Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Volilna komisija je s sklepom št. 51 sprejela Izvedbena navodila za izvedbo volitev predsednika Zdravniške zbornice Slovenije in poslancev skupščine Zdravniške zbornice Slovenije (v nadaljevanju: Izvedbena navodila). Člane vabimo, da se seznanijo z Izvedbenimi navodili in njihovimi prilogami. V Izvedbenih navodilih je namreč volilna komisija določila, kako volivec izbere način glasovanja z uporabo elektronske tehnologije (v nasprotnem primeru zanj velja glasovanje po pošti), rok, do katerega lahko volivec izbere način glasovanja, tehnične pogoje, ki jih je treba izpolnjevati za izbiro glasovanja z uporabo elektronske tehnologije, uro zaključka glasovanja in uredila druga izvedbena vprašanja glede poteka volitev. Celotno besedilo Izvedbenih navodil in njihovih prilog je dostopno na:

Izvedbena navodila volilne komisije - novica

NOVOST - MOŽNOST UDELEŽBE ELEKTRONSKIH VOLITEV

Izbira načina udeležbe na profilu člana je bila možna do 31. 3. 2024. V kolikor ste spremenili elektronski naslov ali mobilno številko, to popravite na svoje profilu na zavihku Splošni podatki - Profil 
Pojasnila glede izbire e-glasovanja

Volitve se bodo opravile s tajnim glasovanjem, pri čemer lahko volivec izbira med:

-          glasovanjem po pošti (le-to se šteje kot privzeta izbira volivca);

-          glasovanjem z uporabo elektronske tehnologije, v kolikor za to izpolnjuje predpisane pogoje.

 

Izbira načina glasovanja z uporabo elektronske tehnologije

Obveščamo vas, da izbiro načina glasovanja z uporabo elektronske tehnologije lahko opravite najkasneje do 31. 3. 2024 na svojem profilu (»Profil zdravnika«), do katerega dostopate preko spletne strani zbornice z vašim uporabniškim imenom in geslom. Volivec, ki do 31. 3. 2024 na predpisan način ne izbere načina glasovanja z uporabo elektronske tehnologije, bo volilni list (s povratno kuverto in navodili za glasovanje) prejel po navadni pošti.  Podrobnejša pojasnila za izbiro glasovanja z uporabo elektronske tehnologije so dostopna na tej povezavi:

Pojasnila glede izbire e-glasovanja ter glede spreminjanja naslova za prejem volilnega gradiva v primeru glasovanja po pošti

Glasovanje po pošti – naslov za pošiljanje volilnega lista (s povratno kuverto in navodili za glasovanje)

Volivec, ki želi glasovati po pošti, za izbiro tega načina glasovanja ne rabi opraviti ničesar. V primeru glasovanja po pošti prosimo preberite naslednji del novice, ki se nanaša na naslov za pošiljanje volilnega lista (s povratno kuverto in navodili za glasovanje).

Pri glasovanju po pošti bo članu volilni list poslan na stalni naslov v Republiki Sloveniji (ne glede na to, na kateri naslov član sicer prejema pošto), ki je naveden v registru zdravnikov. Član, ki bi želel prejeti volilni listi na naslov za pošiljanje pošte, ki ga ima navedenega v registru zdravnikov, bo to izbiro lahko opravil do 31. 3. 2024 na svojem profilu na spletni strani zbornice (»Profil zdravnika«) ali z obvestilom ge. Maje Benedičič (volitve2024@zzs-mcs.si).

Članu zbornice, ki ima v registru zdravnikov naveden stalni naslov v tujini in naslov za pošiljanje pošte v Republiki Slovenije, bo volilni list (s povratno kuverto in navodili za glasovanje) poslan na naslov za pošiljanje pošte v Republiki Sloveniji, ki je naveden v registru zdravnikov. Član, ki bi želel prejeti volilni listi (s povratno kuverto in navodili za glasovanje) na stalni naslov v tujini, ki ga ima navedenega v registru zdravnikov, bo to izbiro lahko opravil do 31. 3. 2024 na svojem profilu na spletni strani zbornice (»Profil zdravnika«) ali z obvestilom ge. Maje Benedičič (volitve2024@zzs-mcs.si).

Članu zbornice, ki v registru zdravnikov nima navedenega niti stalnega naslova v Republiki Sloveniji niti naslova za pošiljanje pošte v Republiki Sloveniji, se bo volilni listi (s povratno kuverto in navodili za glasovanje) poslal na stalni naslov v tujini. Član, ki bi želel prejeti volilni listi (s povratno kuverto in navodili za glasovanje) na naslov za pošiljanje pošte v tujini, ki ga ima navedenega v registru zdravnikov, bo to izbiro lahko opravil do 31. 3. 2024 na svojem profilu na spletni strani zbornice (»Profil zdravnika«) ali z obvestilom ge. Maje Benedičič (volitve2024@zzs-mcs.si).

Podrobnejša pojasnila za spreminjanje naslova za pošiljanje volilnega lista (s povratno kuverto in navodili za glasovanje) so dostopna na tej povezavi:

Pojasnila glede izbire e-glasovanja ter glede spreminjanja naslova za prejem volilnega gradiva v primeru glasovanja po pošti


Glasovanje z uporabo elektronske tehnologije na prihajajočih volitvah za predsednika zbornice in poslance skupščine zbornice možno od 6. 5. 2024, od 10.00, do 14. 5. 2024, do 10.00. V navedenem časovnem okvirju bo lahko volivec, ki bo pravočasno in na ustrezen način izbral glasovanje z uporabo elektronske tehnologije, glasoval kadarkoli.

Tehnična podpora za člane zbornice, ki bodo veljavno izbrali glasovanje z uporabo elektronske tehnologije, pa se bo v času glasovanja zagotavljala med 10.00 in 18.00 uro, razen na dan 14. 5. 2024, ko se zagotovi med 8.00 in 10.00 uro. 

Volivci, ki niso veljavno in pravočasno izbrali e-glasovanja, bodo predvidoma konec aprila oz. začetek maja 2024 prejeli pošiljko, ki bo vsebovala:

- Pisemsko ovojnico za povratno pošto. Pisemska ovojnica bo naslovljena na Uradni list Republike Slovenije, ki skrbi za celotno tehnično izvedbo glasovanja po pošti, vključno z zbiranjem povratne pošte. Pisemska ovojnica bo vsebovala črtno kodo vašega imena, priimka in stalnega naslova. Koda pa ne bo omogočala vpogleda v to, kako ste glasovali, saj se bodo pisemske ovojnice po odprtju zbirale ločeno od volilnih listov. Če na pisemski ovojnici koda ne bo razvidna, volilna komisija prejetih volilnih listov ne bo upoštevala.

- Volilni list I (poslanci) in volilni list II (predsednik).

- Navodila za glasovanje.

Volilni list bo neveljaven, če bo izpolnjen kakorkoli drugače, kot je navedeno v navodilih za glasovanje ter samem volilnem listu.

Glasovanje po pošti je možno od trenutka prispetja zgornjega volilnega gradiva k volivcu, pri čemer se glasovanje zaključi na dan volitev, 14. 5. 2024, ob 10.00 (do te ure morajo prispeti volilni
listi iz glasovanja po pošti).

Priporočamo vam, da pisemsko ovojnico z obema volilnima listoma zaradi zagotovitve pravočasne prispelosti odpošljete najkasneje do 8. maja 2024.

Volivec, ki iz kakršnegakoli razloga ne bo oddal glasu na način, ki ga je veljavno izbral (bodisi po pošti, bodisi e-glasovanje), bo lahko oddal svoj glas na sedežu zbornice na naslovu Dunajska cesta 162, 1000 Ljubljana (fizično glasovanje volivca na sedežu zbornice), na dan volitev, 14. 5. 2024, od 11.00 do 14.00. Prosimo, da z namenom lažje organizacije morebitno odločitev o tem, da boste glasovali na sedežu zbornice sporočite do 10. maja do 10.00  na e-naslov anze.kimovec@zzs-mcs.si.

Fizično glasovanje volivca na sedežu zbornice se z namenom izvajanja pravila iz drugega stavka tretjega odstavka 19. člena Poslovnika izvede na način, da volivec glasovnico, ki jo odda fizično na sedežu zbornice, vloži v kuverto s svojim imenom in priimkom.

Člane zbornice vabimo, da preverite vašo uvrstitev v volilno regijo, volilno enoto in druge podatke, ki se vodijo v registru zdravnikov ter v primeru njihove nepravilnosti pravočasno javite spremembe.

Vaše podatke lahko preverite preko spletne strani zbornice (»Profil zdravnika«) ali pri ge. Lidiji Zupančič (lidija.zupancic@zzs-mcs.si). Če ocenjujete, da ste uvrščeni v napačno volilno enoto, predlagamo, da sprva preverite ostale podatke v registru zdravnikov, ki vplivajo na razvrstitev v volilno regijo in volilno enoto (npr. vas delovnopravni status.

V kolikor ocenjujete, da bi glede na ostale podatke, ki se vodijo v registru zdravnikov, morali biti uvrščeni v drugo volilno regijo in volilno enoto, se lahko za pojasnila oz. morebitne popravke obrnete na ga. Majo Benedičič (e-naslov: volitve2024@zzs-mcs.si; tel. št. 01 30 72 142)

V primeru, da želite spremeniti vaše podatke, ki vplivajo na razvrstitev v volilno regijo in volilno enoto, spremembo teh podatkov javite na e-naslov volitve2024@zzs-mcs.si. Na tak način bodo spremembe vaših podatkov lahko zabeležene tako v seznamu volivcev posamezne volilne regije in volilne enote, kot tudi v registru zdravnikov. V kolikor bi spremembe javili na drugačen način, le-te ne bodo zabeležene v seznamu volivcev posamezne volilne regije in volilne enote.

Pravilnost vaših podatkov lahko preverite preko spletne strani zbornice z vašim uporabniškim imenom in geslom. V primeru, da želite spremeniti vaše podatke, ki vplivajo na razvrstitev v volilno regijo in volilno enoto, spremembo teh podatkov javite na e-naslov  volitve2024@zzs-mcs.si. Na tak način bodo spremembe vaših podatkov lahko zabeležene tako v seznamu volivcev posamezne volilne regije in volilne enote, kot tudi v registru zdravnikov. V kolikor bi spremembe javili na drugačen način, le-te ne bodo zabeležene v seznamu volivcev posamezne volilne regije in volilne enote.

Spremembe po 17. 12. 2023

V kolikor ste posamezni člani zbornice po 17. 12. 2023 spremenili kakšno osebno okoliščino, ki vpliva na vašo razvrstitev v volilno regijo in volilno enoto, pri čemer ste spremembo tega podatka sicer javili v register zbornice, vas vabimo, da o tem obvestite še ga. Majo Benedečič na e-naslov: volitve2024@zzs-mcs.si.


ELEKTRONSKA UDELEŽBA - POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI

Za izvedbo glasovanja ne bo potreben digitalni certifikat. Vaša identifikacija se preverja preko dvo-faktorske avtentikacije: vaš elektronski naslov in vaša mobilna številka. Oba sta zavedena v registru članov in ju morate na vašem profilu tudi potrditi, če se odločite za elektronsko udeležbo. Podatka morata biti unikatna – kar pomeni, da sta zavedena v registru članov le pri vas.
Dvofaktorska avtentikacija pomeni dodatno potrditev identitete volivca. Volivec prejme povabilo za glasovanje na svoj elektronski naslov s povezavo do glasovanja. S klikom na povezavo glasovanja, se sproži dodatno preverjanje identitete, zato volivec prejme na svojo mobilno številko štirimestno kodo, ki jo mora vpisati za vstop v glasovanje. 
Unikaten podatek (v tem primeru elektronski naslov in mobilna številka) pomeni, da se podatek ne podvaja v bazi članov. Dva člana ne moreta imeti zavedenega istega elektronskega naslova in/ali mobilne številke. 
Udeleženci elektronskih volitev lahko dostopajo do sistema prek povabila po elektronski pošti z računalnikom, tablico ali mobilnim telefonom. Naprava mora imeti povezavo z internetom. Aplikacija FairVotes ne zahteva dodatnih namestitev.

Možna je uporaba vseh spletnih brskalnikov kot so Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari in drugi novejši spletni brskalniki.

Sistem FairVotes ne podpira uporabe spletnega brskalnika Internet explorer. Brskalnik namreč nima več varnostnih posodobitev.

Glasovanje bo potekalo preko sistema elektronskega glasovanja – FairVotes:

  • Do sistema dostopate preko elektronskega vabila z uporabo računalnika, tablice ali mobilnega telefona. Naprava mora biti povezana z internetom.
  • V trenutku začetka glasovanja bo na vaš elektronski naslov poslano elektronsko poštno vabilo z naslova: noreply@fair-votes.com.
  • Do sistema dostopate s klikom na gumb »Pojdi na glasovanje«.
  • če vabila niste prejeli, preverite tudi druge poštne predale: Promocije ali Neželena pošta

Vsak član zbornice glasuje samo enkrat in glasovanja ni mogoče preklicati ali ponoviti. 

Po glasovanju boste prejeli potrdilo o uspešnem glasovanju. Ponovno glasovanje ni več mogoče.
Če imate težave z glasovanjem, bo v samem elektronskem vabilu kontaktni elektronski naslov, na katerega lahko pošljete vpraševanje ali nas kontaktirate direktno na info@fair-votes.com ali podpora@zzs-mcs.si.
Za ponovno pošiljanje vabila se obrnite na podpora@zzs-mcs.si.
Ponovno vam bomo poslali vabilo in vam omogočili pridobitev nove SMS kode. Pišite na podpora@zzs-mcs.si.
Sistem ne omogoča vpogleda v odgovore - odgovori se beležijo v ločeno bazo.  Ti podatki so kodirani in se po glasovanju ne povezujejo več na osebo. Sistem omogoča le vidnost ali je bil glas oddan ali ne. Po zaključku glasovanja so na voljo rezultati glasovanja, ki se generirajo iz baze odgovorov, iz katere pa ni moč razbrati kdo je za koga glasoval.
Sistem FairVotes se nahaja v zasebnem oblaku z najvišjim nivojem zaščite in nadzora dostopa ter je popolnoma skladen z evropskimi zakoni o zasebnosti in varstvu podatkov. FairVotes sistem je do danes uporabilo več kot 250.000 volivcev na več kot 800 izvedenih skupščinskih volitvah in glasovanjih.