Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

1. ALI IMAM KOT SPECIALIZANT PRAVICO DO KRAJŠEGA DELOVNEGA ČASA ZARADI STARŠEVSTVA?

Datum objave: junij 2020

Pravico staršev do krajšega delovnega časa zaradi starševstva, ki tako kot vsem zaposlenim, pripada tudi specializantom, ureja Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki v 50. členu določa, da ima eden od staršev, ki neguje in varuje otroka do tretjega leta starosti, pravico do dela s krajšim delovnim časom od polnega. V nadaljevanju zakon določa, da ima eden od staršev, ki neguje in varuje najmanj dva otroka, pravico do dela s krajšim delovnim časom od polnega do končanega prvega razreda osnovne šole najmlajšega otroka, v skladu s predpisi, ki urejajo osnovno šolo, pri čemer je eno leto izrabe pravice do dela s krajšim delovnim časom od polnega neprenosljivo za vsakega od staršev.

V primeru uveljavljanja pravice do krajšega delovnega časa zaradi starševstva delodajalec delavcu zagotavlja pravico do plače po dejanski delovni obveznosti, Republika Slovenija pa mu zagotavlja do polne delovne obveznosti plačilo prispevkov za socialno varnost od sorazmernega dela minimalne plače.

Krajši delovni čas mora obsegati najmanj polovično tedensko delovno obveznost. 

Delodajalca morate o začetku dela s krajšim delovnim časom od polnega zaradi starševstva obvestiti 30 dni pred nastopom. Prosimo, da o tem čim prej obvestite tudi zbornico.

2. SEM MLADA MAMICA, SPECIALIZANTKA, IN ME ZANIMA, KAKŠNE SO MOJE PRAVICE V ZVEZI Z NOČNIM DELOM IN DEŽURANJEM?

Datum objave: junij 2020

Zakon o delovnih razmerjih pod poglavjem z naslovom Varstvo delavcev zaradi nosečnosti in starševstva izrecno ne prepoveduje ali omejuje opravljanja dežurstva, temveč le opravljanje nadurnega in nočnega dela delavcu, ki neguje otroka, starega do treh let. Nadurno delo ali delo ponoči je v tem primeru dovoljeno le na podlagi predhodnega pisnega soglasja delavca. 

V času nosečnosti in še eno leto po porodu oziroma ves čas, ko doji otroka, delavka ne sme opravljati nadurnega dela ali dela ponoči, če iz ocene tveganja zaradi takega dela izhaja nevarnost za njeno zdravje ali zdravje otroka (185. člen Zakona o delovnih razmerjih).

Pravilnik o vrstah, vsebini, trajanju in poteku specializacij zdravnikov glede vključevanja specializantov v izvajanje dežurstva v 36. členu določa, da se specializant, ki uveljavlja pravice iz starševskega varstva, vključuje v opravljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva s prerazporejanjem rednega delovnega časa tako, da ne opravlja nadurnega in nočnega dela.

V kolikor bi torej dežurstvo potekalo v obliki nadurnega ali nočnega dela, vas vanj brez vašega pisnega soglasja do otrokovega tretjega leta ne smejo vključevati. Ker pa je dežurstvo del programa specializacije, zbornica priporoča, da se to pri mladih mamicah opravlja s prerazporejanjem delovnega časa v popoldansko delo ter z delom ob sobotah in nedeljah po osem ur, kar se jim šteje kot eno dežurstvo. Bistvo opravljanja dežurne službe je namreč, da se specializanti vključujejo v delo urgentnih služb, kjer se srečajo s primeri, s katerimi se sicer v rednem delovnem času ter delu na oddelkih ne, in se tako pripravijo za samostojno opravljanje dežurne službe.