p. Ljubljana
Lidija Pretnar Pristov, dr. med. pediatrija Osnovno zdravstvo Gorenjske ZD Bled Kranj
Edita Jusić, dr. med. pediatrija Osnovno zdravstvo Gorenjske ZD Kranj Kranj
Rok Müller, dr. med. pediatrija Osnovno zdravstvo Gorenjske ZD Radovljica Kranj
Tatjana Šketa, dr. med. pediatrija Osnovno zdravstvo Gorenjske ZD Radovljica Kranj
mag. Marjeta Tomšič Matić, dr. med. pediatrija Osnovno zdravstvo Gorenjske ZD Škofja Loka Kranj
asist. dr. Bernarda Vogrin, dr. med. pediatrija Pedenjped d.o.o. Maribor
Igor Dovnik, dr. med. pediatrija PEDIATRIJA BORŠTNIKOVA, zdravstvene storitve in izobraževanje, d.o.o. Maribor
Mojca Švab Zavratnik, dr. med. pediatrija PEDIATRIJA ŠENTILJ, zdravstvene in druge storitve, d.o.o. Maribor
Sanja Radić Lugarić, dr. med. pediatrija SB Brežice Krško
asist. mag. Luka Kopač, dr. med. pediatrija SB Celje Celje
Eva Šoster Križnik, dr. med. pediatrija SB Celje Celje
doc. dr. Barbara Gnidovec Stražišar, dr. med. pediatrija SB Celje Celje
doc. dr. Samo Vesel, dr. med. pediatrija SB Celje Celje
Liza Lea Lah, dr. med. pediatrija SB Celje Celje
Katarina Meštrović Popovič, dr. med. pediatrija SB Celje Otroški oddelek Celje
Katarina Meštrović Popovič, dr. med. pediatrija SB Celje Otroški oddelek Celje
Katja Bovha Hus, dr. med. pediatrija SB Celje Otroški oddelek Celje
Tanja Milanič Koron, dr. med., spec. pediatrija SB dr. Franca Derganca Nova Gorica Nova Gorica
Dušanka Meglič, dr. med. pediatrija SB dr. Jožeta Potrča Ptuj Otroški oddelek Maribor
Dušanka Meglič, dr. med. pediatrija SB dr. Jožeta Potrča Ptuj Otroški oddelek Maribor
Alenka Stepišnik, dr. med. pediatrija SB Izola Koper
Irena Cetin Lovšin, dr. med. pediatrija SB Izola Koper
Biljana Živin Filipič, dr. med. pediatrija SB Izola Koper
Peter Najdenov, dr. med. pediatrija SB Jesenice Kranj
Tina Ahačič, dr. med., spec. pediatrija SB Jesenice Kranj
prim. asist. mag. Zdravko Roškar, dr. med., spec. pediatrija SB Murska Sobota Murska Sobota
Petra Kavčič, dr. med. pediatrija SB Novo mesto Novo mesto
Tatjana Pavlin, dr. med. pediatrija SB Novo mesto Oddelek za pediatrijo Novo mesto
Anita Kušej Jošt, dr. med. pediatrija SB Slovenj Gradec Ravne na Koroškem
Eva Miler Mojškerc, dr. med. pediatrija SB Slovenj Gradec Ravne na Koroškem
Mihaela Nahtigal, dr. med., spec. pediatrija SB Slovenj Gradec Ravne na Koroškem
Urška Vučina, dr. med. pediatrija SB Slovenj Gradec Ravne na Koroškem
doc. dr. Natalija Krajnc, dr. med. pediatrija SB Slovenj Gradec Oddelek za pediatrijo Ravne na Koroškem
dr. sc., Republika Hrvaška, Lili Mikecin, dr. med. pediatrija SB Trbovlje Ljubljana
mag. Marjeta Tomšič Matić, dr. med. pediatrija SB Trbovlje Ljubljana
Branka Kvas Kučič, dr. med. pediatrija ŠOLMED - ŠOLSKA IN PEDIATRIČNA AMBULANTA, zdravstvene storitve in svetovanje, d.o.o. Maribor
izr. prof. dr. Urh Grošelj, dr. med. pediatrija UKC Ljubljana Ljubljana
Gorazd Mlakar, dr. med. pediatrija UKC Ljubljana Ljubljana
Marko Kavčič, dr. med. pediatrija UKC Ljubljana Ljubljana
dr. Neli Bizjak, dr. med. pediatrija UKC Ljubljana Ljubljana
Tomaž Križnar, dr. med. pediatrija UKC Ljubljana Ginekološka klinika Ljubljana
prim. asist. Lev Bregant, dr. med. pediatrija UKC Ljubljana Ginekološka klinika EINT Ljubljana
asist. dr. Lilijana Kornhauser Cerar, dr. med. pediatrija UKC Ljubljana Ginekološka klinika EINT Ljubljana
prof. dr. Štefan Grosek, dr. med., v. svet. pediatrija UKC Ljubljana Ginekološka klinika KO za perinatologijo Ljubljana
asist. Matevž Trdan, dr. med. pediatrija UKC Ljubljana Ginekološka klinika KO za perinatologijo Ljubljana
Katarina Vincek, dr. med. pediatrija UKC Ljubljana Interna klinika Ljubljana
Aida Granda, dr. med. pediatrija UKC Ljubljana Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja Ljubljana
asist. Tatjana Mrvič, dr. med. pediatrija UKC Ljubljana Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja Ljubljana
dr. Tina Plankar Srovin, dr. med. pediatrija UKC Ljubljana Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja Ljubljana
asist. Mojca Rožič, dr. med. pediatrija UKC Ljubljana Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja Ljubljana
dr. Minca Mramor, dr. med. pediatrija UKC Ljubljana Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja Ljubljana
doc. dr. Petja Fister, dr. med., spec. pediatrija UKC Ljubljana Pediatrična klinika Ljubljana
prof. dr. Nataša Bratina, dr. med. pediatrija UKC Ljubljana Pediatrična klinika Ljubljana
Nina Emeršič, dr. med. pediatrija UKC Ljubljana Pediatrična klinika Ljubljana
asist. dr. Veronika Velenšek Prestor, dr. med. pediatrija UKC Ljubljana Pediatrična klinika Ljubljana
asist. mag. Lidija Kitanovski, dr. med. pediatrija UKC Ljubljana Pediatrična klinika Ljubljana
prof. dr. Janez Jazbec, dr. med. pediatrija UKC Ljubljana Pediatrična klinika Ljubljana
izr. prof. dr. Primož Kotnik, dr. med., spec. pediatrija UKC Ljubljana Pediatrična klinika Ljubljana
doc. dr. Matjaž Kopač, dr. med., spec. pediatrija UKC Ljubljana Pediatrična klinika Ljubljana
doc. dr. Uroš Krivec, dr. med., spec. pediatrija UKC Ljubljana Pediatrična klinika Ljubljana
izr. prof. dr. Damjan Osredkar, dr. med., spec. pediatrija UKC Ljubljana Pediatrična klinika Ljubljana
izr. prof. dr. Matjaž Homan, dr. med. pediatrija UKC Ljubljana Pediatrična klinika Ljubljana
doc. dr. Mirjana Perković Benedik, dr. med. pediatrija UKC Ljubljana Pediatrična klinika Ljubljana
doc. dr. Jernej Brecelj, dr. med. pediatrija UKC Ljubljana Pediatrična klinika Ljubljana
prof. dr. Tadej Battelino, dr. med. pediatrija UKC Ljubljana Pediatrična klinika Ljubljana
izr. prof. Klemen Dovč, dr. med. pediatrija UKC Ljubljana Pediatrična klinika Ljubljana
asist. mag. Uroš Mazić, dr. med. pediatrija UKC Ljubljana Pediatrična klinika Ljubljana
prof. dr. Tadej Avčin, dr. med. pediatrija UKC Ljubljana Pediatrična klinika Ljubljana
asist. mag. Darja Urlep Žužej, dr. med. pediatrija UKC Ljubljana Pediatrična klinika KO za gastroenterologijo, hepatologijo in nutricionistiko Ljubljana
doc. dr. Anamarija Meglič, dr. med. pediatrija UKC Ljubljana Pediatrična klinika KO za nefrologijo Ljubljana
izr. prof. dr. Rina Rus, dr. med. pediatrija UKC Ljubljana Pediatrična klinika KO za nefrologijo Ljubljana
prof. dr. Tanja Kersnik Levart, dr. med. pediatrija UKC Ljubljana Pediatrična klinika KO za nefrologijo Ljubljana
doc. dr. Gregor Novljan, dr. med. pediatrija UKC Ljubljana Pediatrična klinika KO za nefrologijo Ljubljana
doc. dr. Gregor Nosan, dr. med. pediatrija UKC Ljubljana Pediatrična klinika KO za neonatologijo Ljubljana
doc. dr. Aneta Soltirovska Šalamon, dr. med. pediatrija UKC Ljubljana Pediatrična klinika KO za neonatologijo Ljubljana
Jana Lozar Krivec, dr. med. pediatrija UKC Ljubljana Pediatrična klinika KO za neonatologijo Ljubljana
prim. dr. Maja Jekovec Vrhovšek, dr. med. pediatrija UKC Ljubljana Pediatrična klinika KO za nevrologijo Ljubljana
doc. dr. Barbara Faganel Kotnik, dr. med. pediatrija UKC Ljubljana Pediatrična klinika KO za otroško hematologijo in onkologijo Ljubljana
dr. Tanja Golli, dr. med. pediatrija UKC Ljubljana Pediatrična klinika KO za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo Ljubljana
izr. prof. dr. Nataša Toplak, dr. med., spec. pediatrija UKC Ljubljana Pediatrična klinika Služba za alergologijo, revmatologijo in klinično imunologijo Ljubljana
dr. Mojca Zajc Avramovič, dr. med. pediatrija UKC Ljubljana Pediatrična klinika Služba za alergologijo, revmatologijo in klinično imunologijo Ljubljana
Tina Vesel Tajnšek, dr. med., spec. pediatrija UKC Ljubljana Pediatrična klinika Služba za alergologijo, revmatologijo in klinično imunologijo Ljubljana
Gašper Markelj, dr. med. pediatrija UKC Ljubljana Pediatrična klinika Služba za alergologijo, revmatologijo in klinično imunologijo Ljubljana
Anja Koren Jeverica, dr. med. pediatrija UKC Ljubljana Pediatrična klinika Služba za alergologijo, revmatologijo in klinično imunologijo Ljubljana
izr. prof. dr. Nataša Toplak, dr. med., spec. pediatrija UKC Ljubljana Pediatrična klinika Služba za alergologijo, revmatologijo in klinično imunologijo Ljubljana
Dušanka Lepej, dr. med. pediatrija UKC Ljubljana Pediatrična klinika Služba za pljučne bolezni Ljubljana
asist. Peter Gradišnik, dr. med. pediatrija UKC Maribor Maribor
doc. dr. sc., Republika Hrvaška, Milena Treiber, dr. med. pediatrija UKC Maribor Maribor
Maja Tomazin, dr. med. pediatrija UKC Maribor Maribor
Brigita Koren, dr. med., spec. pediatrija UKC Maribor Maribor
asist. mag. Robert Pogorevc, dr. med. pediatrija UKC Maribor Maribor
izr. prof. dr. Jernej Dolinšek, dr. med. pediatrija UKC Maribor Maribor
asist. Teja Senekovič Kojc, dr. med. pediatrija UKC Maribor Maribor
Mr. sc., Republika Hrvaška, Mirjana Miksić, dr. med. pediatrija UKC Maribor Maribor
Martina Filipič, dr. med. pediatrija UKC Maribor Maribor
asist. Tanja Dukić Vuković, dr. med. pediatrija UKC Maribor Maribor
asist. dr. Martina Klemenak, dr. med. pediatrija UKC Maribor Klinika za pediatrijo Maribor
asist. Sonja Golob Jančič, dr. med. pediatrija UKC Maribor Klinika za pediatrijo Maribor
prof. dr. Nataša Marčun Varda, dr. med., spec. pediatrija UKC Maribor Klinika za pediatrijo Maribor
asist. dr. Andreja Štelcar, dr. med. pediatrija UKC Maribor Klinika za pediatrijo Maribor
izr. prof. dr. Vojko Berce, dr. med. pediatrija UKC Maribor Klinika za pediatrijo Maribor
Tomaž Krenčnik, dr. med. pediatrija UKC Maribor Klinika za pediatrijo Maribor
Aleksandra Zorko Brodnik, dr. med. pediatrija UKC Maribor Klinika za pediatrijo Maribor
Andreja Osterc Koprivšek, dr. med. pediatrija UKC Maribor Klinika za pediatrijo Maribor
izr. prof. dr. Nataša Toplak, dr. med., spec. pediatrija Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta Katedra za pediatrijo Ljubljana
izr. prof. dr. Nataša Toplak, dr. med., spec. pediatrija Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta Katedra za pediatrijo Ljubljana
Tanja Mislej, dr. med. pediatrija Zdravstveni dom Ajdovščina Nova Gorica
Katja Šoštarič Likar, dr. med., spec. pediatrija Zdravstveni dom Ajdovščina Nova Gorica
Goran Cocojević, dr. med. pediatrija Zdravstveni dom Brežice Krško
Anita Jagrič Friškovec, dr. med. pediatrija Zdravstveni dom Celje Celje
Polonca Reberšek Čokl, dr. med. pediatrija Zdravstveni dom Celje Celje
Anita Jagrič Friškovec, dr. med. pediatrija Zdravstveni dom Celje Celje
Tanja Zbašnik Mulec, dr. med. pediatrija Zdravstveni dom Celje Celje
Mateja Predalič, dr. med. pediatrija Zdravstveni dom Črnomelj Novo mesto
Gordana Prijović Rihtman, dr. med. pediatrija Zdravstveni dom Domžale Ljubljana
Irena Klemenčič, dr. med. pediatrija Zdravstveni dom Domžale Ljubljana
Brigita Tršan Lesar, dr. med. pediatrija Zdravstveni dom Domžale Ljubljana
Mateja Jeranko, dr. med. pediatrija Zdravstveni dom Domžale Ljubljana
dr. Mateja Vintar Spreitzer, dr. med. pediatrija Zdravstveni dom Domžale Ljubljana
Špela Žnidaršič Reljič, dr. med. pediatrija Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor Maribor
prim. izr. prof. dr. Jernej Završnik, dr. med., svet. pediatrija Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor Maribor
Tatjana Krajnik, dr. med. pediatrija Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor Maribor
Denis Baš, dr. med. pediatrija Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik Ljubljana
Vlasta Kunaver, dr. med., spec. pediatrija Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik Ljubljana
Katarina Zadravec, dr. med. pediatrija Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik Ljubljana
Martina Mlaker, dr. med. pediatrija Zdravstveni dom Gornja Radgona Murska Sobota
Martina Soban, dr. med., spec. pediatrija Zdravstveni dom Izola Koper
Edita Jusić, dr. med. pediatrija Zdravstveni dom Kočevje Ljubljana
Martina Trobec Kralj, dr. med. pediatrija Zdravstveni dom Koper Koper
Matjaž Štefan, dr. med. pediatrija Zdravstveni dom Koper Koper
Kristina Lovšin Salmič, dr. med. pediatrija Zdravstveni dom Krško Krško
Romana Hudomalj Virant, dr. med. pediatrija Zdravstveni dom Laško Celje
Mateja Bec, dr. med. pediatrija Zdravstveni dom Laško Celje
Natalija Gradišek, dr. med. pediatrija Zdravstveni dom Litija Ljubljana
Maša Babič, dr. med. pediatrija Zdravstveni dom Ljubljana Ljubljana
Helena Turk Škrubej, dr. med. pediatrija Zdravstveni dom Ljubljana Ljubljana
Tanja Javh, dr. med. pediatrija Zdravstveni dom Ljubljana Enota ZD Bežigrad Ljubljana
Liza Lea Lah, dr. med. pediatrija Zdravstveni dom Ljubljana Enota ZD Bežigrad Ljubljana
Alenka Rus, dr. med., spec. pediatrija Zdravstveni dom Ljubljana Enota ZD Bežigrad Ljubljana
Tatjana Savković, dr. med., spec. pediatrija Zdravstveni dom Ljubljana Enota ZD Bežigrad Ljubljana
Tatjana Grmek Martinjaš, dr. med., spec. pediatrija Zdravstveni dom Ljubljana Enota ZD Center Ljubljana
Eva Bevc Žunič, dr. med., spec. pediatrija Zdravstveni dom Ljubljana Enota ZD Moste Polje Ljubljana
Marija Burnik, dr. med. pediatrija Zdravstveni dom Ljubljana Enota ZD Moste Polje Ljubljana
Andreja Mohar Košir, dr. med. pediatrija Zdravstveni dom Ljubljana Enota ZD Moste Polje Ljubljana
Marija Avsenik, dr. med. pediatrija Zdravstveni dom Ljubljana Enota ZD Šiška Ljubljana
Katja Dejak Gornik, dr. med. pediatrija Zdravstveni dom Ljubljana Enota ZD Vič Rudnik Ljubljana
Karmen Tomažič, dr. med., spec. pediatrija Zdravstveni dom Ljubljana Enota ZD Vič Rudnik Ljubljana
Elena Gombač Šuc, dr. med. pediatrija Zdravstveni dom Ljubljana Enota ZD Vič Rudnik Ljubljana
Urška Kočevar, dr. med. pediatrija Zdravstveni dom Ljubljana Enota ZD Vič Rudnik Ljubljana
Sabina Marš Kogej, dr. med., spec. pediatrija Zdravstveni dom Logatec Ljubljana
Katarina Vidmar, dr. med. pediatrija Zdravstveni dom Logatec Ljubljana
Helena Rihar, dr. med. pediatrija Zdravstveni dom Logatec Ljubljana
dr. Anja Radšel, dr. med. pediatrija Zdravstveni dom Medvode Ljubljana
Vanja Kogoj Jug, dr. med. pediatrija Zdravstveni dom Nova Gorica Nova Gorica
Eva Brecelj, dr. med., spec. pediatrija Zdravstveni dom Nova Gorica Nova Gorica
Irena Penca, dr. med. pediatrija Zdravstveni dom Novo mesto Novo mesto
Irena Zorc, dr. med., spec. pediatrija Zdravstveni dom Novo mesto Novo mesto
Tanja Šušteršič, dr. med. pediatrija Zdravstveni dom Postojna Koper
dr. Katarina Rednak Paradiž, dr. med. pediatrija Zdravstveni dom Slovenj Gradec Ravne na Koroškem
dr. Katarina Rednak Paradiž, dr. med. pediatrija Zdravstveni dom Slovenj Gradec Ravne na Koroškem
Simona Lesnjak Dermol, dr. med. pediatrija Zdravstveni dom Slovenj Gradec Ravne na Koroškem
Polona Kajba Keršič, dr. med., spec. pediatrija Zdravstveni dom Slovenska Bistrica Maribor
Benjamina Trtnik, dr. med. pediatrija Zdravstveni dom Slovenske Konjice Celje
Saša Korez, dr. med. pediatrija Zdravstveni dom Slovenske Konjice Celje
Irena Bohorč Gazvoda, dr. med. pediatrija Zdravstveni dom Šentjur Celje
doc. dr. Mojca Grošelj Grenc, dr. med. pediatrija Zdravstveni dom Trbovlje Ljubljana
Romana Hudomalj Virant, dr. med. pediatrija Zdravstveni dom Trbovlje Ljubljana
Danijela Mitić pediatrija Zdravstveni dom Trebnje Novo mesto
Nives Hočevar, dr. med. pediatrija Zdravstveni dom Trebnje Novo mesto
Aleksandra Bogdanović pediatrija Zdravstveni dom Velenje Ravne na Koroškem
Maja Knez Miklič, dr. med. pediatrija Zdravstveni dom Vrhnika Ljubljana
Andreja Škofljanec, dr. med. pediatrija Zdravstveni zavod Zdravje Ljubljana Ljubljana
Brigita Pukmeister, dr. med. pediatrija Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje Ravne na Koroškem
Katja Semprimožnik, dr. med. plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija SB Celje Celje
asist. Zdenko Orožim, dr. med. plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija SB Celje Oddelek za plastično in rekonstruktivno kirurgijo ter kirurgijo roke Celje
Tea Jedlovčnik-Štrumbelj, dr. med., spec. plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija SB Novo mesto Novo mesto
Robert Mulh, dr. med. plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija SB Novo mesto Novo mesto
asist. Albin Stritar, dr. med. plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija UKC Ljubljana Kirurška klinika KO za plastično kirurgijo in opekline Ljubljana
Klemen Rogelj, dr. med., spec. plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija UKC Ljubljana Kirurška klinika KO za plastično kirurgijo in opekline Ljubljana
Tine Arnež, dr. med. plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija UKC Ljubljana Kirurška klinika KO za plastično kirurgijo in opekline Ljubljana
prof. dr. Uroš Golobič Ahčan, dr. med., spec. plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija UKC Ljubljana Kirurška klinika KO za plastično kirurgijo in opekline Ljubljana
Andrej Lapoša, dr. med. plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija UKC Ljubljana Kirurška klinika KO za plastično kirurgijo in opekline Ljubljana
asist. mag. Jerneja Vidmar, dr. med. plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija UKC Maribor Maribor
dr. Minja Gregorič, dr. med., spec. plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija UKC Maribor Maribor
Mirko Lekić, dr. med. pnevmologija Bolnišnica Topolšica Ravne na Koroškem
Jasna Dobelšek Fürst, dr. med. pnevmologija Bolnišnica Topolšica Ravne na Koroškem
asist. Nisera Bajrović, dr. med. pnevmologija Gorenjska regija Kranj
asist. Janko Vlaović, dr. med. pnevmologija SB Celje Celje
Katja Triller, dr. med. pnevmologija SB Celje Celje
David Urban Lestan, dr. med. pnevmologija UKC Ljubljana Ljubljana
doc. dr. Barbara Salobir, dr. med. pnevmologija UKC Ljubljana Interna klinika KO za pljučne bolezni in alergijo Ljubljana
izr. prof. dr. Marjeta Terčelj Zorman, dr. med., spec. pnevmologija UKC Ljubljana Interna klinika KO za pljučne bolezni in alergijo Ljubljana
doc. dr. Sabina Škrgat, dr. med. pnevmologija UKC Ljubljana Interna klinika KO za pljučne bolezni in alergijo Ljubljana
doc. dr. Matevž Harlander, dr. med. pnevmologija UKC Ljubljana Interna klinika KO za pljučne bolezni in alergijo Ljubljana
mag. Jurij Regvat, dr. med., spec. pnevmologija UKC Maribor Maribor
asist. Dušanka Vidovič, dr. med. pnevmologija UKC Maribor Maribor
Natalija Edelbaher, dr. med., spec. pnevmologija UKC Maribor Maribor
izr. prof. dr. Matjaž Fležar, dr. med. pnevmologija Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Kranj
Katarina Osolnik, dr. med. pnevmologija Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Kranj
Tomaž Hafner, dr. med. pnevmologija Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Kranj
Katja Adamič, dr. med. pnevmologija Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Kranj
prof. dr. Mitja Košnik, dr. med., v. svet. pnevmologija Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Kranj
mag. Irena Šarc, dr. med. pnevmologija Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Kranj
Kristina Ziherl, dr. med. pnevmologija Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Kranj
Tina Jerič, dr. med. pnevmologija Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Kranj
prim. doc. dr. sc., Republika Hrvaška, Robert Marčun, dr. med. pnevmologija Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Kranj
doc. dr. Mihaela Zidarn, dr. med. pnevmologija Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Kranj
doc. dr. Mateja Marc Malovrh, dr. med. pnevmologija Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Kranj
Katja Mohorčič, dr. med. pnevmologija Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Kranj
doc. dr. Aleš Rozman, dr. med., spec. pnevmologija Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Kranj
Sebastjan Ašenberger, dr. med. pnevmologija Zdravstveni dom Hrastnik Ljubljana
Sebastjan Ašenberger, dr. med. pnevmologija Zdravstveni dom Zagorje ob Savi Ljubljana
mag. Dubravka Trampuž, dr. med. psihiatrija Dirona d.o.o. Ljubljana
prim. znan. sod. doc. dr. Mercedes Lovrečič, dr. med., spec., svet. psihiatrija Nacionalni inštitut za javno zdravje Ljubljana
Jana Knific, dr. med., spec. psihiatrija Onkološki inštitut Ljubljana Ljubljana
Jelena De Miranda, dr. med. psihiatrija PKM, Psihiatrija Kocmur Marga, d.o.o. Ljubljana
znan. svet. prof. dr. Peter Pregelj, dr. med. psihiatrija Pregelj d.o.o. Ljubljana
dr. Lea Žmuc Veranič, dr. med., spec. psihiatrija Psihiatrična bolnišnica Begunje Kranj
Daša Troha, dr. med. psihiatrija Psihiatrična bolnišnica Begunje Kranj
Lilijana Horvat Jezeršek, dr. med., spec. psihiatrija Psihiatrična bolnišnica Begunje Kranj
Vlade Milanović, dr. med. psihiatrija Psihiatrična bolnišnica Begunje Kranj
Špela Žagar Gabron, dr. med. psihiatrija Psihiatrična bolnišnica Begunje Kranj
Pia Lapajne, dr. med., spec. psihiatrija Psihiatrična bolnišnica Begunje Kranj
Anica Gorjanc Vitez, dr. med., spec. psihiatrija Psihiatrična bolnišnica Idrija Ljubljana
Metoda Vidmar Vengust, dr. med. psihiatrija Psihiatrična bolnišnica Vojnik Celje
Valentina Winkler Skaza, dr. med. psihiatrija Psihiatrična bolnišnica Vojnik Celje
Anja Cvikl Planko, dr. med. psihiatrija Psihiatrična bolnišnica Vojnik Celje
znan. sod. doc. dr. Jurij Bon, dr. med. psihiatrija UKC Ljubljana Nevrološka klinika Ljubljana
Saša Čelan Stropnik, dr. med. psihiatrija UKC Maribor Maribor
mag. Miran Pustoslemšek, dr. med. psihiatrija UKC Maribor Maribor
doc. dr. Anja Plemenitaš Ilješ, dr. med. psihiatrija UKC Maribor Maribor
izr. prof. dr. Hojka Gregorič Kumperščak, dr. med. psihiatrija UKC Maribor Maribor
asist. Katarina Ćeranić Ninić, dr. med. psihiatrija UKC Maribor Maribor
Jasna Kordić Lašič, dr. med. psihiatrija UKC Maribor Maribor
Simon Rajh, dr. med. psihiatrija UKC Maribor Oddelek za psihiatrijo Maribor
asist. Jure Koprivšek, dr. med. psihiatrija UKC Maribor Oddelek za psihiatrijo Maribor
prim. Mojca Muršec, dr. med. psihiatrija UKC Maribor Oddelek za psihiatrijo Maribor
Biljana Stojčeska, dr. med. psihiatrija UKC Maribor Oddelek za psihiatrijo Maribor
asist. dr. Petra Koprivnik, dr. med. psihiatrija UKC Maribor Oddelek za psihiatrijo Maribor
asist. dr. Andreja Čelofiga, dr. med. psihiatrija UKC Maribor Oddelek za psihiatrijo Maribor
izr. prof. dr. Borut Škodlar, dr. med. psihiatrija Univerza v Ljubljani Ljubljana
znan. svet. prof. dr. Peter Pregelj, dr. med. psihiatrija Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta Katedra za psihiatrijo Ljubljana
znan. svet. prof. dr. Rok Tavčar, dr. med. psihiatrija UPK Ljubljana Ljubljana
dr. Polona Rus Prelog, dr. med. psihiatrija UPK Ljubljana Ljubljana
izr. prof. dr. Maja Rus Makovec, dr. med., svet. psihiatrija UPK Ljubljana Ljubljana
Anja Kokalj Palandačić, dr. med. psihiatrija UPK Ljubljana Ljubljana
znan. svet. prof. dr. Peter Pregelj, dr. med. psihiatrija UPK Ljubljana Ljubljana
Marko Saje, dr. med. psihiatrija UPK Ljubljana Ljubljana
Silva Demšar, dr. med. psihiatrija UPK Ljubljana Ljubljana
prim. asist. dr. Karin Sernec, dr. med. psihiatrija UPK Ljubljana Ljubljana
znan. sod. doc. dr. Jurij Bon, dr. med. psihiatrija UPK Ljubljana Ljubljana
prof. dr. Blanka Kores Plesničar, dr. med., v. svet. psihiatrija UPK Ljubljana Ljubljana
dr. Mirjana Radovanović, dr. med. psihiatrija UPK Ljubljana Ljubljana
doc. dr. Brigita Novak Šarotar, dr. med. psihiatrija UPK Ljubljana Ljubljana
Miha Derganc, dr. med. psihiatrija UPK Ljubljana Ljubljana
Ilonka Vučko Miklavčič, dr. med., spec. psihiatrija UPK Ljubljana Ljubljana
Peter Zajc, dr. med. psihiatrija UPK Ljubljana Ljubljana
asist. dr. Mirjana Delić, dr. med. psihiatrija UPK Ljubljana Ljubljana
Damijan Perne, dr. med. psihiatrija UPK Ljubljana Ljubljana
izr. prof. dr. Borut Škodlar, dr. med. psihiatrija UPK Ljubljana Ljubljana
asist. dr. Nikolina Rijavec, dr. med. psihiatrija UPK Ljubljana CIP Ljubljana
asist. dr. Nuša Šegrec, dr. med., spec. psihiatrija UPK Ljubljana CZOPD Ljubljana
doc. dr. Andrej Kastelic, dr. med. psihiatrija UPK Ljubljana CZOPD Ljubljana
Dušan Lunder, dr. med., spec. psihiatrija Zdravstveni dom Celje Celje
Jana Pogorevc, dr. med. psihiatrija Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor Maribor
Kristijan Jejčič, dr. med. psihiatrija Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor Maribor
prim. znan. sod. doc. dr. Mercedes Lovrečič, dr. med., spec., svet. psihiatrija Zdravstveni dom Izola Koper
Petra Mihelič Moličnik, dr. med. psihiatrija Zdravstveni dom Ravne na Koroškem Ravne na Koroškem
Jasmina Patkovič Colarič, dr. med. psihiatrija Zdravstveni dom Sevnica Krško
Valerij Melanič, dr. med. psihiatrija Zdravstveni dom Šentjur Celje
Anita Trpin Katarić, dr. med. psihiatrija Zdravstveni dom Tolmin Nova Gorica
Jožica Petan Strahovnik, dr. med. radiologija Bolnišnica Topolšica Ravne na Koroškem
dr. Maja Podkrajšek, dr. med. radiologija HIPOKRAT STORITVE IN SVETOVANJE D.O.O. - SPECIALISTIČNA ULTRAZVOČNA AMBULANTA Ljubljana
izr. prof. dr. Igor Kocijančič, dr. med. radiologija MEDICOINTERNA, medicinske storitve in svetovanje, d.o.o. Ljubljana
Dušan Ačkun, dr. med. radiologija MEDILAB radiološki diagnostični center d.o.o., Ljubljana Ljubljana
dr. Matej Vrabec, dr. med., spec. radiologija MEDILAB radiološki diagnostični center d.o.o., Ljubljana Ljubljana
Nina Boc, dr. med. radiologija Onkološki inštitut Ljubljana Ljubljana
znan. sod. doc. dr. Maja Marolt Mušič, dr. med., spec. radiologija Onkološki inštitut Ljubljana Ljubljana
Andrej Wogrin, dr. med., spec. radiologija Onkološki inštitut Ljubljana Ljubljana
Saša Marušič, dr. med. radiologija Onkološki inštitut Ljubljana Ljubljana
asist. mag. Kristijana Hertl, dr. med. radiologija Onkološki inštitut Ljubljana Ljubljana
Ksenija Vuković, dr. med. radiologija Sanabilis d.o.o. Maribor
Beno Repe, dr. med. radiologija SB dr. Franca Derganca Nova Gorica Radiološki oddelek Nova Gorica
prim. asist. Branko Cvetičanin, dr. med. radiologija SB Izola Koper
mag. Mojca Tomažič, dr. med. radiologija SB Izola Koper
prim. doc. dr. Marija Šantl Letonja, dr. med. radiologija SB Murska Sobota Murska Sobota
Marta Zebič Šinkovec, dr. med., spec. radiologija SB Murska Sobota Murska Sobota
Aleksander Kisilak, dr. med. radiologija SB Murska Sobota Murska Sobota
Tanja Šubic, dr. med., spec. radiologija SB Novo mesto Novo mesto
dr. Matej Vrabec, dr. med., spec. radiologija SB Slovenj Gradec Ravne na Koroškem
doc. dr. Miran Jeromel, dr. med., spec. radiologija SB Slovenj Gradec Ravne na Koroškem
doc. dr. Domen Plut, dr. med. radiologija UKC Ljubljana Ljubljana
Vanja Soprenić radiologija UKC Ljubljana Ljubljana
Peter Slak, dr. med. radiologija UKC Ljubljana Ljubljana
prof. dr. Vladka Salapura, dr. med. radiologija UKC Ljubljana Klinični inštitut za radiologijo Ljubljana
izr. prof. dr. Dimitrij Kuhelj, dr. med. radiologija UKC Ljubljana Klinični inštitut za radiologijo Ljubljana
Rok Zbačnik, dr. med. radiologija UKC Ljubljana Klinični inštitut za radiologijo Ljubljana
Špela Štupar, dr. med. radiologija UKC Ljubljana Klinični inštitut za radiologijo Ljubljana
prof. dr. Katarina Šurlan Popović, dr. med. radiologija UKC Ljubljana Klinični inštitut za radiologijo Ljubljana
Tina Vipotnik Vesnaver, dr. med. radiologija UKC Ljubljana Klinični inštitut za radiologijo Ljubljana
Alja Longo, dr. med. radiologija UKC Ljubljana Klinični inštitut za radiologijo Ljubljana
doc. Jernej Avsenik, dr. med. radiologija UKC Ljubljana Klinični inštitut za radiologijo Ljubljana
doc. dr. Žiga Snoj, dr. med. radiologija UKC Ljubljana Klinični inštitut za radiologijo Ljubljana
Barbara Rus Gadžijev, dr. med. radiologija UKC Ljubljana Klinični inštitut za radiologijo Ljubljana
izr. prof. dr. Dimitrij Kuhelj, dr. med. radiologija UKC Ljubljana Klinični inštitut za radiologijo Ljubljana
prof. dr. Vladka Salapura, dr. med. radiologija UKC Ljubljana Klinični inštitut za radiologijo Ljubljana
Ana Katarina Limpel Novak, dr. med., spec. radiologija UKC Ljubljana Klinični inštitut za radiologijo Ljubljana
Miha Štabuc, dr. med. radiologija UKC Ljubljana Klinični inštitut za radiologijo Ljubljana
Rok Dežman, dr. med. radiologija UKC Ljubljana Klinični inštitut za radiologijo Ljubljana
Milenko Stanković, dr. med. radiologija UKC Ljubljana Klinični inštitut za radiologijo Ljubljana
Tadeja Poropat Flerin, dr. med., spec. radiologija UKC Ljubljana Klinični inštitut za radiologijo Ljubljana
izr. prof. dr. Peter Popović, dr. med. radiologija UKC Ljubljana Klinični inštitut za radiologijo Ljubljana
prim. Tomaž Ključevšek, dr. med. radiologija UKC Ljubljana Klinični inštitut za radiologijo Ljubljana
prof. dr. Damjana Ključevšek, dr. med. radiologija UKC Ljubljana Pediatrična klinika Ljubljana
asist. Slavojka Ponorac, dr. med. radiologija UKC Ljubljana Pediatrična klinika Služba za radiologijo Ljubljana
asist. Mirjana Brvar, dr. med. radiologija UKC Maribor Maribor
asist. mag. Sabina Vadnjal Đonlagić, dr. med. radiologija UKC Maribor Maribor
dr. Maja Podkrajšek, dr. med. radiologija UKC Maribor Maribor
izr. prof. dr. Mitja Rupreht, dr. med. radiologija UKC Maribor Maribor
dr. Milka Kljaić Dujić, dr. med. radiologija UKC Maribor Maribor
asist. dr. Silva Breznik, dr. med., spec., EBIR radiologija UKC Maribor Maribor
asist. dr. Jernej Lučev, dr. med., EBIR radiologija UKC Maribor Maribor
Aleš Slanič, dr. med. radiologija UKC Maribor Maribor
Maja Pirnat, dr. med. radiologija UKC Maribor Maribor
Tomaž Frangež, dr. med. radiologija UKC Maribor Maribor
Primož Caf, dr. med. radiologija UKC Maribor Radiološki oddelek Maribor
Beno Polanec, dr. med. radiologija UKC Maribor Radiološki oddelek Maribor
asist. mag. Igor Požek, dr. med. radiologija Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Kranj
prim. Rok Cesar, dr. med. radiologija Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Kranj
Peter Slak, dr. med. radiologija Zdravstveni dom Novo mesto Novo mesto
Dean Sinožić, dr. med. revmatologija SB Celje Oddelek za angiologijo, endokrinologijo in revmatologijo Celje
doc. dr. Alojzija Hočevar, dr. med. revmatologija UKC Ljubljana Bolnišnica dr. Petra Držaja KO za revmatologijo Ljubljana
doc. dr. Žiga Rotar, dr. med. revmatologija UKC Ljubljana Bolnišnica dr. Petra Držaja KO za revmatologijo Ljubljana
dr. Aleš Ambrožič, dr. med. revmatologija UKC Ljubljana Bolnišnica dr. Petra Držaja KO za revmatologijo Ljubljana
doc. dr. Katja Perdan Pirkmajer, dr. med. revmatologija UKC Ljubljana Bolnišnica dr. Petra Držaja KO za revmatologijo Ljubljana
prof. dr. Sonja Praprotnik, dr. med. revmatologija UKC Ljubljana Interna klinika KO za revmatologijo Ljubljana
dr. Nataša Gašperšič, dr. med. revmatologija UKC Ljubljana Interna klinika KO za revmatologijo Ljubljana
prim. doc. dr. sc., Republika Hrvaška, Iztok Holc, dr. med. revmatologija UKC Maribor Maribor
dr. Peter Kadiš, dr. med. sodna medicina SB Slovenj Gradec Ravne na Koroškem
dr. Peter Kadiš, dr. med. sodna medicina UKC Maribor Maribor
asist. Jezerka Inkret, dr. med. sodna medicina Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta Inštitut za sodno medicino Ljubljana
asist. dr. Gregor Haring, dr. med. sodna medicina Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta Inštitut za sodno medicino Ljubljana
doc. dr. Armin Alibegović, dr. med. sodna medicina Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta Inštitut za sodno medicino Ljubljana
izr. prof. dr. Tomaž Zupanc, dr. med. sodna medicina Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta Inštitut za sodno medicino Ljubljana
Aleš Fabjan, dr. med. splošna kirurgija Center za športne poškodbe MEDOSS A, Aleš Fabjan, s.p. Kranj
prim. Valentin Sojar, dr. med. splošna kirurgija IATROS - DR. KOŠOROK d.o.o. Ljubljana
mag. Marko Bitenc, dr. med. splošna kirurgija KIRURGIJA BITENC, specialistična zdravstvena dejavnost, d.o.o. Ljubljana
Franc Vindišar, dr. med. splošna kirurgija Kirurški sanatorij Rožna dolina d.o.o Ljubljana
dr. Gašper Pilko, dr. med. splošna kirurgija Onkološki inštitut Ljubljana Ljubljana
asist. dr. Nebojša Glumac, dr. med. splošna kirurgija Onkološki inštitut Ljubljana Ljubljana
doc. dr. Rok Petrič, dr. med., spec. splošna kirurgija Onkološki inštitut Ljubljana Ljubljana
Marko Novak, dr. med. splošna kirurgija Onkološki inštitut Ljubljana Ljubljana
dr. Barbara Perić, dr. med. splošna kirurgija Onkološki inštitut Ljubljana Ljubljana
asist. dr. Andraž Perhavec, dr. med. splošna kirurgija Onkološki inštitut Ljubljana Ljubljana
izr. prof. dr. Janez Žgajnar, dr. med. splošna kirurgija Onkološki inštitut Ljubljana Ljubljana
prof. dr. Marko Hočevar, dr. med., spec. splošna kirurgija Onkološki inštitut Ljubljana Ljubljana
dr. Erik Brecelj, dr. med. splošna kirurgija Onkološki inštitut Ljubljana Ljubljana
Romi Cencelj Arnež, dr. med. splošna kirurgija Onkološki inštitut Ljubljana Ljubljana
Domen Slapnik, dr. med. splošna kirurgija SB Celje Celje
asist. mag. Igor Černi, dr. med. splošna kirurgija SB Celje Oddelek za spl. in abdominalno kirurgijo Celje
Tomo Šibli, dr. med. splošna kirurgija SB Celje Oddelek za žilno kirurgijo Celje
Nevenka Praznik, dr. med. splošna kirurgija SB Celje Oddelek za žilno kirurgijo Celje
Slaviša Mihaljević, dr. med. splošna kirurgija SB Celje Travmatološki oddelek Celje
asist. dr. Drago Brilej, dr. med. splošna kirurgija SB Celje Travmatološki oddelek Celje
asist. dr. Drago Brilej, dr. med. splošna kirurgija SB Celje Travmatološki oddelek Celje
prim. asist. dr. Igor Dolenc, dr. med. splošna kirurgija SB dr. Franca Derganca Nova Gorica Nova Gorica
prim. doc. dr. Teodor Pevec, dr. med., spec., svet. splošna kirurgija SB dr. Jožeta Potrča Ptuj Maribor
Mihael Majerič, dr. med. splošna kirurgija SB dr. Jožeta Potrča Ptuj Maribor
Zoran Koren, dr. med. splošna kirurgija SB dr. Jožeta Potrča Ptuj Maribor
doc. dr. Mladen Gasparini, dr. med. splošna kirurgija SB Izola Koper
asist. Tomaž Jakomin, dr. med. splošna kirurgija SB Izola Koper
Peter Golob, dr. med. splošna kirurgija SB Izola Koper
Primož Praček, dr. med., spec. splošna kirurgija SB Izola Koper
Simon Ralca, dr. med. splošna kirurgija SB Izola Oddelek za kirurgijo Koper
prim. Janez Pšenica Manfredo, dr. med., spec. splošna kirurgija SB Jesenice Kranj
Anja Jovanovič Kunstelj, dr. med. splošna kirurgija SB Jesenice Kranj
Petra Rupar, dr. med. splošna kirurgija SB Jesenice Kranj
Mihael Kovač, dr. med. splošna kirurgija SB Jesenice Kranj
Aleš Fabjan, dr. med. splošna kirurgija SB Jesenice Kranj
prim. Matej Andoljšek, dr. med. splošna kirurgija SB Jesenice Kranj
dr. sci. med., Republika Srbija, Radenko Koprivica, dr. med. splošna kirurgija SB Murska Sobota Murska Sobota
Katarina Benković Golob, dr. med. splošna kirurgija SB Novo mesto Novo mesto
Petra Gornik, dr. med. splošna kirurgija SB Novo mesto Novo mesto
dr. Peter Kadiš, dr. med. splošna kirurgija SB Slovenj Gradec Ravne na Koroškem
Matej Jezernik, dr. med. splošna kirurgija SB Slovenj Gradec Ravne na Koroškem
Gregor Kunst, dr. med. splošna kirurgija SB Slovenj Gradec Ravne na Koroškem
Marko Rifel, dr. med. splošna kirurgija SB Trbovlje Ljubljana
Andraž Hubad, dr. med. splošna kirurgija UKC Ljubljana Ljubljana
Urška Kogovšek, dr. med. splošna kirurgija UKC Ljubljana Kirurška klinika Ljubljana
prof. dr. Mirko Omejc, dr. med. splošna kirurgija UKC Ljubljana Kirurška klinika KO za abdominalno kirurgijo Ljubljana
doc. dr. Zdravko Štor, dr. med. splošna kirurgija UKC Ljubljana Kirurška klinika KO za abdominalno kirurgijo Ljubljana
izr. prof. dr. Tadeja Pintar, dr. med. splošna kirurgija UKC Ljubljana Kirurška klinika KO za abdominalno kirurgijo Ljubljana
izr. prof. dr. Aleš Tomažič, dr. med. splošna kirurgija UKC Ljubljana Kirurška klinika KO za abdominalno kirurgijo Ljubljana
izr. prof. dr. Blaž Trotovšek, dr. med. splošna kirurgija UKC Ljubljana Kirurška klinika KO za abdominalno kirurgijo Ljubljana
izr. prof. dr. Tadeja Pintar, dr. med. splošna kirurgija UKC Ljubljana Kirurška klinika KO za abdominalno kirurgijo Ljubljana
Mihajlo Đokić, dr. med. splošna kirurgija UKC Ljubljana Kirurška klinika KO za abdominalno kirurgijo Ljubljana
asist. Nadja Alikadić, dr. med. splošna kirurgija UKC Ljubljana Kirurška klinika KO za kirurške okužbe Ljubljana
asist. Igor Čuček, dr. med. splošna kirurgija UKC Ljubljana Kirurška klinika KO za kirurške okužbe Ljubljana
Robert Beden, dr. med. splošna kirurgija UKC Ljubljana Kirurška klinika KO za travmatologijo Ljubljana
prof. dr. Matej Cimerman, dr. med., v. svet. splošna kirurgija UKC Ljubljana Kirurška klinika KO za travmatologijo Ljubljana
izr. prof. dr. Andrej Čretnik, dr. med., svet. splošna kirurgija UKC Maribor Maribor
izr. prof. Bojan Krebs, dr. med. splošna kirurgija UKC Maribor Maribor
prim. Gorazd Košir, dr. med., spec. splošna kirurgija UKC Maribor Maribor
prim. prof. dr. Stojan Potrč, dr. med., spec. splošna kirurgija UKC Maribor Maribor
dr. Peter Kadiš, dr. med. splošna kirurgija UKC Maribor Maribor
Barbara Štirn, dr. med. splošna kirurgija UKC Maribor Maribor
Božidar Mrđa, dr. med. splošna kirurgija UKC Maribor Maribor
doc. dr. Árpád Ivánecz, dr. med. splošna kirurgija UKC Maribor Maribor
Vid Pivec, dr. med. splošna kirurgija UKC Maribor Maribor
Urška Gajšek, dr. med. splošna kirurgija UKC Maribor Klinika za kirurgijo Klinični oddelek za abdominalno in splošno kirurgijo Maribor
mag. Marko Bitenc, dr. med. torakalna kirurgija KIRURGIJA BITENC, specialistična zdravstvena dejavnost, d.o.o. Ljubljana
znan. sod. doc. dr. Tomaž Štupnik, dr. med., spec. torakalna kirurgija UKC Ljubljana Kirurška klinika KO za torakalno kirurgijo Ljubljana
doc. dr. Matevž Srpčič, dr. med., spec. torakalna kirurgija UKC Ljubljana Kirurška klinika KO za torakalno kirurgijo Ljubljana
prof. dr. Anton Crnjac, dr. med. torakalna kirurgija UKC Maribor Maribor
asist. Damjan Vidovič, dr. med., spec. torakalna kirurgija UKC Maribor Maribor
prim. mag. Bojan Veingerl, dr. med., spec. torakalna kirurgija UKC Maribor Maribor
Goran Gačevski, dr. med. torakalna kirurgija UKC Maribor Klinika za kirurgijo Odd. za torakalno kirurgijo Maribor
Janja Pajk, dr. med. transfuzijska medicina SB Celje Transfuzijski center Celje
Božislava Majcen Vivod, dr. med., spec. transfuzijska medicina UKC Maribor Maribor
Emilija Krstova Krajnc, dr. med. transfuzijska medicina UKC Maribor Center za transfuzijsko medicino Maribor
prim. Irena Bricl, dr. med. transfuzijska medicina Zavod RS za transfuzijsko medicino Ljubljana
mag. Marko Cukjati, dr. med. transfuzijska medicina Zavod RS za transfuzijsko medicino Ljubljana
Ana Milojković, dr. med. transfuzijska medicina Zavod RS za transfuzijsko medicino Ljubljana
Slavica Stanišić, dr. med., spec. transfuzijska medicina Zavod RS za transfuzijsko medicino Ljubljana
Klara Železnik, dr. med. transfuzijska medicina Zavod RS za transfuzijsko medicino Ljubljana
Ladislav Kovačič, dr. med., spec. travmatologija ARBOR MEA zdravstvena in zobozdravstvena dejavnost d.o.o. Ljubljana
asist. dr. Drago Brilej, dr. med. travmatologija SB Celje Travmatološki oddelek Celje
prof. dr. Radko Komadina, dr. med., svet. travmatologija SB Celje Travmatološki oddelek Celje
prim. doc. dr. Teodor Pevec, dr. med., spec., svet. travmatologija SB dr. Jožeta Potrča Ptuj Maribor
prim. doc. dr. Teodor Pevec, dr. med., spec., svet. travmatologija SB dr. Jožeta Potrča Ptuj Maribor
Peter Golob, dr. med. travmatologija SB Izola Koper
Gregor Ravnikar, dr. med. travmatologija SB Izola Koper
Marko Rifel, dr. med. travmatologija SB Trbovlje Ljubljana
Aleš Fischinger, dr. med. travmatologija UKC Ljubljana Kirurška klinika KO za travmatologijo Ljubljana
Tomo Havliček, dr. med., spec. travmatologija UKC Ljubljana Kirurška klinika KO za travmatologijo Ljubljana
asist. mag. Matej Kastelec, dr. med. travmatologija UKC Ljubljana Kirurška klinika KO za travmatologijo Ljubljana
asist. Marko Macura, dr. med., spec. travmatologija UKC Ljubljana Kirurška klinika KO za travmatologijo Ljubljana
doc. dr. Marko Jug, dr. med., spec. travmatologija UKC Ljubljana Kirurška klinika KO za travmatologijo Ljubljana
doc. dr. Igor Frangež, dr. med., spec., dr. dent. med. travmatologija UKC Ljubljana Kirurška klinika KO za travmatologijo Ljubljana
asist. dr. Tomaž Malovrh, dr. med., spec. travmatologija UKC Ljubljana Kirurška klinika KO za travmatologijo Ljubljana
Katja Štrus, dr. med., spec. travmatologija UKC Ljubljana Kirurška klinika KO za travmatologijo Ljubljana
Mile Majstorović, dr. med., spec. travmatologija UKC Ljubljana Kirurška klinika KO za travmatologijo Ljubljana
Robert Beden, dr. med. travmatologija UKC Ljubljana Kirurška klinika KO za travmatologijo Ljubljana
dr. Matevž Tomaževič, dr. med. travmatologija UKC Ljubljana Kirurška klinika KO za travmatologijo Ljubljana
Tomaž Randl, dr. med. travmatologija UKC Ljubljana Kirurška klinika KO za travmatologijo Ljubljana
doc. dr. Igor Movrin, dr. med., spec. travmatologija UKC Maribor Maribor
izr. prof. dr. Andrej Čretnik, dr. med., svet. travmatologija UKC Maribor Maribor
asist. Mitja Kozic, dr. med., spec. travmatologija UKC Maribor Maribor
asist. Jaka Košar, dr. med., spec. travmatologija UKC Maribor Maribor
prim. dr. Gordana Kalan Živčec, dr. med. urgentna medicina MASTER DOCTOR, zdravstvena dejavnost, d.o.o. Koper
Barbara Vencelj, dr. med., spec. urgentna medicina Osnovno zdravstvo Gorenjske Kranj
Žiga Rok Jensterle, dr. med. urgentna medicina Osnovno zdravstvo Gorenjske ZD Jesenice Kranj
Uroš Lampič, dr. med. urgentna medicina Osnovno zdravstvo Gorenjske ZD Kranj Kranj
Rok Maček, dr. med., spec. urgentna medicina Osnovno zdravstvo Gorenjske ZD Kranj Kranj
Liljana Gantar Žura, dr. med., spec. urgentna medicina Osnovno zdravstvo Gorenjske ZD Kranj Kranj
Domen Veternik, dr. med. urgentna medicina Osnovno zdravstvo Gorenjske ZD Kranj Kranj
asist. Monika Grünfeld Zupan, dr. med. urgentna medicina Osnovno zdravstvo Gorenjske ZD Kranj Kranj
prim. dr. Iztok Tomazin, dr. med. urgentna medicina Osnovno zdravstvo Gorenjske ZD Tržič Kranj
Dejan Kodela, dr. med. urgentna medicina SB dr. Franca Derganca Nova Gorica Nova Gorica
Slaven Bajić, dr. med. urgentna medicina SB Izola Koper
Jelena Vilman, dr. med. urgentna medicina SB Jesenice Kranj
Iva Cestar, dr. med. urgentna medicina UKC Maribor Maribor
Tina Balog Kotnik, dr. med. urgentna medicina UKC Maribor Maribor
Barbara Kit, dr. med. urgentna medicina UKC Maribor Maribor
dr. Gregor Prosen, dr. med., FEBEM urgentna medicina UKC Maribor Maribor
izr. prof. dr. Matej Strnad, dr. med., spec. urgentna medicina UKC Maribor Maribor
Metin Omerović, dr. med. urgentna medicina UKC Maribor Maribor
izr. prof. dr. Matej Strnad, dr. med., spec. urgentna medicina Univerza v Mariboru Medicinska fakulteta Maribor
Stevan Đorđević, dr. med. urgentna medicina Zdravstveni dom Celje Celje
prim. mag. Stanislav Kajba, dr. med., spec. urgentna medicina Zdravstveni dom Celje Celje
mag. Renata Rajapakse, dr. med. urgentna medicina Zdravstveni dom Domžale Ljubljana
Ksenja Kmetič, dr. med., spec. urgentna medicina Zdravstveni dom Domžale Ljubljana
Štefan Mally, dr. med. urgentna medicina Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor Maribor
izr. prof. dr. Matej Strnad, dr. med., spec. urgentna medicina Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor Maribor
dr. Gregor Prosen, dr. med., FEBEM urgentna medicina Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor Maribor
asist. Vesna Borovnik Lesjak, dr. med. urgentna medicina Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor Maribor
Vitka Vujanović, dr. med. urgentna medicina Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor Maribor
Savo Pristovnik, dr. med. urgentna medicina Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor Maribor
Petra Ropič, dr. med. urgentna medicina Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor Maribor
Vida Vrečar, dr. med. urgentna medicina Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor Maribor
Tine Pelcl, dr. med. urgentna medicina Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor Maribor
dr. Petra Klemen, dr. med. urgentna medicina Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor Maribor
Emina Hajdinjak, dr. med. urgentna medicina Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik Ljubljana
Petar Bubnjar, dr. med. urgentna medicina Zdravstveni dom Koper Koper
Matej Rubelli Furman, dr. med. urgentna medicina Zdravstveni dom Koper Koper
Jan Kurinčič, dr. med. urgentna medicina Zdravstveni dom Krško Krško
Jasna Skamen, dr. med. urgentna medicina Zdravstveni dom Laško Celje
Špela Baznik, dr. med. urgentna medicina Zdravstveni dom Ljubljana Ljubljana
Tereza Vidič, dr. med. urgentna medicina Zdravstveni dom Ljubljana Ljubljana
Marija Mateja Škufca Sterle, dr. med., spec. urgentna medicina Zdravstveni dom Ljubljana Splošna nujna medicinska pomoč Ljubljana
Dajna Buić Rerečić, dr. med. urgentna medicina Zdravstveni dom Ljubljana Splošna nujna medicinska pomoč Ljubljana
Lidija Peterlin, dr. med. urgentna medicina Zdravstveni dom Ljubljana Splošna nujna medicinska pomoč Ljubljana
Milan Žnidaršič, dr. med. urgentna medicina Zdravstveni dom Ljubljana Splošna nujna medicinska pomoč Ljubljana
Timotej Šuc, dr. med. urgentna medicina Zdravstveni dom Ljubljana Splošna nujna medicinska pomoč Ljubljana
Dušica Cvitkovič, dr. med. urgentna medicina Zdravstveni dom Ljubljana Splošna nujna medicinska pomoč Ljubljana
Miha Kovač, dr. med. urgentna medicina Zdravstveni dom Ljubljana Splošna nujna medicinska pomoč Ljubljana
prim. Marko Zelinka, dr. med., spec. urgentna medicina Zdravstveni dom Ljubljana Splošna nujna medicinska pomoč Ljubljana
Kristjan Demian Sancin, dr. med. urgentna medicina Zdravstveni dom Ljubljana Splošna nujna medicinska pomoč Ljubljana
Dejan Kodela, dr. med. urgentna medicina Zdravstveni dom Nova Gorica Nova Gorica
Petra Ropič, dr. med. urgentna medicina Zdravstveni dom Slovenska Bistrica Maribor
Jasna Skamen, dr. med. urgentna medicina Zdravstveni dom Šentjur Celje
Tina Balog Kotnik, dr. med. urgentna medicina Zdravstveni dom Trbovlje Ljubljana
Rok Maček, dr. med., spec. urgentna medicina Zdravstveni dom Velenje Ravne na Koroškem
doc. dr. Vesna Homar, dr. med. urgentna medicina Zdravstveni dom Vrhnika Ljubljana
Srđan Mančić, dr. med. urgentna medicina Zdravstveni dom Vrhnika Ljubljana
asist. Borut Gubina, dr. med. urologija Diagnostični center Bled d.o.o. Kranj
Miha Pukl, dr. med. urologija Onkološki inštitut Ljubljana Ljubljana
mag. Klemen Jagodič, dr. med. urologija SB Celje Urološki oddelek Celje
Sandi Poteko, dr. med. urologija SB Celje Urološki oddelek Celje
Boštjan Šutar, dr. med. urologija SB Murska Sobota Murska Sobota
dr. Zoran Krstanoski, dr. med. urologija SB Slovenj Gradec Ravne na Koroškem
prim. dr. Marko Zupančič, dr. med. urologija SB Slovenj Gradec Oddelek za urologijo Ravne na Koroškem
prim. dr. Marko Zupančič, dr. med. urologija Tujina
Igor Sterle, dr. med. urologija UKC Ljubljana Kirurška klinika KO za urologijo Ljubljana
Robert Kordič, dr. med. urologija UKC Ljubljana Kirurška klinika KO za urologijo Ljubljana
izr. prof. dr. Tomaž Smrkolj, dr. med., spec. urologija UKC Ljubljana Kirurška klinika KO za urologijo Ljubljana
asist. Bojan Štrus, dr. med., svet. urologija UKC Ljubljana Kirurška klinika KO za urologijo Ljubljana
asist. Jure Bizjak, dr. med. urologija UKC Ljubljana Kirurška klinika KO za urologijo Ljubljana
doc. dr. Simon Hawlina, dr. med. urologija UKC Ljubljana Kirurška klinika KO za urologijo Ljubljana
prim. doc. dr. Dejan Bratuš, dr. med. urologija UKC Maribor Maribor
Uroš Kacjan, dr. med. urologija UKC Maribor Maribor
asist. Niko Kavčič, dr. med. urologija UKC Maribor Klinika za kirurgijo Odd. za urologijo Maribor
Franc Kramer, dr. med. urologija UKC Maribor Klinika za kirurgijo Odd. za urologijo Maribor
doc. dr. Simon Hawlina, dr. med. urologija Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta Ljubljana
izr. prof. dr. Tomaž Smrkolj, dr. med., spec. urologija Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta Katedra za kirurgijo Ljubljana
Domen Slapnik, dr. med. žilna kirurgija SB Celje Celje
Nevenka Praznik, dr. med. žilna kirurgija SB Celje Oddelek za žilno kirurgijo Celje
dr. Franko Milotić, dr. med. žilna kirurgija SB Celje Oddelek za žilno kirurgijo Celje
Tomo Šibli, dr. med. žilna kirurgija SB Celje Oddelek za žilno kirurgijo Celje
doc. dr. Mladen Gasparini, dr. med. žilna kirurgija SB Izola Koper
Primož Praček, dr. med., spec. žilna kirurgija SB Izola Koper
asist. dr. Matej Makovec, dr. med., spec. žilna kirurgija UKC Maribor Maribor
prof. dr. Vojko Flis, dr. med. žilna kirurgija UKC Maribor Maribor
prof. dr. Vojko Flis, dr. med. žilna kirurgija UKC Maribor, Kadrovska služba Maribor
Specializacija Ime in priimek Status
Abdominalna kirurgija izr. prof. dr. Blaž Trotovšek, dr. med. Koordinator
Abdominalna kirurgija doc. dr. Jan Grosek, dr. med., svet. Namestnik koordinatorja
Alergologija in klinična imunologija (odrasli) prof. dr. Mitja Košnik, dr. med., v. svet. Koordinator
Alergologija in klinična imunologija (odrasli) doc. dr. Mihaela Zidarn, dr. med. Namestnik koordinatorja
Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina doc. dr. Jasmina Markovič Božič, dr. med. Koordinator
Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina Barbara Kosmina Štefančič, dr. med. Namestnik koordinatorja
Dermatovenerologija izr. prof. dr. Igor Bartenjev, dr. med., spec. Koordinator
Dermatovenerologija prim. doc. dr. Tanja Planinšek Ručigaj, dr. med., v. svet. Namestnik koordinatorja
Dermatovenerologija doc. dr. Katarina Trčko, dr. med., spec. Namestnik koordinatorja
Družinska medicina prim. prof. dr. Marija Petek Šter, dr. med. Koordinator
Družinska medicina prim. dr. Andrej Kravos, dr. med. Namestnik koordinatorja
Družinska medicina asist. dr. Eva Cedilnik Gorup, dr. med. Namestnik koordinatorja
Družinska medicina doc. dr. Staša Vodička, dr. med. Namestnik koordinatorja
Družinska medicina prim. dr. Marko Kolšek, dr. med. Namestnik koordinatorja
Fizikalna in rehabilitacijska medicina asist. dr. Zala Kuret, dr. med. Koordinator
Fizikalna in rehabilitacijska medicina doc. dr. Metka Moharić, dr. med., spec. Namestnik koordinatorja
Gastroenterologija asist. Samo Plut, dr. med. Koordinator
Gastroenterologija doc. dr. David Drobne, dr. med. Namestnik koordinatorja
Ginekologija in porodništvo asist. mag. Lili Steblovnik, dr. med., spec. Koordinator
Ginekologija in porodništvo izr. prof. dr. Milan Reljič, dr. med. Namestnik koordinatorja
Ginekologija in porodništvo prof. dr. Ksenija Geršak, dr. med., svet. Namestnik koordinatorja
Hematologija izr. prof. dr. Matjaž Sever, dr. med., spec. Koordinator
Hematologija Irena Umek Bricman, dr. med. Namestnik koordinatorja
Infektologija prof. dr. Bojana Beović, dr. med. Koordinator
Infektologija doc. dr. Mateja Logar, dr. med. Namestnik koordinatorja
Intenzivna medicina asist. Milica Lukić, dr. med. Koordinator
Intenzivna medicina dr. Marko Kmet, dr. med., spec. Namestnik koordinatorja
Interna medicina doc. dr. Peter Radšel, dr. med. Koordinator
Interna medicina mag. Dejan Majc, dr. med. Namestnik koordinatorja
Internistična onkologija Maja Ravnik, dr. med. Koordinator
Internistična onkologija izr. prof. dr. Boštjan Šeruga, dr. med., spec. Namestnik koordinatorja
Javno zdravje asist. mag. Pia Vračko, dr. med. Koordinator
Javno zdravje prof. dr. Vesna Zadnik, dr. med. Namestnik koordinatorja
Kardiologija in vaskularna medicina prof. dr. Igor Zupan, dr. med. Koordinator
Kardiologija in vaskularna medicina prof. dr. Bojan Vrtovec, dr. med. Namestnik koordinatorja
Kardiovaskularna kirurgija izr. prof. dr. Juš Kšela, dr. med. Koordinator
Kardiovaskularna kirurgija izr. prof. dr. Miha Antonič, dr. med. Namestnik koordinatorja
Klinična farmakologija izr. prof. dr. Miran Brvar, dr. med. Koordinator
Klinična genetika mag. Gorazd Rudolf, dr. med., spec. Koordinator
Klinična genetika doc. dr. Marija Volk, dr. med. Namestnik koordinatorja
Klinična mikrobiologija prof. dr. Miroslav Petrovec, dr. med. Koordinator
Klinična mikrobiologija prof. dr. Alojz Ihan, dr. med. Namestnik koordinatorja
Maksilofacialna kirurgija David Vozlič, dr. med., dr. dent. med. Koordinator
Maksilofacialna kirurgija Žiga Kovačič, dr. dent. med. Namestnik koordinatorja
Medicina dela, prometa in športa dr. Andrea Margan, dr. med. Koordinator
Medicina dela, prometa in športa dr. Boris Kopilović, dr. med., spec. Namestnik koordinatorja
Nefrologija Andreja Aleš Rigler, dr. med. Koordinator
Nefrologija izr. prof. dr. Jakob Gubenšek, dr. med. Namestnik koordinatorja
Neonatologija doc. dr. Gregor Nosan, dr. med. Koordinator
Neonatologija Tomaž Križnar, dr. med. Namestnik koordinatorja
Nevrokirurgija asist. dr. Mitja Benedičič, dr. med. Koordinator
Nevrokirurgija Tomaž Šmigoc, dr. med. Namestnik koordinatorja
Nevrologija Igor Rigler, dr. med. Koordinator
Nevrologija izr. prof. dr. Janja Pretnar Oblak, dr. med. Namestnik koordinatorja
Nuklearna medicina prof. dr. Simona Gaberšček, dr. med. Koordinator
Nuklearna medicina izr. prof. dr. Katja Zaletel, dr. med. Namestnik koordinatorja
Oftalmologija izr. prof. dr. Nataša Vidovič Valentinčič, dr. med. Koordinator
Oftalmologija doc. dr. Špela Štunf Pukl, dr. med., spec. Namestnik koordinatorja
Onkologija z radioterapijo izr. prof. dr. Jasna But Hadžić, dr. med. Koordinator
Onkologija z radioterapijo doc. dr. Ivica Ratoša, dr. med. Namestnik koordinatorja
Ortopedska kirurgija doc. dr. Gregor Rečnik, dr. med. Koordinator
Ortopedska kirurgija znan. sod. doc. dr. Klemen Stražar, dr. med. Namestnik koordinatorja
Otorinolaringologija asist. dr. Klemen Jenko, dr. med. Koordinator
Otorinolaringologija doc. dr. Maja Šereg Bahar, dr. med. Namestnik koordinatorja
Otroška in mladostniška psihiatrija izr. prof. dr. Maja Drobnič Radobuljac, dr. med. Koordinator
Otroška in mladostniška psihiatrija izr. prof. dr. Hojka Gregorič Kumperščak, dr. med. Namestnik koordinatorja
Otroška in mladostniška psihiatrija Barbara Plemeniti Tololeski, dr. med. Namestnik koordinatorja
Otroška kirurgija asist. Milena Senica Verbič, dr. med., spec. Koordinator
Otroška kirurgija prim. Diana Gvardijančič, dr. med. Namestnik koordinatorja
Otroška nevrologija doc. dr. Natalija Krajnc, dr. med. Koordinator
Otroška nevrologija doc. dr. Barbara Gnidovec Stražišar, dr. med. Namestnik koordinatorja
Patologija znan. sod. izr. prof. dr. Nika Kojc, dr. med. Koordinator
Patologija prof. dr. Metka Volavšek, dr. med. Namestnik koordinatorja
Pediatrija izr. prof. dr. Nataša Toplak, dr. med., spec. Koordinator
Pediatrija Katja Dejak Gornik, dr. med. Namestnik koordinatorja
Pediatrija izr. prof. dr. Vojko Berce, dr. med. Namestnik koordinatorja
Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija Klemen Rogelj, dr. med., spec. Koordinator
Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija Andrej Lapoša, dr. med. Namestnik koordinatorja
Pnevmologija doc. dr. Matevž Harlander, dr. med. Koordinator
Pnevmologija doc. dr. Sabina Škrgat, dr. med. Namestnik koordinatorja
Psihiatrija izr. prof. dr. Maja Rus Makovec, dr. med., svet. Koordinator
Psihiatrija asist. Jure Koprivšek, dr. med. Namestnik koordinatorja
Radiologija prof. dr. Vladka Salapura, dr. med. Koordinator
Radiologija doc. dr. Domen Plut, dr. med. Namestnik koordinatorja
Revmatologija dr. Aleš Ambrožič, dr. med. Koordinator
Revmatologija doc. dr. Žiga Rotar, dr. med. Namestnik koordinatorja
Sodna medicina doc. dr. Armin Alibegović, dr. med. Koordinator
Sodna medicina asist. dr. Gregor Haring, dr. med. Namestnik koordinatorja
Splošna kirurgija doc. dr. Árpád Ivánecz, dr. med. Koordinator
Splošna kirurgija Andraž Hubad, dr. med. Namestnik koordinatorja
Torakalna kirurgija doc. dr. Matevž Srpčič, dr. med., spec. Koordinator
Torakalna kirurgija znan. sod. doc. dr. Tomaž Štupnik, dr. med., spec. Namestnik koordinatorja
Transfuzijska medicina mag. Marko Cukjati, dr. med. Koordinator
Transfuzijska medicina Slavica Stanišić, dr. med., spec. Namestnik koordinatorja
Travmatologija asist. dr. Tomaž Malovrh, dr. med., spec. Koordinator
Travmatologija Tomo Havliček, dr. med., spec. Namestnik koordinatorja
Urgentna medicina izr. prof. dr. Matej Strnad, dr. med., spec. Koordinator
Urgentna medicina dr. Gregor Prosen, dr. med., FEBEM Namestnik koordinatorja
Urologija izr. prof. dr. Tomaž Smrkolj, dr. med., spec. Koordinator
Urologija prim. doc. dr. Dejan Bratuš, dr. med. Namestnik koordinatorja
Žilna kirurgija doc. dr. Mladen Gasparini, dr. med. Koordinator
Žilna kirurgija dr. Franko Milotić, dr. med. Namestnik koordinatorja
Področje Ime in priimek
diagnostične stroke izr. prof. dr. Dimitrij Kuhelj, dr. med.
družinska medicina prim. dr. Aleksander Stepanović, dr. med.
internistične stroke doc. dr. Mitja Krajnc, dr. med.
kirurške stroke Tomaž Randl, dr. med.
laboratorijske stroke dr. Miha Skvarč, dr. med.
ostala področja prof. dr. Nataša Marčun Varda, dr. med., spec.

Razpis s področja dentalne medicine

Skladno z določili Zakona o zdravniški službi in Pravilnika o vrstah, vsebini, trajanju in poteku specializacij zdravnikov Zdravniška zbornica Slovenije dne 27. 3. 2024 objavlja razpis specializacij s področja dentalne medicine (za posamezne izvajalce in za območje celotne države).

Razpisni rok: 11. 4. 2024.

Pri oddaji vloge bodite pozorni na to, da Mnenja mentorjev predložite na predpisanem obrazcu "Mnenje o kandidatu za prijavo na razpis specializacij s področja dentalne medicine", ki se nahaja spodaj na povezavi "DRUGE INFORMACIJE IN OBRAZCI". 

Prvi javni razpis doktorjev dentalne medicine 2024 za posamezne izvajalce in za območje celotne države

Prvi javni razpis specializacij doktorjev dentalne medicine 2024 za posamezna specialistična področja dentalne medicine z znanim plačnikom

Kandidate obveščamo, da je lahko plačnik specializacije na javnem razpisu z znanim plačnikom izvajalec zdravstvene dejavnosti ali druga pravna ali fizična oseba iz lastnih sredstev. Plačnika specializacije si kandidati najdete sami. 

Vljudno prosimo, da si pred prijavo na razpis specializacij natančno preberete določila razpisa.

Kandidate, ki so zaključili študij dentalne medicine in opravili strokovni izpit, obveščamo, da se lahko prijavijo tudi na naslednje specializacije: javno zdravje, sodna medicina in maksilofacialna kirurgija. Natančnejša navodila, informacije in podatek o tem ali so navedene specializacije razpisane ter število razpisanih mest najdete v razpisnem besedilu »Prvi javni razpis specializacij zdravnikov 2024 za posamezne izvajalce in za območje celotne države ali Prvi javni razpis specializacij zdravnikov 2024 za posamezna specialistična področja z znanim plačnikom«.

Pojasnjujemo, da v skladu s tretjim odstavkom 18. člena Zakona o zdravniški službi minister, pristojen za zdravje, na podlagi predloga petčlanskega odbora za načrtovanje specializacij, ki deluje v okviru Ministrstva za zdravje, za potrebe mreže javne zdravstvene službe določi število posameznih vrst specializacij za območje celotne države oziroma za posamezne izvajalce zdravstvene dejavnosti (tj. celotna tabela, ki je v razpisnem besedilu za posamezne izvajalce in za območje celotne države del poglavja »I. VRSTE IN ŠTEVILO SPECIALIZACIJ«) ter zbornici naloži objavo javnega razpisa. V skladu z veljavno zakonodajo besedilo razpisnega besedila pripravi zbornica, prav tako pa zbornica objavi tudi celoten razpis.

DODATNE INFORMACIJE dobite IZKLJUČNO PO ELEKTRONSKI POŠTI na naslovu: Klara Zupančič do vključno 10. 4. 2024. Prosimo, da v sporočilu navedete, da se vprašanje nanaša na razpis specializacij s področja dentalne medicine.

 

Kandidate, ki ste zbornici sporočili varni elektronski predal (VEP) za vročanje, obveščamo, da vam bo zbornica vsa upravna pisanja (vabila na izbirni postopek, odločbe, sklepe ipd.) vročala na VEP, ki ga beležimo v registru zdravnikov, zato prosimo, da slednjega redno spremljate.

Seznam mentorjev, koordinatorjev in nadzornik kakovosti za specializacije doktorjev dentalne medicine

Ime in priimek Vrsta specializacije Ustanova Območna enota
Bojan Horvat, dr. dent. med. čeljustna in zobna ortopedija ORTOESTETIK družba za zdravstveno dejavnost, nepremičnine, trgovino, posredništvo, finance, gostinstvo in druge storitve Maribor
prof. dr. Maja Ovsenik, dr. dent. med. čeljustna in zobna ortopedija UKC Ljubljana Stomatološka klinika Ljubljana
izr. prof. dr. Jasmina Primožič, dr. dent. med. čeljustna in zobna ortopedija UKC Ljubljana Stomatološka klinika Ljubljana
izr. prof. dr. Martina Drevenšek, dr. dent. med. čeljustna in zobna ortopedija UKC Ljubljana Stomatološka klinika Ljubljana
Alja Plut, dr. dent. med. čeljustna in zobna ortopedija UKC Ljubljana Stomatološka klinika Center za zobno in čeljustno ortopedijo Ljubljana
izr. prof. dr. Jasmina Primožič, dr. dent. med. čeljustna in zobna ortopedija Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta Katedra za čeljustno in zobno ortopedijo Ljubljana
izr. prof. dr. Martina Drevenšek, dr. dent. med. čeljustna in zobna ortopedija Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta Katedra za čeljustno in zobno ortopedijo Ljubljana
Miha Kočar, dr. dent. med., spec. oralna kirurgija IMPLANTOLOŠKA AKADEMIJA, zobozdravstvena dejavnost, d.o.o. Ljubljana
asist. dr. Tadej Peter Dovšak, dr. med., spec., dr. dent. med. oralna kirurgija UKC Ljubljana Kirurška klinika KO za maksilofacialno in oralno kirurgijo Ljubljana
Miha Kočar, dr. dent. med., spec. oralna kirurgija UKC Ljubljana Kirurška klinika KO za maksilofacialno in oralno kirurgijo Ljubljana
prof. dr. Nataša Ihan Hren, dr. med., dr. dent. med. oralna kirurgija UKC Ljubljana Kirurška klinika KO za maksilofacialno in oralno kirurgijo Ljubljana
doc. dr. Andrej Kansky, dr. dent. med. oralna kirurgija UKC Ljubljana Kirurška klinika KO za maksilofacialno in oralno kirurgijo Ljubljana
David Vozlič, dr. med., dr. dent. med. oralna kirurgija UKC Ljubljana Kirurška klinika KO za maksilofacialno in oralno kirurgijo Ljubljana
Žiga Kovačič, dr. dent. med. oralna kirurgija UKC Ljubljana Kirurška klinika KO za maksilofacialno in oralno kirurgijo Ljubljana
asist. Mojca Knez, dr. med., dr. dent. med. oralna kirurgija UKC Ljubljana Kirurška klinika KO za maksilofacialno in oralno kirurgijo Ljubljana
dr. Rok Kosem, dr. dent. med. otroško in preventivno zobozdravstvo UKC Ljubljana Stomatološka klinika Ljubljana
prof. dr. Alenka Pavlič, dr. dent. med. otroško in preventivno zobozdravstvo UKC Ljubljana Stomatološka klinika Ljubljana
asist. dr. Tanja Tomaževič, dr. dent. med. otroško in preventivno zobozdravstvo UKC Ljubljana Stomatološka klinika Center za otroško in preventivno zobozdravstvo Ljubljana
prof. dr. Alenka Pavlič, dr. dent. med. otroško in preventivno zobozdravstvo Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta Katedra za otroško in preventivno zobozdravstvo Ljubljana
izr. prof. dr. Boris Gašpirc, dr. dent. med. parodontologija UKC Ljubljana Ljubljana
doc. dr. Rok Schara, dr. dent. med. parodontologija UKC Ljubljana Stomatološka klinika Ljubljana
izr. prof. dr. Rok Gašperšič, dr. dent. med., spec. parodontologija UKC Ljubljana Stomatološka klinika Ljubljana
doc. dr. Eva Skalerič, dr. dent. med. parodontologija UKC Ljubljana Stomatološka klinika Center za ustne bolezni in parodontologijo Ljubljana
izr. prof. dr. Boris Gašpirc, dr. dent. med. parodontologija Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta Katedra za ustne bolezni in paradontologijo Ljubljana
prof. dr. Peter Jevnikar, dr. dent. med. stomatološka protetika UKC Ljubljana Ljubljana
doc. dr. Milan Kuhar, dr. dent. med. stomatološka protetika UKC Ljubljana Ljubljana
prof. dr. Ksenija Rener Sitar, dr. dent. med. stomatološka protetika UKC Ljubljana Stomatološka klinika Ljubljana
izr. prof. dr. Čedomir Oblak, dr. dent. med., spec. stomatološka protetika UKC Ljubljana Stomatološka klinika Ljubljana
prof. dr. Peter Jevnikar, dr. dent. med. stomatološka protetika Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta Ljubljana
prof. dr. Ksenija Rener Sitar, dr. dent. med. stomatološka protetika Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta Katedra za stomatološko protetiko Ljubljana
doc. dr. Milan Kuhar, dr. dent. med. stomatološka protetika Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta Katedra za stomatološko protetiko Ljubljana
izr. prof. dr. Igor Kopač, dr. dent. med. stomatološka protetika Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta Katedra za stomatološko protetiko Ljubljana
prof. dr. Janja Jan, dr. dent. med. zobne bolezni in endodontija UKC Ljubljana Ljubljana
prof. dr. Aleš Fidler, dr. dent. med. zobne bolezni in endodontija UKC Ljubljana Stomatološka klinika Ljubljana
doc. dr. Iztok Štamfelj, dr. dent. med., spec. zobne bolezni in endodontija UKC Ljubljana Stomatološka klinika Ljubljana
prof. dr. Aleš Fidler, dr. dent. med. zobne bolezni in endodontija Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta Katedra za zobne bolezni in normalno morfologijo zobnega organa Ljubljana
prof. dr. Janja Jan, dr. dent. med. zobne bolezni in endodontija Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta Katedra za zobne bolezni in normalno morfologijo zobnega organa Ljubljana
Specializacija Ime in priimek Status
Čeljustna in zobna ortopedija prof. dr. Maja Ovsenik, dr. dent. med. Koordinator
Čeljustna in zobna ortopedija izr. prof. dr. Martina Drevenšek, dr. dent. med. Namestnik koordinatorja
Oralna kirurgija Miha Kočar, dr. dent. med., spec. Koordinator
Oralna kirurgija asist. Mojca Knez, dr. med., dr. dent. med. Namestnik koordinatorja
Otroško in preventivno zobozdravstvo prof. dr. Alenka Pavlič, dr. dent. med. Koordinator
Otroško in preventivno zobozdravstvo dr. Rok Kosem, dr. dent. med. Namestnik koordinatorja
Parodontologija izr. prof. dr. Boris Gašpirc, dr. dent. med. Koordinator
Parodontologija doc. dr. Rok Schara, dr. dent. med. Namestnik koordinatorja
Stomatološka protetika doc. dr. Milan Kuhar, dr. dent. med. Koordinator
Stomatološka protetika izr. prof. dr. Čedomir Oblak, dr. dent. med., spec. Namestnik koordinatorja
Zobne bolezni in endodontija prof. dr. Aleš Fidler, dr. dent. med. Koordinator
Zobne bolezni in endodontija prof. dr. Janja Jan, dr. dent. med. Namestnik koordinatorja
Področje Ime in priimek
Področje dentalne medicine Boris Egić, dr. dent. med.