Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Splošni pogoji prijave na dogodek ZZS in plačilo kotizacije zanj prek spleta

Splošne informacije

Spletni portal za prijavo na dogodek ter plačilo kotizacije zanj (www.zdravniskazbornica.si in www.domusmedica.si) upravlja Zdravniška zbornica Slovenija (v nadaljevanju: »ZZS« ali »mi«), Dunajska cesta 162, 1000 Ljubljana, Slovenija, ID-številka za DDV: SI57635773, MŠ: 5572681000.

Strežniško podporo za nemoteno delovanje spletnega portala in prodaje zagotavlja Zdravniška zbornica Slovenije ( www.zdravniskazbornica.si). Občutljivi podatki se prenašajo po varni povezavi SSL – secure socket layer, ki omogoča varno spletno plačevanje. Plačevanje s plačilnimi in kreditnimi karticami poteka prek sistema WSPay. Potrdila o nakupu so posredovana na s strani kupca navedeni elektronski naslov.

Prijava na dogodek je možna najkasneje en dan pred dogodkom, razen v primeru, da je izrecno določeno drugače. Če je kupec član ZZS, opravi nakup preko prijave na spletni stran www.zdravniskazbornica.si z uporabo uporabniškega imena in gesla. Če kupec ni član ZZS, opravi nakup preko prijave na spletni strani www.zdravniskazbornica.si z vpisom zahtevanih podatkov.

Ob prijavi na spletni strani www.zdravniskazbornica.si, mora kupec navesti naslednje podatke, ki jih ZZS uporablja izključno za lastne potrebe:

 1. priimek in ime,
 2. ulica in hišna številka,
 3. pošta in kraj,
 4. število dni udeležbe,
 5. podatke o plačniku:
  • naziv plačnika (naslov, kraj, pošta)
  • davčna številka (davčna zavezanost)
  • e-mail o telefonska številka
  • kontaktna oseba
 6. Prijava: e-naslov, privzeti e-naslov.

Ti splošni pogoji poslovanja imajo naravo pogodbe. Kupca zavezujejo splošni pogoji poslovanja, ki so veljavni v trenutku nakupa (oddaje spletnega naročila). ZZS si pridržuje pravico, da splošne pogoje poslovanja spremeni. Za reševanje morebitnih sporov je pristojno sodišče v Ljubljani.


Dostopnost informacij pred sklenitvijo pogodbe

ZZS se zavezuje, da bo kupcu še pred sklenitvijo pogodbe zagotovil naslednje podatke:

 • glavne značilnosti storitve ali digitalne vsebine v obsegu, ki ustreza nosilcu podatkov in storitvi ali digitalni vsebini,
 • končno ceno storitve ali digitalne vsebine, vključno z davki, ali način izračuna cene, če je zaradi narave storitve ali digitalne vsebine ni mogoče izračunati vnaprej, 
 • informacije o morebitnih dodatnih stroških prevoza, dostave ali pošiljanja ali opozorilo, da taki stroški lahko nastanejo, če jih ni mogoče vnaprej izračunati;
 • plačilne pogoje ter pogoje izvedbe storitve oziroma dobave digitalne vsebine, 
 • informacije o pritožbenem postopku pri podjetju,
 • seznanitev z zakonskim jamstvom za skladnost storitve ali digitalne vsebine,
 • pogojih, rokih in postopku za uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe v skladu s 134., 135. in 136. členom Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-1), 
 • rok, v katerem je mogoče odstopiti od pogodbe in pogojev (opis pravice do odstopa v skladu s 134. členom ZVPot-1 (če potrošnik v skladu s 135. členom ZVPot-1 nima pravice do odstopa, je o tem izrecno obveščen),
 • o možnosti zunajsodnega reševanja sporov in drugih pravnih sredstvih, ki se uporabljajo v ZZS, ter o njihovi dostopnosti. 


Možnosti plačila dogodkov

Pred klikom na plačilo je kupec dolžan skrbno preveriti vse podatke o nakupu (datum in znesek nakupa, naziv dogodka, naziv in naslov plačnika, itd.).

Plačilo dogodka se lahko izvede na naslednje načine:

 • z uporabo kreditne ali plačilne kartice (kartice MasterCard, debetne kartice MasterCard, kartice Visa, debetne kartice Visa in BA Maestro kartice),
 • na blagajni ZZS,
 • z nakazilom po prejetem plačilnem nalogu SEPA.

        logo-wspaylogo-matercard-securecodelogo-verfied-by-visa

logotipi-kartic

Pri plačevanju s kreditnimi karticami je treba poleg osnovnih podatkov na kartici (št. kartice, veljavnosti in CVC-kode) med postopkom plačevanja vpisati tudi druge podatke, ki jih zahteva banka.

Pri plačevanju s kreditnimi/plačilnimi karticami plačevanje poteka na bančni spletni strani. Vse pogoje plačevanja in varnostni protokol določa in izvaja banka.


Preverjanje prisotnosti prijavljenih na dogodke

Prisotnost na dogodkih se preverja preko liste prisotnosti. Za vsak dogodek se izdela lista prisotnosti prijavljenih na dogodek. Vsi udeleženci dogodka morajo svojo prisotnost izkazati z lastnoročnim podpisom na listi prisotnosti. Pri dogodkih, ki potekajo preko videokonference, se lista prisotnosti izdela z izvozom seznama udeležencev. 


Pritožbeni postopek

Pritožbo je mogoče oddati v pisni obliki na elektronski naslov mic@zzs-mcs.si ali s priporočenim pismom na naslov Zdravniška zbornica Slovenije, Dunajska cesta 162, 1000 Ljubljana. V pritožbi je treba navesti kontaktne informacije vlagatelja pritožbe in natančno opisati razloge za pritožbo.

ZZS je v petnajstih dneh po prejemu pritožbe dolžan pritožniku posredovati pisni ali ustni odgovor na posredovano pritožbo.Odstop od prijave

Odjava od dogodka je možna preko povezave na potrditvenem elektronskem sporočilu, ki ga je kupec prejel ob podani prijavi ali, če je član ZZS, preko njegovega profila na spletni strani www.zdravniskazbornica.si pod rubriko »Moje prijave«, do treh dni pred začetkom dogodka. V primeru, da je odjava poslana tri dni pred dogodkom ali kasneje, nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 30% kotizacije, vendar ne manj kot 15,00 EUR. Kupci, ki so kotizacijo plačali s plačilnimi sredstvi, ki omogočajo vračilo na isto plačilno sredstvo, bodo prejeli povrnjeni znesek tako, kot so opravili plačilo.


Odpoved dogodka

Ob odpovedi dogodka je za urejanje nastalih razmer in vračilo kotizacije odgovorna ZZS, ki denar vrne najpozneje v mesecu dni po preteku načrtovanega dogodka. Pri tem ZZS ne odgovarja za nikakršno škodo, ki bi nastala zaradi odpovedi dogodka. Kupci, ki so kotizacijo plačali s plačilnimi sredstvi, ki omogočajo vračilo na isto plačilno sredstvo, bodo prejeli povrnjeni znesek tako, kot so opravili plačilo.

ZZS o spremembah obvešča na svoji spletni strani ter v svojih medijih.Izjava o varovanju osebnih podatkov

Z osebnimi podatki ravnamo odgovorno, skrbno ter skladno s predpisi, veljavnimi v Republiki Sloveniji in Evropski uniji ter internimi akti. Dostop do osebnih podatkov je dovoljen le pooblaščenim zaposlenim in pogodbenim obdelovalcem, v obsegu in z namenom, ki je nujno potreben za nemoteno izvajanje delovnih procesov, zagotavljanje storitev ter izpolnjevanje pravic in obveznosti iz pogodbenih razmerij, sklenjenih s kupcem.

Zbiranje osebnih podatkov

Osebni podatki, ki jih zbiramo so: ime in priimek, kontaktne informacije, ustanova, v okviru katere se kupec prijavlja na dogodek, število dni udeležbe na dogodku, podatki o plačniku (naziv, naslov, davčna številka, tel. številka, e-naslov).

Namen uporabe osebnih podatkov

Osebne podatke, ki jih zbiramo pri spletni prodaji, uporabljamo za delovanje strani in za opravljanje storitev oziroma izvedbo transakcij, ki jih zahtevate ali v katere privolite.

Osebne podatke uporabljamo za:

 • ugotavljanje prisotnosti prijavljenih na dogodku
 • izstavitve računov

Varovanje osebnih podatkov

Izjavljamo, da osebnih podatkov ne bomo posredovali nepooblaščenim tretjim osebam. Osebne podatke lahko posredujemo svojim pogodbenim obdelovalcem ali po zakonski dolžnosti, skladno z veljavnimi predpisi, ki urejajo varovanje osebnih podatkov. Podatki so lahko posredovani tudi pooblaščenim ustanovam, če tako zahteva zakonodaja (kot npr. sodišče).

Vsi pogodbeni obdelovalci z dostopom do osebnih podatkov so zavezani skrbnemu ravnanju z njimi, skladno z veljavno zakonodajo.

Izjavljamo, da uporabljamo različno tehnologijo in postopke za varovanje osebnih podatkov pred nepooblaščenim dostopom, uporabo ali razkritjem. Osebni podatki, ki so posredovani, so shranjeni na strežnikih, do katerih ima dostop samo pooblaščena oseba in so v zavarovanih prostorih. Kadar posredujete občutljive podatke oziroma informacije (npr. številka kreditne kartice) prek interneta, ste preusmerjeni na spletno stran banke ali procesorja za izvajanje plačila, pri katerem se uporablja šifriranje, protokol SSL (Security Socket Layer).Pravice strank

Kupci člani ZZS lahko s svojimi osebnimi podatki in danimi privolitvami v obdelavo osebnih podatkov samostojno upravljate na portalu »Moj profil«, ki je na spletni strani www.zdravniskazbornica.si. Na portalu lahko posameznik spremeni ali popravi svoje osebne podatke in dane privolitve ter prijave na dogodke.


Odgovornost

Informacije, objavljene na spletni strani ZZS, so izključno informativne narave. ZZS ne prevzema nobene odgovornosti, da so te informacije popolne, vsebinsko pravilne in sveže. Fotografije, večmedijske vsebine, dokumenti in opisi ne zagotavljajo lastnosti dogodkov.

Ljubljana, 15. 6. 2023
Zdravniška zbornica Slovenije