Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Novice in obvestila


Pojasnila glede refundacije dodatka za delo v rizičnih razmerah za koncesionarje

29.5.2020
Zdravniška zbornica Slovenije je na podlagi mnenja Ministrstva za javno upravo na Ministrstvo za zdravje naslovila več dopisov, v katerih je ministrstvo pozvala, da pojasni način in postopek uveljavljanja proračunskega financiranja dodatka za delo v rizičnih razmerah.

Preberite več


Zbornica preko MZZ avstrijsko pristojno ministrstvo poziva k odprtju meje ​

27.5.2020
Ob upoštevanju epidemiološke situacije v Republiki Sloveniji in dejstvu, da je tveganje glede epidemije COVID-19 v njej manjše kot v številnih drugih državah, s katerimi je Republika Avstrija že odprla mejo, vas naprošamo, da storite vse, kar je v vaši moči, da bi se meja ponovno odprla.

Preberite več

EM_DAY_BANNER_LINKEDIN_www

Dan urgentne medicine

27.5.2020
Na današnji dan – 27. maja – ne praznujemo le dneva urgentne medicine, temveč prosimo tudi Vlado republike Slovenije in vas vse, da podprete zahtevo za povečanje števila usposobljenih zdravnikov specialistov urgentne medicine, saj bomo le tako v primeru ponovnih pandemij lahko skrbeli za vaše zdravje in varnost.

Preberite več


Veljavnost pogodb o zaposlitvi sekundarijev, pripravnikov in specializantov

22.5.2020
Zdravniška zbornica Slovenije je dne 22. 5. 2020 s strani Ministrstva za zdravje RS prejela tolmačenje petega odstavka 2. člena Odloka o začasnih ukrepih na področju izvajanja sekundariata, pripravništva in specializacije v času epidemije Covid-19 (uradni list RS, št.64/20).

Preberite več


Zdravniška zbornica Slovenije pozvala ZZZS k preklicu pozivov koncesionarjem k predložitvi stroškov opreme

21.5.2020
Zdravniška zbornica Slovenije je dne 21. 5. 2020 pozvala ZZZS, da prekliče pozive koncesionarjem za poročanje o podatkih o dodatnih stroških, ki so povezani z zamejevanjem širjenja bolezni COVID-19.

Preberite več


Odredba o omejitvi določenih pravic zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev je bila preklicana

21.5.2020
Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije je sprejelo Odredbo o prenehanju veljavnosti Odredbe o omejitvi določenih pravic zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev, ki prične veljati 21. 5. 2020.

Preberite več


Obračunavanje dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije in dodatka za delo v rizičnih razmerah pripravnikom, sekundarijem in specializantom

21.5.2020
Zdravniška zbornica Slovenije je dne 20. 5. 2020 s strani Ministrstva za zdravje RS prejela pojasnilo glede obračunavanja dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije in dodatka za delo v rizičnih razmerah pripravnikom, sekundarijem in specializantom.

Preberite več


Predlog za podaljšanje usposabljanja - obvestilo za glavne in nesposredne mentorje

21.5.2020
Glavni in neposredni mentorji lahko predlog za podaljšanje usposabljanja zbornici posredujejo pisno po pošti ali po elektronski poti na naslov: lidija.zupancic@zzs-mcs.si

Preberite več


Refundacija dodatka za delo v rizičnih razmerah koncesionarjev

20.5.2020
Zdravniška zbornica Slovenije je 18. 5. 2020, po več poslanih prošnjah za pojasnilo s strani ministrstva za javno upravo prejela okvirna pojasnila glede načina refundacije dodatka za delo v rizičnih razmerah (11. točka 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor) iz proračuna za koncesionarje.

Preberite več


Stališče Sveta za izobraževanje zdravnikov do mobinga

20.5.2020
Svet za izobraževanje zdravnikov pri Zdravniški zbornici Slovenije stremi k strokovni odličnosti in profesionalizmu na področju izvajanja specializacij ter izobraževanja mladih zdravnikov in verjame v profesionalno ter etično vedenje zdravnikov.

Preberite več


Zbornica ponovno odprta za svoje člane

18.5.2020
Obveščamo vas, da je zbornica 20. 5. 2020, ponovno odprta za svoje člane. Ker je delovanje zbornice še vedno prilagojeno aktualnim razmeram, pozivamo vse, da svoj prihod najavite strokovnemu uslužbencu. ​

Preberite več


Pojasnilo v zvezi z vladnim preklicem epidemije COVID-19

15.5.2020
Vsi odloki in drugi podzakonski predpisi, ki vsebujejo ukrepe v zvezi z omejevanjem ter zajezitvijo virusa SARS-CoV-2, se torej uporabljajo še naprej, dokler vlada ali drug pristojen organ izrecno ne odločita drugače.

Preberite več


Kdo bo (premagal) koga

14.5.2020
Zbornica obžaluje, da je Ministrstvo za zdravje zavzelo stališče, ki močno vpliva na položaj mladih zdravnikov, ki so bili v času izvajanja ukrepov za zajezitev epidemije COVID-19 še posebej izpostavljeni, ter omogoča ponovno poseganje v njihovo usposabljanje.

Preberite več


POMEMBNO obvestilo specializantom

13.5.2020
Zaradi izjemno povečanega obsega dela, ki ga je prinesel sprejem novega Odloka dne 7. 5. 2020 in smo mu priča vse od petka 8. 5. 2020 dalje, telefonska konzultacija z zaposlenimi na Oddelku za specializacije ni mogoča, so pa vsi dosegljivi preko elektronske pošte in odgovarjajo na vaša vprašanja. Za razumevanje se vam iskreno zahvaljujemo.

Preberite več


S 1. junijem 2020 se ponovno pričnejo izvajati strokovni izpiti za poklic zdravnik

12.5.2020
S ponedeljkom, 1. 6. 2020, se ponovno pričnejo izvajati strokovni izpiti za poklic zdravnik. Pisni in ustno/praktični del izpita bosta potekala v prostorih Zdravniške zbornice Slovenije, Dunajska cesta 162, 1000 Ljubljana.

Preberite več


Obvestilo specializantom

12.5.2020
S sprejetjem novega Odloka o začasnih ukrepih na področju izvajanja sekundariata, pripravništva in specializacije v času epidemije COVID-19 dne 7.5.2020, vse specializante vljudno prosimo za razumevanje, saj obdelava in vpis vsake spremembe v register zdravnikov zahteva nekaj dela in časa.

Preberite več


Sporočilo Odbora za pravno-etična vprašanja Zdravniške zbornice Slovenije

12.5.2020
Družbeni mediji, kot so Facebook, Twitter, Instagram, blogi, mreženje in številni ostali, bistveno spreminjajo način komunikacije med ljudmi, saj poenostavljajo in širijo možnost izražanja stališč. Ta sodoben pretok informacij odpira nove razsežnosti tudi v zdravstvenih obravnavah in odnosih med zdravnikom in bolnikom.

Preberite več


Pregled drugega svežnja zakonov za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo

8.5.2020
Za potrebe svojega članstva smo na zbornici oblikovali kratek in jasen pregled ukrepov, ki jih vzpostavljajo najnovejši trije zakoni na področju obvladovanju posledic epidemije COVID-19, ki so stopili v veljavo s 1. 5. 2020.

Preberite več


Bistvene novosti odloka, ki na novo ureja specializacije v času izvajanja ukrepov epidemije COVID-19

8.5.2020
Znova je dovoljeno izvajanje specializacij, če so za to izpolnjeni predpisani pogoji in je to izvedljivo v skladu z vsemi ukrepi za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2. V letu 2020 se izvedeta po en javni razpis specializacij za zdravnike in doktorje dentalne medicine za potrebe mreže javne zdravstvene službe. Več v pregledu novosti.

Preberite več


Sprejet je odlok, ki na novo ureja sekundariat in pripravništvo v času trajanja epidemije COVID-19

8.5.2020
Od dneva uveljavitve odloka dalje je znova dovoljeno izvajanje sekundariata in pripravništva, če so za to izpolnjeni predpisani pogoji. Ponovno bo možno opravljanje strokovnih izpitov. Vse spremembe, ki jih prinaša odlok, si oglejte v pregledu bistvenih novosti.

Preberite več