Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Priznavanje poklicnih kvalifikacij za tujce

V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanju: zdravniki), ki poleg pogojev, določenih z delovnopravnimi in drugimi predpisi, izpolnjujejo še posebne pogoje, določene z Zakonom o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17 in 64/17 – ZZDej-K in 49/18; v nadaljevanju ZZdrS).

Za samostojno opravljanje zdravniške službe mora zdravnik:

  • imeti ustrezno izobrazbo in usposobljenost – kvalifikacijo;
  • biti vpisan v register zdravnikov;
  • imeti zdravniško licenco – dovoljenje za samostojno opravljanje zdravniške službe na določenem strokovnem področju.

Znanje slovenskega jezika pri opravljanju zdravniške službe

Na podlagi 11. člena ZZdrS so vsi zdravniki, ki opravljajo zdravniško službo v Republiki Sloveniji, dolžni uporabljati slovenski jezik.

Zahtevana raven in dokazovanje znanja slovenskega jezika >>>> 

Uvrstitev v postopek priznanja poklicne kvalifikacije v Republiki Sloveniji

Poklicna kvalifikacija je celota poklicne, strokovne oziroma univerzitetne izobrazbe in poklicne usposobljenosti, ki jo je zdravnik pridobil po programih izobraževanja in usposabljanja, na podlagi katerih je pridobil pravico do opravljanja svojega poklica oziroma poklicne dejavnosti. Izkaže se z diplomo, ki potrjuje uspešno dokončano šolanje, oziroma z drugim dokazilom o uspešno zaključeni specializaciji, zajema pa tudi morebitne poklicne izkušnje, pridobljene pri opravljanju poklica.

Nostrifikacija diplome medicinske fakultete

Za priznanje v tujini pridobljene diplome medicinske fakultete je v Republiki Sloveniji pristojno Ministrstvo za zdravje, http://www.mz.gov.si.

Ustavni zakon za izvedbo Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91 in 21/94) v 1. členu določa, da diplome, izdane v republikah nekdanje SFRJ pred 25. 6. 1991, v skladu s tedaj veljavnimi  predpisi s področja vzgoje in izobraževanja veljajo v Republiki Sloveniji brez postopka priznavanja.

Spodaj objavljamo opise postopkov za tuje zdravnike in za zobozdravnike za pridobitev licence v Republiki Sloveniji glede na spodaj navedene pogoje (pridobljena poklicna kvalifikacija v državah EU, tretjih državah ali republikah nekdanje SFRJ pred 25. junijem 1991) in povezave do obrazca za vlogo.  


info točka

Ivana Paradžik,
tel.: 01 307 21 84
e-pošta: ivana.paradzik@zzs-mcs.si

Priznavanje poklicnih kvalifikacij

Več informacij - odpri PDF

57b57e3ec24ee74912dffa31__5

Registracija oz. članstvo

Preberi več