Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Zbornica je vzpostavila dodatno pot komunikacije s svojimi člani in sicer e-poslovanje.

S tem omogočamo svojim obstoječim ter bodočim članom v upravnih postopkih e-oddajo in e-vročanje dokumentov preko varnega elektronskega predala – VEP.

Odprtje predala je brezplačno.

Pošiljanje pošte (v primeru zahteve po R ali AR se obračuna po ceniku, ki je mnogo ugodnejši kot pri pošiljanju fizične pošte preko Pošte Slovenije). Cenik

V navadni korespondenci (ni upravni postopek) člani še vedno pošiljajo svojo pošto tudi preko navadne e-pošte.

Kaj je varen elektronski predal - VEP?

VEP je elektronski naslov uporabnika v informacijskem sistemu za varno elektronsko vročanje, ki ga upravlja izvajalec storitev varnega elektronskega vročanja. V zborničnem primeru sta to podjetje EIUS (omogoča vročanje in pošiljanje dokumentov) in po novem tudi eUprava (omogoča vročanje dokumentov).  

Pogoj za e – poslovanje je, da imata obe stranki, tako pošiljatelj kot prejemnik, odprt VEP.

NOVO - POVEZAVA Z Moja eUprava - vročanje dokumentov

Kaj mora član storiti, da lahko vzpostavi e-poslovanje?

 

Člani, ki se boste vključili v e-poslovanje z Zbornico (ali katerimkoli drugim subjektom) morate:

 1. imeti kvalificirano digitalno potrdilo, v kolikor pa ga še nimate, ga lahko brezplačno pridobite. Na portalu e-uprave je dostopna Vloga SIGEN-CA, ki jo izpolnijo in odnesejo na najbližjo upravno enoto.
 2. vzpostaviti VEP na spletni strani:

    - https://vep.si/ po navodilih za registracijo, ki so dostopna na njihovi strani. Za pomoč pri registraciji se lahko obrnete: pisarna@eius.si ali na tel. št.: 01 426 53 76.

     - eUprava po navodilih za registracijo, ki so dostopna na njihovi strani. Za pomoč pri registraciji se lahko obrnete: ekc@gov.si ali na tel. št.: 080 2002 (pon.- petek: 8.00-22.00)

   3. vnesti svoj VEP naslov v profil člana na spletni strani ZZS pod razdelek »Splošni podatki – E-poslovanje«.

V primeru težav pri vstopu v intranet, dodelitev uporabniškega imena in gesla se le te sporočite na: Podpora.

 

profil-vep

 

Člani, ki bodo vnesli svoj VEP naslov, bodo na ta naslov prejemali upravne dokumente, ki jih zbornica naslavlja na svoje člane (odločbe, sklepe ter drugo dokumentacijo), sami pa po tej poti oddajali vloge ali druge dokumente po upravnem postopku naslovljene na ZZS. O prejeti pošiljki v VEP bodo člani obveščeni na elektronsko pošto, ki jo bodo navedli ob registraciji VEP-a.

NOVO - Kako deluje Moja eUprava?

Po odprtju računa in aktivaciji poštnega predala na Moji eUpravi, boste  prejemali zbornično pošto na vaš e-naslov predala, ki ste ga prijavili ob registraciji ter ga vpisali v svojem profilu na zbornični spletni strani. Vročena pošta se nahaja v razdelku "Vročene pošiljke".

 
Slika 3: Vročene pošiljke na Moja eUprava

 


Kako deluje VEP - EIUS?

VEP deluje podobno kot drugi predali za elektronsko pošto, le da je to predal za pošiljanje in prejemanje uradne pošte.

 
Slika 1: Primer VEP po opravljeni registraciji

vep1s

Kreiranje pošiljke v VEP:

S klikom na »Novosporočilo« se odpre obrazec za vnos – kot elektronska pošta.

Vpiše se:

 • naslovnika: zdravniska.zbornica@vep.si, lahko so le tisti, ki imajo VEP 
 • Zadevo
 • Izbere vrsto pošiljkeVpiše spremno besedilo 
 • Priloži dokumente (datoteke)
 • Odpošlje s klikom na »Pošlji«

Slika 2: Primer VEP sporočila
vep2

Sistem obvešča o dospetju, prevzemu – vročitvi na elektronski naslov, ki ga je član podal ob registraciji VEP-a. Enako sistem obvesti o prispeli pošiljki v VEP. V VEP so vsa sporočila prikazana v mapi »Prejeto«.


POMEMBNO

Da boste o vseh prispelih pošiljkah obveščeni na svoj elektronski naslov, morate v nastavitvah profila nastaviti možnost "Želim obveščanje po elektronski pošti".

Kliknete na ikono svojega profila (Slika 1).

Slika 1: Izbor za Urejanje svojega profila

Kliknete na "Nastavitve predala" (Slika 2).

Slika 2: Nastavitve predala

 

V nastavitvah predala preverite svoj e-poštni naslov in označite možnost "Želim obveščanje po elektronski pošti" (Slika 3)

Slika 3: Označitev možnosti prejemanja obvestil

 Povezave

 • kvalificirano digitalno potrdilo SI-GENCA: Vloga
 • dostop do VEP EIUS strani: https://vep.si/
 • dostop do Moja eUprava
 • navodila za vzpostavitev VEP EIUS: Navodila
 • pomoč uporabnikom pri vzpostavitvi VEP: Podpora VEP
 • dostop do Moja eUprava
 • pomoč uporabnikom pri vzpostavitvi uporabniškega računa Moja eUprava: ekc@gov.si ali na tel. Št.: 080 2002 (pon.- petek: 8.00-22.00)
 • ZZS pomoč uporabnikom članom: Podpora ZZS
 • VEP ZZS (za uporabnike VEP predalov): zdravniska.zbornica@vep.si

Prednosti e-poslovanja

 • Večja varnost komunikacije pri prenosu dokumentacije;
 • Hitrejše in enostavnejše komuniciranje;
 • Cenovno ugodnejša poštna storitev, saj so cene pošiljk precej nižje kot fizična pošta;
 • Predvsem pa skrb za okolje.

Zakonska podlaga e-poslovanja

Glede postopkov, ki jih zbornica vodi na podlagi 71. člena Zakona o zdravniški službi vodi kot javno pooblastilo (vpis v register, pripravništvo, sekundariat, specializacije, …), Zakon o splošnem upravnem postopku (v nadaljnjem besedilu: ZUP) v prvem in drugem odstavku 63. člena določa:

»(1) Z vlogami so mišljene zahteve, predlogi, prijave, prošnje, pritožbe, ugovori in druga dejanja, s katerimi se posamezniki ali pravne osebe oziroma organizacije obračajo na organe.

 (2) Vloga se lahko vloži v pisni obliki. Pisna vloga je vloga, ki je napisana ali natisnjena in lastnoročno podpisana (vloga v fizični obliki), ali vloga, ki je v elektronski obliki in je podpisana z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom. Pisna vloga se praviloma izroči neposredno organu, pošlje po pošti, po elektronski poti ali preko osebe, ki opravlja posredovanje vlog kot svojo dejavnost (poslovni ponudnik). Vloga v elektronski obliki se vloži tako, da se pošlje po elektronski poti informacijskemu sistemu organa ali enotnemu informacijskemu sistemu za sprejem vlog, vročanje in obveščanje. Informacijski sistem vložniku samodejno potrdi prejem vloge

ZUP omogoča stranki, da vlogo vloži zgolj v fizični obliki ali v elektronski obliki, ki se pošlje preko informacijskega sistema organa. Vloge, ki bi bila poslana preko navadne elektronske pošte, ZUP ne omogoča (enako tudi Zakon o pravdnem postopku in Zakon o kazenskem postopku), zato člane pozivamo, da za pošiljanje vlog, dopisov in odgovorov v upravnih zadevah v čim večji meri uporabijo VEP in tako nadomestijo fizično pošiljanje, ter tako tudi sami pripomorejo k okolju prijaznejšemu poslovanju zbornice.

Člani lahko na zbornico preko VEP naslovijo tudi druge vloge, katerih elektronski obrazec še ni pripravljen, odgovorijo na različne dokumente, ki jih prejmejo s strani zbornice (npr. se opredelijo do izvedenskega mnenja, podajo pritožbo zoper odločbo o specializaciji, …) in pošljejo druge dokumente naslovljene na zbornico (tudi v zadevah, ki nimajo narave upravnega postopka).