Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Navodila za uporabo mobilne aplikacije mList

Mobilna aplikacija mList je podporna aplikacija e-Lista. Podpira izključno samo vnos in potrjevanje posegov.

Namen aplikacije je, da lahko specializanti, takoj po opravljenem posegu, preko telefona le tega tudi vnesejo.  

Aplikacija je namenjena tudi neposrednim mentorjem, ki lahko nove posege tako lažje in hitreje potrdijo ali zavrnejo.

mList si lahko naložite preko trgovine Google Play in AppStore, v aplikacijo pa se vpišete z enakimi podatki, kot jih uporabljate za vpis v spletno aplikacijo eList. Podatki v mobilni aplikaciji mList in spletni aplikaciji eList so sinhronizirani.

mList – navodila za uporabo – specializanti (.pdf)


Prenesi PDF

mList - navodila za uporabo – neposredni mentorji (.pdf)


Prenesi PDF


Navodila za uporabo aplikacije mList

1. Prijava v aplikacijo

Uporabnik se v aplikacijo prijavi s svojim uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporablja za prijavo v spletno aplikacijo eList. V kolikor želi, ima uporabnik s klikom na check box »Zapomni si me« možnost avtomatske prijave ob naslednjih vstopih v aplikacijo. Aplikacija si bo zapomnila up. ime in geslo, zato bo uporabnik v aplikacijo lahko vstopil samo s klikom na gumb »Prijava.« Za pozabljeno geslo je na voljo funkcija obnovitve gesla s klikom na »Ste pozabili geslo?«


2. Odjava iz aplikacije

Uporabnik se iz aplikacije odjavi tako, da v meniju klikne na tri pikice in iz seznama izbere napis Odjava. Možnost odjave se nahaja tudi pri izboru vloge specializant / Mentor.3. Izbor vloge

V kolikor uporabnik nastopa v vlogah specializanta in neposrednega mentorja hkrati, mora ob vstopu v aplikacijo najprej izbrati eno izmed vlog:

1. SPECIALIZANT (posege pošilja v potrditev) ali

2. NEPOSREDNI MENTOR (potrjuje prejete posege).

V kolikor ima uporabnik zgolj eno vlogo, korak izbora odpade. Specializant pride direktno na seznam svojih posegov, mentor pa na seznam vseh e-listov z nepotrjenimi posegi.

 


Uporaba aplikacije za specializante

1. Seznam posegov

Po prijavi v aplikacijo in morebitnem izboru vloge, se uporabniku prikaže seznam vseh njegovih vnešenih posegov z osnovnimi informacijami:

 • Naziv posega
 • Šifra posega
 • Datum izvedbe posega
 • Obvestilo o številu potrjenih posegov od zadnje prijave v aplikacijo (ikona zvonček in številka potrjenih posegov)

Posegi na seznamu so sortirani po datumu (od starejšega navzdol) in v naslednjem vrstnem redu:

 1. zavrnjeni (Z) se nahajajo na vrhu in so obarvani z rdečo barvo;
 2. nepotrjeni (N) se nahajajo za zavrnjenimi in so označeni z oranžno barvo;
 3. potrjeni (P) se nahajajo za nepotrjenimi in so označeni z zeleno barvo.


2. Pregled seznama – filtri in iskalnik

Uporabnik se lahko pomika navzdol in nazaj gor po seznamu s pomočjo uporabe scroll funkcije. Iskanje je omogočeno preko filtrov in iskalnikov, ki se nahajajo v menijski vrstici.


Filter glede na status:

S klikom na ikono lijaka se odpre okno za izbiro potrjenih, nepotrjenih, zavrnjenih ali vseh posegov. Izbor opravimo s klikom na radio button, ki se znotraj obarva z modro barvo. Po izboru se filter avtomatsko zapre, aplikacija ponudi rezultate za izbran status posega.


Filter po datumu:

S klikom na ikono koledarja se odpre iskalnik po datumu. Aplikacija ponudi prednastavljeno vrednost za obdobje 7 dni (od danes nazaj), vendar se iskanje aktivira šele s klikom na gumb »V redu«. Do takrat kaže vse posege.

Kako iskati po datumu? V polja vnesete iskano obdobje od-do. S klikom na polje od/do se odpre koledar, na katerem izberete želen datum. Izbor obdobja potrdite s klikom na gumb »V redu«. Izbor obdobja izključite s klikom na gumb »prekliči«.


S klikom na gumb ponastavi, vam aplikacija pokaže vse posege in ponudi v ponoven izbor prednastavljeno vrednost za obdobje zadnjih 7 dni.


Iskalnik po delu naziva posega

S klikom na ikono lupe se odpre iskalnik po nazivu po delu naziva posega. Z vnosom črk, iskalnik ponuja ujemajoče rezultate.


3. Vnos posega

Specializant lahko vnese nov poseg s klikom na gumb »Dodaj vnos« (grafično prikazan s plusom) na seznamu posegov, ki ga pripelje na obrazec za vnos posega. Razporeditev polj v obrazcu in njihova funkcionalnost je enaka kot v spletnem eListu:

 • datum posega
 • področje posega
 • poseg/obravnava
 • mesto v ekipi
 • ustanova oz. oddelek v ustanovi
 • neposredni mentor
 • bolnik
 • diagnoza
 • šifra posega/obravnave
 • število posegov
 • opomba
 • datum vnosa

Specializant lahko nov vnos:

 • shrani
 • shrani in kopira
 • prekliče

 

Shranjevanje posega

Po potrditvi vnosa z gumbom »shrani« se poseg takoj zapiše v bazo eList-a. Uporabnika aplikacija opozori, da je vnos uspešno vnešen (modalno okno) in ga postavi nazaj na seznam posegov, neposredni mentor pa istočasno dobi obvestilo o prispelem posegu v potrditev.


Shranjevanje in kopiranje posega

Po potrditvi vnosa z gumbom »shrani in kopiraj« se poseg prav tako takoj zapiše v bazo eList-a in steče obveščanje o uspešnosti vnosa (modalno okno) in v potrjevanje NM. Poleg tega se poseg kopira. Ko uporabnik klikne na gumb shrani in kopiraj, dobi obvestilo, da je poseg uspešno shranjen (modalno okno). S klikom na OK, lahko nadaljuje z vnosom novega posega (predizpolnjen s kopiranimi podatki), originalni (prvotni) pa se zapre.


Preklic posega

Po izbiri gumba »prekliči« se vnos posega prekliče.


4. Pregled in urejanje posega

Uporabnik posamezen poseg lahko pregleda, ureja, kopira ali briše. Katere akcije so na voljo, je odvisno od tega, za kater poseg gre: potrjen (P), nepotrjen (N) ali zavrnjen (Z):

 • nepotrjen poseg (N) se lahko: ureja, kopira in briše
 • potrjen poseg (P) se lahko: kopira
 • zavrnjen poseg (Z) se lahko: ureja in kopira.

Uporabnik lahko akcije vrši na dva načina:

1. S hitrim klikom na naziv posameznega posega vstopi v pregled posameznega posega. Pri pregledu posega so na koncu možne naslednje akcije:

 • Uredi – poseg lahko urejate (N, Z)
 • Kopiraj – poseg lahko kopirate (P, N, Z)
 • Izbriši – poseg lahko izbrišete (N)
 • Prekliči – vrnete se nazaj na pregled seznama (P, N, Z)


2. S klikom na krog, ki vsebuje črko N, P ali Z pred določenim posegom na seznamu vseh posegov, se v krog obarva sivo in prikaže se kljukica. Ob tem se pojavi menijska vrstica z izbiro akcij:

 1. Uredi – vstopite direktno v urejanje posega (N, Z)
 2. Izbriši – poseg lahko izbrišete (N)
 3. Kopiraj – poseg lahko kopirate (P, N, Z)


Pomembno:
potrjenih ali zavrnjenih posegov ni možno brisati. Zato gumb in ikona za brisanje pri teh posegih nista na voljo. Specializant lahko ureja poseg, dokler ga neposredni mentor ne potrdi. Neposredni mentor vedno vidi le zadnjo verzijo posega. Ko je poseg potrjen, ga specializant lahko samo kopira. Specializant lahko ureja tudi zavrnjen poseg, ne more pa ga brisati.

V kolikor želite nepotrjen ali zavrnjen poseg urediti vstopite v urejanje dotičnega posega in uredite spremembe. S klikom na gumb »shrani« uporabnik dobi obvestilo, da je poseg uspešno urejen (modalno okno).

Pri urejanju se datum vnosa posodobi na datum (zadnje) spremembe. V kolikor želite nepotrjen ali zavrnjen poseg urediti in ga nato kopirati, vstopite v urejanje dotičnega posega in uredite spremembe. Nato kliknete na gumb »shrani in kopiraj«. Spremembe se zabeležijo v bazo eLista, izvede se tudi kopiranje spremenjenega posega. Ko uporabnik klikne na gumb "shrani in kopiraj", dobi obvestilo, da je poseg uspešno urejeno (modalno okno). S klikom na »v redu«, lahko nadaljuje z vnosom novega posega (predizpolnjen s kopiranimi podatki), originalni (prvotni) pa se zapre.

5. Zavrnjen poseg

V kolikor neposredni mentor zavrne poseg specializanta, slednji dobi obrazložitev zavrnitve v besedilnem polju na vrhu posega. Hkrati se mu na seznamu grafično prikaže poseg kot zavrnjen (rdeče barve, Z). Zavrnjen poseg lahko specializant:

 • Uredi – vstopi v urejanje posega ali
 • kopira.

Iz pregleda posega izstopi s klikom na gumb »prekliči«.


6. Obvestilo o potrjenem posegu

Obvestilo o številu potrjenih posegov od zadnje prijave specializanta v aplikacijo se nahaja v menijski vrstici na seznamu vseh posegov (iokna zvonček). Hkrati se na seznamu specializanta potrjen poseg grafično prikaže kot potrjen (zelene barve, P)


7. Obvestila

Obvestila so po defaultu vklopljena, uporabniki jih lahko ročno izklopijo na svojem telefonu. Aplikacija prikazuje obvestila uporabnikom izven svojega uporabniškega vmesnika. Obvestila se prikazujejo v pisni obliki na zaklenjenem zaslonu ter na ikoni aplikacije kot število potrjenih vsebin (v primeru da verzija operacijskega sistema to podpira). Prikazujejo se obvestila o številu potrjenih posegov od zadnje prijave v aplikacijo za specializanta.


Uporaba aplikacije za neposredne mentorje

1. Seznam eListov

Neposredni mentor vstopi na seznam vseh eListov, na katerih še ni potrdil vseh zapisov. Seznam vsebuje informacije o specializantu in specializaciji. Uporabnik se lahko pomika navzdol in nazaj gor po seznamu z uporabo scroll funkcije. S klikom na vrstico uporabnik izbere posamezen eList in vstopi v seznam nepotrjenih posegov za izbran eList.

V primeru večih eListov, lahko neposedni mentor uporabi iskalnik po imenu in/ali priimku specializanta ter nazivu specializacije.


Iskalnik po imenu in/ali priimku specializanta ter nazivu specializacije

S klikom na lupo se odpre iskalnik s pomočjo katerega lahko iščejo po imenu in/ali priimku ter nazivu specializacije


Obvestila

Na seznamu se v menijski vrstici prikazuje obvestilo o številu prejetih posegov v potrditev: seštevek vseh nepotrjenih posegov.


2. Pregled nepotrjenih posegov znotraj posameznega eLista

Po izboru eList-a (s klikom na izbran eList) se prikaže seznam vseh posegov določenega specializanta, na katerih je uporabnik določen kot neposredni mentor. Seznam vsebuje datum izvedbe posega ter naziv posega (podobno kot prikaz posegov specializanta). Uporabnik se lahko pomika navzdol in nazaj gor po seznamu.

Posege lahko uporabnik išče po delu naziva posega.


3. Pregled in potrjevanje posameznega posega

S klikom na posamezen poseg neposredni mentor vstopi v izbran poseg, ki je po formi enak kot v spletnem eListu (z namenom pregleda posega). NM lahko poseg:

 • potrdi
 • zavrne
 • prekliče


Potrditev posega

Po potrditvi posega z gumbom »potrdi« se potrditev takoj zapiše v bazo eList-a. Uporabnika aplikacija opozori, da je poseg uspešno potrjen in ga postavi nazaj na seznam nepotrjenih posegov (potrjeni niso več na seznamu), specializant pa istočasno dobi obvestilo o potrditvi.


Zavrnitev posega

Po zavrnitvi posega z gumbom »zavrni« se odpre okno za vnos obrazložitve zavrnitve. Neposredni mentor nato lahko:

1. Potrdi razlog

Neposredni mentor dobi obvestilo o uspešno zavrnjenem posegu. To se zapiše v bazo in neposredni mentor pride nazaj na seznam vseh nepotrjenih posegov posameznega specializanta.

2. Prekliče razlog

Neposredni mentor pride nazaj na pregled posega.


4. Navodila

V aplikaciji ima uporabnik možnost dostopa do hitrih navodil za uporabo aplikacije. Dosto do navodil je preko menijske vrstice, kjer klikne na tri pikice in iz seznama izbere napis Navodila.


5. Obvestila

Obvestila so po defaultu vklopljena, uporabniki jih lahko ročno izklopijo na svojem telefonu. Aplikacija prikazuje obvestila uporabnikom izven svojega uporabniškega vmesnika. Obvestila se prikazujejo v pisni obliki na zaklenjenem zaslonu ter na ikoni aplikacije kot število nepotrjenih vsebin (v primeru da verzija operacijskega sistema to podpira). Prikazujejo se naslednja obvestila: skupno število vseh posegov za potrjevanje za neposrednega mentorja.